Mizrahijuutalaiset

Mizrahijuutalaiset ovat yksi juutalaisten diasporaryhmistä. Heprean sana מזרח, Mizrah, merkitsee itää, eli nimitys mizrahi (mon. "mizrahim") merkitsee "Idästä kotoisin olevaa". 

Mizrahijuutalasilla viitataan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan juutalaisyhteisöihin, mutta termillä voidaan lisäksi tarkoittaa joitakin Kaukasian, Keski-Aasian, Intian ja kaikkien muslimimaiden alueilla eläineitä juutalaisväestöjä. Nykyään suurin osa mizrahijuutalaisista asuu Israelissa.

Mizrahi ja sefardi

Termejä mizrahi ja sefardi käytetään joissakin yhteyksissä erottamattomasti, vaikkakin ne tarkoittavat erillisiä diasporaryhmiä. Sefardijuutalaisyhteisö muodostui Iberian niemimaalla, mistä heidät karkotettiin keskiajalla, jolloin suuri osa sefardeista asettui mizrahijuutalaisten asuttamille alueille, minkä vuoksi sefardien ja aiemman mizrahiväestön toisistaan erottaminen voi olla haasteellista. Useat mizrahiyhteisöt omaksuivat jumalanpalveluselämäänsä sefardien tapoja, minkä vuoksi heidät mielletään usein uskonnollisessa mielessä yhdeksi ryhmäksi.

Diaspora Palestiinan ulkopuolisessa Lähi-idässä

Juutalaisten diaspora Palestiinan ulkopuolisessa Lähi-idässä alkoi jo 500-luvulla eaa. Babylonin vankeuden aikana Mesopotamiassa. Babylonia oli pitkään merkittävä asutuskeskittymä juutalaisille, jossa koottiin Babylonian Talmud 500-luvulla eaa. Muita varhaisimpia juutalaisten diaspora-alueita Lähi-idässä ovat Persia ja Jemen.

Islam levittäytyi 600-luvulta lähtien arabivalloitusten myötä, ja muslimimaissa juutalaiset asetettiin dhimmi-asemaan. Koska juutalaisia pidettiin kirjan kansana, ei heidän ollut pakko kääntyä islamiin, mutta heillä oli huomattavan alisteinen asema islamilaisessa yhteiskunnassa.

Mizrahit puhuivat arabimaailmassa perinteisesti juutalaisarabiaa, joka on arabiaa heprealaisilla vaikutteilla. Muita mizrahiyhteisöjen kieliä ovat olleet muun muassa juutalaispersia ja juutalaisberberi.

Israelin valtio

Israelin valtion perustamisen, vuonna 1948, jälkeen suurin osa mizrahijuutalaisista on arabi- ja muslimimaissa kasvaneen antisemitismin takia jättänyt alkuperäisen kotimaansa, joko vapaaehtoisesti, tai pakotettuna. 

Pienempiä mizrahijuutalaisten muuttoaaltoja Israeliin on ollut jo 1800-luvulta alkaen, esim. Jemenistä. Nykyisen Israelin väestöstä arvion mukaan noin puolet on alkuperältään mizraheja. Israelin lisäksi muuttoliike kohdistui mm. Yhdysvaltoihin ja Ranskaan.

Mizrahijuutalaisten sopeutuminen pääosin euroopanjuutalaisten luomaan israelilaiseen yhteiskuntaan oli aluksi vaikeaa erilaisten kulttuuritaustojen ja ennakkoluulojen takia. 

Muutamassa sukupolvessa erot ovat kuitenkin jonkin verran kaventuneet ja tilalle on syntynyt uutta kaikille juutalaisille yhteistä israelilaista identiteettiä

Seka-avioliitot Israelin eri juutalaisryhmien välillä ovat myös auttaneet kulttuurin yhtenäistymisessä. Mizraheilla on kuitenkin runsaasti omaa kulttuuriperinnettä, mm. omanlainen musiikkityyli (muzika mizrahit), joka on kasvattanut suosiotaan Israelissa, ja saavuttanut nykyisen suositun asemansa 1990-luvulta lähtien.