Juutalaisten oikeus asuttaa Palestiina

  • Kiitos sivustojemme ystävälle tässä esiintuoduista asioista

Voidaksemme ymmärtää Palestiinan poliittista tilannetta meidän täytyy palata vuoden 1920 San Remon konventioon, ja Kansainliiton vuoden 1922 (1920) Palestiinan mandaattiin. Niissä tunnustetaan juutalaisen kansan historiallinen oikeus asuttaa Palestiina "täysimääräisesti" (close settlement).

Juutalaista kansaa varten perustettu mandaattialue käsitti Välimeren ja Jordan – virran välisen alueen sekä Negevin autiomaan. Alunperin siihen kuului myös nykyinen Jordanian alue, joka kuitenkin jo vuonna 1922 erotettiin Palestiinan arabien omaksi alueeksi (Transjordanian emiraatti, josta kehittyi Jordanian valtio). 

Voidaksemme ymmärtää Palestiinan poliittista tilannetta meidän täytyy palata vuoden 1920 San Remon konventioon, ja Kansainliiton vuoden 1922 (1920) Palestiinan mandaattiin. Niissä tunnustetaan juutalaisen kansan historiallinen oikeus asuttaa Palestiina "täysimääräisesti" (close settlement).

Juutalaista kansaa varten perustettu mandaattialue käsitti Välimeren ja Jordan – virran välisen alueen sekä Negevin autiomaan. Alunperin siihen kuului myös nykyinen Jordanian alue, joka kuitenkin jo vuonna 1922 erotettiin Palestiinan arabien omaksi alueeksi (Transjordanian emiraatti, josta kehittyi Jordanian valtio). 

Jordanian ja Israelin valtioiden perustamisen jälkeen alkuperäisestä Kansainliiton mandaatista jäi Palestiinassa jäljelle kaksi aluetta, Gaza ja Länsiranta. Tuolloin Palestiinan arabit eivät vielä olleet kansa eivätkä vielä halunneet omaa valtiota, vaan yhdessä arabivaltioiden kanssa vaativat koko Palestiinaa arabeille. 

Kun YK korvasi Kansainliiton vuonna 1945, Kansainliiton mandaatit siirtyivät YK:lle. Yhdistyneiden Kansakuntien PERUSKIRJA sisältää määräykset Kansainliiton mandaattien siirtämisestä YK:n huoltohallintojärjestelmän alaisiksi - siis YK:n muutosoikeuden alaisiksi. 

  • Oleellisia juutalaisten asutusoikeuden kannalta ovat 
    artiklat 77, 79 ja 80:

"77 artikla 
1. Huoltohallintojärjestelmää sovelletaan seuraaviin ryhmiin kuuluviin alueisiin, jotka huoltohallintosopimuksilla asetetaan sen alaisiksi: 
a. nykyiset mandaattialueet ... "

"Nykyisillä mandaattialueilla" tarkoitettiin Kansainliiton mandaatteja. 


"79 artikla 
Jokaista huoltohallintojärjestelmän alaiseksi asetettavaa aluetta koskevista huoltohallintosopimuksen määräyksistä sekä muutoksista tai lisäyksistä on sovittava niiden valtioiden kesken joita kysymys suoranaisesti koskee, niihin luettuna asianomainen mandaattivaltio …. "

Palestiinan mandaattia voidaan näin ollen muuttaa vain Israelin valtion suostumuksella.

"80 artikla 
1. Ellei 77, 79 ja 81 artiklan mukaan tehdyissä erillisissä huoltohallintosopimuksissa, joilla jokin alue saatetaan huoltohallintojärjestelmän alaiseksi, toisin sovita, sekä kunnes tällaiset sopimukset on tehty, ei minkään tämän luvun määräyksen ole tulkittava millään tavoin välittömästi tai välillisesti muuttavan minkään valtion tai kansan oikeuksia tai sellaisten voimassa olevien kansainvälisten sopimusten määräyksiä, joissa Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenet ovat sopimuspuolia.”

Palestiinan mandaattialue on ainoa Kansainliiton mandaatti, josta ei ole tehty YK:n huoltohallintosopimusta. 
Tämä tarkoittaa, että vuoden 1922 Palestiinan mandaatti on edelleen voimassa sellaisenaan. YK:n peruskirjan artikla 80 kieltää muuttamasta mitään niistä oikeuksista, jotka mandaateissa mainituille kansoille on tunnustettu. 

Yksi näistä oikeuksista on juutalaisen kansan asutusoikeus Palestiinassa

Ilmankos YK:n peruskirjan artiklasta 80 on käytetty nimitystä "Jewish People's clause" (juutalaiskansan artikla). 

Mikäli em. tosiasioita ei tunne, on mahdotonta ymmärtää miksi väitteet "laittomista juutalaisasutuksista" Länsirannalla ovat kumottavissa.