Gesher-Hajetsia ry

Gesher Hajetsia -niminen yhdistys

Yhdistys, jota aluksi kutsuttiin “Ystävärenkaaksi”, perustettiin ensimmäisen toimintakertomuksen kertoman mukaan Vantaan Koivupäässä Stenvalleilla 4.10.1989 kokouksessa, jossa oli läsnä 11 juutalaisen kansan ystävää. 

Ensimmäinen ystäväkirje lähetettiin 19.12.1989, jossa kirjoitettiin mm.:

Ensimmäinen ystäväkokous pidettiin Etelä-Vantaan Helluntaiseurakunnan tiloissa lauantaina 24.2.1990.

Yhdistys päätti ryhtyä monipuolisin toimenpitein edistämään Raamatun tarkoittamaa Pyhää maata koskevaa yhteyttä ja toimimaan ystävärenkaana jäsenilleen ja heidän omaisuuskansaansa kuuluville ystävilleen sekä auttamaan juutalaisen kansan jäseniä Suomen vierailun aikana.

Yhdistys syntyi ensimmäisten neuvostojuutalaisten saatua mahdollisuuden kulkea Suomen kautta Israeliin alkusyksyllä 1989. Saimme olla aloitteentekijänä muuton aloittamisessa. Suomen kristittyjen kodit avautuivat juutalaisten rakkaudelliseen majoittamiseen, joka jatkui vuoteen 2016 saakka. Sinä aikana kulki yli 20 000 Neuvostoliitosta Israeliin muuttanutta juutalaista suomalaisten kotien kautta.

Yhteistyössä toisten mukana olleiden järjestöjen kanssa laadittiin exodus-työhön ilmoittautuville henkilöille luottamuksellinen ilmoittautumislomake tarvittavine tietoineen.

Näin ilmoittautuikin koko maassa tuhatkunta henkilöä. Silloinen pääsihteerimme Jouko Borgman organisoi toiminnan lukuisillä paikkakunnilla hyvin lyhyessä ajassa niin, että niille perustettiin toimintarenkaita ja paikkakunnittain valittiin yhdyshenkilöt organisoimaan paikallista toimintaa. 

Gesher Hajetsia sai samassa yhteydessä noin tuhannesta mukaan ilmoittautuneesta kolmisen sataa jäsentä, loput olivat pääosin toisten Israel-yhdistysten jäseniä.

Gesher Hajetsia oli ensimmäisenä avaamassa tietä


Gesher Hajetsia oli ensimmäisenä avaamassa tietä juutalaisten muutolle Neuvostoliitosta Suomen kautta Israeliin.

1980-luvun lopulla perustetun järjestömme työssä oli mukana myös Olavi Syväntö, jonka messiaanisten juutalaisten avustamista Beersebassa Israelissa olemme saaneet olla tukemassa. 
Jumala antoi järjestöllemme ja sen johdon sydämelle Pietarin alueen juutalaiset. Juutalaiset olivat siellä kertoneet, että Keski-Euroopan reitit olivat niin täynnä, että tarvittiin uusia kauttakulkumaita. 


Gesher Hajetsian edustajat menivät yhdessä silloisen ICEJ Suomen osaston puheenjohtajan Ulla Järvilehdon kanssa, joka on edelleen jäsenemme ja toimi myös Exodustoimikunnan pitkäaikaisena puheenjohtajana, Pietariin Suomen konsulaattiin pyytämään lupaa juutalaisille muuttaa Israeliin Suomen kautta. 

Tästä alkoi alijatyömme, joka on ollut erittäin hedelmällinen ja yhdessä Exodustoimikunnassa olevien sekä muiden alijatyössä olevien järjestöjen kanssa olemme saaneet olla suomalaisten kristittyjen perheiden toimesta majoittamassa ja jakamassa Jumalan rakkautta Suomen kautta Israeliin muuttaville juutalaisille.

Gesher Hajetsia oli eturivissä toimimassa käytännön asioissa alkuvuosien ajan. 

Neliapila (exodustoimikunta) valitsi käytännön työn organisoimiseen yhdyshenkilön. Hän sai Pietarin Juutalaistoimistolta kulloistenkin tulijoiden nimet, iät ja perheyhteydet. Hän järjesti muuttajien noutamisen Pietarista suomalaisilla busseilla tai joskus pienemmillä autoilla. Lisäksi yhdyshenkilö otti yhteyttä vuorotellen eri paikkakuntien majoitusrenkaan yhdyshenkilöihin, jotka puolestaan järjestivät tulijoille majapaikat alueellaan.

Aluksi tällaisena organisaattorina toimi Heikki Stenvall Gesher Hajetsiasta, sitten jonkin aikaa Reijo Ahteela, ja hänen jälkeensä tehtävässä on jo vuosien ajan toiminut Tapio Lieho.