GH yhdistys

Gesher Hajetsia -niminen yhdistys


Yhdistys, jota aluksi kutsuttiin “Ystävärenkaaksi”, perustettiin ensimmäisen toimintakertomuksen kertoman mukaan Vantaan Koivupäässä Stenvalleilla 4.10.1989 kokouksessa, jossa oli läsnä 11 juutalaisen kansan ystävää. 

Ensimmäinen ystäväkirje lähetettiin 19.12.1989, jossa kirjoitettiin mm.:

Ensimmäinen ystäväkokous pidettiin Etelä-Vantaan Helluntaiseurakunnan tiloissa lauantaina 24.2.1990.

Yhdistys päätti ryhtyä monipuolisin toimenpitein edistämään Raamatun tarkoittamaa Pyhää maata koskevaa yhteyttä ja toimimaan ystävärenkaana jäsenilleen ja heidän omaisuuskansaansa kuuluville ystävilleen sekä auttamaan juutalaisen kansan jäseniä Suomen vierailun aikana.

Yhdistys syntyi ensimmäisten neuvostojuutalaisten saatua mahdollisuuden kulkea Suomen kautta Israeliin alkusyksyllä 1989. Saimme olla aloitteentekijänä muuton aloittamisessa. Suomen kristittyjen kodit avautuivat juutalaisten rakkaudelliseen majoittamiseen, joka jatkui vuoteen 2016 saakka. Sinä aikana kulki yli 20 000 Neuvostoliitosta Israeliin muuttanutta juutalaista suomalaisten kotien kautta.

Yhteistyössä toisten mukana olleiden järjestöjen kanssa laadittiin exodus-työhön ilmoittautuville henkilöille luottamuksellinen ilmoittautumislomake tarvittavine tietoineen.

Näin ilmoittautuikin koko maassa tuhatkunta henkilöä. Silloinen pääsihteerimme Jouko Borgman organisoi toiminnan lukuisillä paikkakunnilla hyvin lyhyessä ajassa niin, että niille perustettiin toimintarenkaita ja paikkakunnittain valittiin yhdyshenkilöt organisoimaan paikallista toimintaa. 

Gesher Hajetsia sai samassa yhteydessä noin tuhannesta mukaan ilmoittautuneesta kolmisen sataa jäsentä, loput olivat pääosin  toisten Israel-yhdistysten jäseniä.