Edellytyksiä Israelin synnylle

Jumala käytti ensimmäistä ja toista maailmansotaa lupaustensa täyttämiseen. 

1. maailmansodassa Palestiinan taistelut vapauttivat maan ja loivat mahdollisuuden luvatun maan uudelleen muodostumisen alkamiseksi ja vuonna 1948 Israelin valtion syntymiseksi. 

2. maailmansotaan liittyneet kehityskulut ja tapahtumat saivat aikaan Jumalan lupaaman juutalaisen kansan voimakkaan paluun kotimaahansa Eretz Israeliin. Alija, paluu Israeliin jatkuu edelleen.

Jumala lupaa Jeremiean kirjan 29-luvussa Israelin kansalle:

"Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois."

Tätä lupaustaan Jumala on pannut käytäntöön erityisesti viimeisinä vuosisatoina ja Hän tulee viemään loppuun muutkin Israelia ja juutalaisia koskevat lupauksensa, joita voimme tarkastella Raamatusta.

Room. 4:21

"... ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää."


Käytännön tekoja ja toimia

Tuomme esille näillä sivuilla joitakin asioita, jotka ovat edesauttaneet Israelin valtion synnyssä ja juutalaisten kaipuuta Eretz Israeliin ja heidän paluutaan luvattuun kotimaahansa tukeneita tapahtumia.