Juutalaisten karkotus ja diaspora

Juutalaisten diaspora tai maanpako viittaa israelilaisten tai juutalaisten leviämiseen esi-isänsä kotimaasta (Israelin maasta) ja heidän myöhempään asutukseensa muualle maapallolla.

Heprealaisen Raamatun kannalta termi "pakkosiirtolaisuus" tarkoittaa israelilaisten kohtaloa, jotka vietiin maanpakoon Israelin kuningaskunnasta 8. vuosisadalla eaa., ja juutalaisia ​​Juudan kuningaskunnasta, jotka ajettiin maanpakoon kuudennella vuosisadalla eKr. Siellä ollessaan maanpaossa juutalaiset (Judahites) tunnettiin nimellä "juutalaiset" (Jews: Yehudim), Esterin kirjan "Juutalainen Mordokai" ("Mordecai the Jew") oli ensimmäinen raamatullinen maininta termistä.

Juutalaiset

Juutalaiset ovat ympäri maapalloa levittäytynyt seemiläinen kansa. Nykyajan juutalaiset katsovat polveutuvansa Palestiinassa ensimmäisellä vuosituhannella eaa. asuneista israeliiteista, jotka levittäytyivät etenkin Babylonin pakkosiirtolaisuuden ja juutalaissotia seuranneiden karkotusten myötä koko Lähi-itään ja muualle maailmaan. Suurin osa maailman juutalaisista asuu nykyisin Israelissa ja Yhdysvalloissa, mutta ennen toista maailmansotaa ja Israelin itsenäistymistä myös Itä-Euroopassa ja islamilaisessa maailmassa oli suuria juutalaisyhteisöjä.

Juutalaisten kulttuuriin kuuluu olennaisesti etninen uskonto juutalaisuus. Juutalainen uskonto ja etnisyys ovatkin perinteisesti olleet toisiinsa läheisesti kietoutuneita, mutta moni mieltää itsensä juutalaiseksi enemmän syntyperän ja kulttuurin kuin uskonnon pohjalta.

Baabelin vankeudesta lähtien Juudan heimon nimellä alettiin tarkoittaa kaikkia Israelin kansan jäseniä.

Nykyään juutalaisia elää eri puolilla maapalloa hieman laskutavasta riippuen noin 13,8–14,5 miljoonaa. Suurimmat yhteisöt vuonna 2010 asuvat Israelissa (noin 5,7 miljoonaa) sekä Yhdysvalloissa, jossa asuu noin 5,3 miljoonaa amerikanjuutalaista. Suomessa asuu vuonna 2021 noin 2 000 juutalaista.

Ennen toista maailmansotaa juutalaisten määrä oli noin 18 miljoonaa, mutta natsi-Saksan juutalaisvainojen ja juutalaisten kansanmurhan seurauksena määrä väheni noin kuudella miljoonalla.