Gesher-Hajetsia ry

Gesher Hajetsia ry on syntynyt Jumalan Sanan pohjalta. Kannustimena on usko Raamatun sanan toteutumiseen juutalaisen kansan kohdalla. 

Yhdistys päätti ryhtyä monipuolisin toimenpitein edistämään Raamatun tarkoittamaa Pyhää maata koskevaa yhteyttä ja toimimaan ystävärenkaana jäsenilleen ja heidän omaisuuskansaansa kuuluville ystävilleen sekä auttamaan juutalaisen kansan jäseniä Suomen vierailun aikana.

Yhdistyksemme tarkoituksena on olla auttamassa ja ohjaamassa Jumalan valitsemaa kansaa heidän isiensä maahan Israeliin sekä tukea heitä ja messiaanisia juutalaisia Israelissa.

Gesher Hajetsia oli ensimmäisenä avaamassa tietä juutalaisten muutolle Neuvostoliitosta Suomen kautta Israeliin.

Yhdistys perustettiin yli kolme vuosikymmentä sitten lokakuussa 1989 ja sai nimeksi Gesher Hajetsia eli "Lähtösilta" (גשר היציאה). Yhdistyksen "isänä" oli Heikki Stenvall, joka sai Jumalalta näyn kuinka silloisen Neuvostoliiton alueelta juutalaiset muuttavat Suomen kautta Israeliin. Tämän näyn olivat saaneet tai saivat monet muutkin Raamattuun uskovat miehet ja naiset.

Yhdistys alkoi koota ns. "ystävärenkaita" eri puolille Etelä-Suomen paikkakuntia.

Ensimmäinen ystävärenkaisiin liittyneille tarkoitettu kokous pidettiin jo 4 kuukauden kuluttua perustamisesta.

Ja vuoden päästä voitiin todeta toiminnan lähteneen voimallisesti eteenpäin:

  • Jäseniksi liittyneitä oli yli 250 ja ystävärenkaita 8:lla Etelä-Suomen paikkakunnalla.
  • Vuonna 1990 joulukuun ystäväkirjeestä saimme lukea: "Exodus on tosiasia. Israeliin saapuu lähes 1000 maahanmuuttajaa päivässä, siis yli 20.000 joka kuukausi.”
  • Suomen kautta kulkee pieni virta, mutta olemme kiitollisia, että olemme saaneet auttaa kuitenkin jo satoja juutalaisia ystäviämme heidän omaan maahansa.
  • Tämä ei ole mikään pieni asia, sillä olemme edistämässä Raamatun ennustusten täyttymystä!

Erään kerran neljän yhdistyksen yhteistyöryhmän, Exodustoimikunnan, vieraana oli kaksi Juutalaistoimiston edustajaa Israelista. 

He halusivat tietää, miksi olemme niin innokkaita auttamaan juutalaisia Israeliin. Vastaus oli yksinkertaisesti:

"Koska uskomme, että Raamattu on totta ja että Jumala siinä lupaa Israelin maan juutalaiselle kansalle."

Jumala antoi jo Aabrahamille lupauksen lopullisesta Israelin maasta.

Jumala lupasi myös kansansa palaavan siirtolaisuudesta, karkoituksensa jälkeen, takaisin omaan maahansa Israeliin. Kuvassa alla on määritellyt lupauksen mukaiset alkuperäiset rajat ja se sisältää myös nykypäivien oikeuden paluuseen Eretz Israeliin.


"Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta', vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut'. Ja niin he saavat asua omassa maassansa." [KR38: Jer. 23:7-8]

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

"Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka." [KR38: 1Moos. 15:18]

Jumalan lupaus Jaakobille

Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: "Minä olen Herra, sinun isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi.
Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.
Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennenkuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut." (1Moos. 28:13–15)

Edellä olevissa Raamatun jakeissa Jumala vahvisti lupauksensa antaa maan, jossa Jaakob oli, jälleen kerran Israelin kansan omaksi. Samoin Jumala lupasi tuoda kansansa karkotuksen jälkeen takaisin tähän maahan. Ennen paluutaan juutalaisen kansan oli levittäydyttävä yli koko maanpiirin, jotta heidän kauttaan siunaus saavuttaisi kaikki kansakunnat. Tämä luvattu paluu parituhatta vuotta myöhemmin on meidän päivinämme tapahtuva tosiasia. Israel on saanut itsenäisyytensä ja Jaakobin jälkeläiset saatetaan omaan maahansa Jumalan lupauksen mukaisesti. Juutalaiset palaavat Kanaanin maahan, Eretz Israeliin, kotimaahansa, ja me saamme olla heitä siunaamassa ja auttamassa heidän matkallaan.

Huolimatta kauhuntäyttämistä vainoista, joita juutalaiset ovat saaneet kokea ollessaan hajaannuksessa eri maissa, he ovat kuitenkin edesauttaneet suuresti näiden maiden kehitystä mm. tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja teknisten innovaatioiden kautta. Juutalaiset ovat saaneet vastaanottaa määräänsä suhteutettuna valtaisan määrän Nobelin palkintoja, kymmenittäin lääketieteen, fysiikan, kemian, talouden, kirjallisuuden ja rauhan palkintoja, yhteensä lähestytään jo kahdensadan määrää. Näiden kautta kansakunnat ovat voineet kehittyä monilla inhimillisillä aloilla.

Mutta ennen kaikkea maailma on saanut vastaanottaa siunaukset, jotka ovat tulleet Jumalan Pojan, Jeesuksen kautta, joka syntyi juutalaiseen Kaanaanin maan yhteisöön. Hänen kauttaan syntimme sovitettiin ja Hänen kauttaan saatu pelastus ja sanoma pelastuksesta on levinnyt juutalaisten aloittamana ympäri maan piirin. Tämä on meille suotu ja tarjolla kaikille, jotka sen vastaanottavat.

Alija

(hepreaa, "nousta ylös") 

Alija tarkoittaa sitä, kun joku kutsutaan alttarille (bema) lukemaan Toorasta. Myös maahanmuutto Israeliin. 1880-luvulta alkaen muuttoa Palestiinaan kutsuttiin "maanpakolaisuuden kokoontumiseksi" tai "paluuksi" luvattuun maahan, ja sillä oli siten merkittävä uskonnollinen ja sionistinen merkitys. 

Maahanmuuton vaiheisiin viitataan myös nimellä alija, ja ne koostuivat pääasiassa vainoa pakenevista tai Pyhän maan rakentamisesta haaveilevista juutalaisista. 

Ensimmäisessä alijassa (1882-1903) oli 20 000-30 000 juutalaista Venäjältä, Romaniasta ja Galiciasta. 
Toinen alija (1904-1914) koostui 35 000-40 000:sta ensimmäisen maailmansodan jälkeen Venäjältä tulleesta pioneerinuoresta, 
kolmas alija (1919-1923) 35 000:sta nuoresta Venäjältä, Puolasta ja Romaniasta. 
Neljäs alija (1924-1931) koostui 88 000 puolalaisesta juutalaisesta. 
Viides alija (1932-1938) koostui 215 000 juutalaisesta, 
toisen maailmansodan aikana noin 82 000 juutalaisesta ja sen jälkeen 57 000 juutalaisesta. 
Israelin valtion perustamisen jälkeen paluulaki teki alijasta valtion politiikan. 
Vuoden 1948 jälkeen on ollut myös maahanmuuttoaaltoja, kuten Neuvostoliiton juutalaisten maahanmuutto 1990-luvulla.

Lue alijasta lisää tästä.