Refusenikit

Refusenik (venäjäksi otkaznik, "epääminen") oli epävirallinen termi henkilöille - tyypillisesti, mutta ei yksinomaan, Neuvostoliiton juutalaisille - joilta evättiin lupa muuttaa Neuvostoliiton ja muiden itäblokin maiden viranomaisten toimesta lähinnä Israeliin. . Termi refusenik on johdettu "epäämisestä/kieltämisestä", joka langetettiin siirtolaiseksi aikovalle Neuvostoliiton viranomaisten toimesta.

Juutalaisten lisäksi muita kiellon piirissä olevia ryhmiä:

  • Muut etniset ryhmät, kuten Volgan saksalaiset, jotka yrittävät lähteä Saksaan, armenialaiset, jotka haluavat liittyä diasporaansa, ja Stalinin Siperiaanpakkosiirtämät kreikkalaiset Krimiltä ja muilta eteläisiltä mailta. 
  • Vainottujen uskonnollisten ryhmien, kuten Ukrainan kreikkalaiskatolisen kirkon, baptistien ja muiden protestanttisten ryhmien, venäläisten mennoniittien ja Jehovan todistajien, jäseniä.

Tyypillinen peruste maastamuuton kieltämiselle oli väitetty yhteys Neuvostoliiton valtiosalaisuuksiin. Joitakin henkilöitä leimattiin ulkomaalaisiksi vakoojiksi tai mahdollisiksi mielenosoittajiksi, jotka oletettavasti halusivat käyttää hyväkseen Israelin alijaa ja paluulakia (oikeus palata) keinona paeta rangaistusta maanpetoksesta tai kapinasta ulkomailta.

Poistumisviisumin hakeminen oli KGB:n huomioima askel, joka aiheutti Neuvostoliiton juutalaisille, joilla oli aina epävarmat uranäkymät, vielä enemmän heikentymistä työn saannissa. Neuvostoliiton toisinajattelijat ja refusenikit erotettiin pääsääntöisesti työpaikoiltaan ja heiltä evättiin erikoisalansa mukainen työpaikka. Tämän seurauksena heidän täytyi löytää halpa-arvoinen työ, kuten kadunlakaisijana, tai joutua vankeuteen sosiaaliseksi loiseksi syytettynä. 

Juutalaisten maahanmuuttokielto Israeliin poistettiin vuonna 1971, mikä johti 1970-luvun Neuvostoliiton alijaan. Mikhail Gorbatšovin nousu valtaan Neuvostoliitossa 1980-luvun puolivälissä, hänen glasnost- ja perestroikapolitiikkansa sekä halu parantaa suhteita länteen johtivat suuriin muutoksiin, ja useimmat refusenikit saivat muuttaa.

Ajan myötä "refusenik'istä" on tullut englannin puhekielellä henkilö, joka kieltäytyy tekemästä jotain, erityisesti protestoidakseen.