4.Moos. 34.-luku

4.Moos. 34.-luku

Luvatun maan rajat. Jaon toimittajat määrätään. 
Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 
2. "Käske israelilaisia ja sano heille: Kun te tulette Kanaanin maahan - se on se maa, jonka te saatte perintöosaksenne, Kanaanin maa äärestä ääreen - 
3. niin teidän eteläinen rajanne kulkekoon Siinin erämaasta Edomia pitkin; eteläinen raja alkakoon idässä Suolameren päästä 
4. ja kääntyköön Skorpionisolasta etelään ja kulkekoon Siiniin, ja se päättyköön Kaades-Barneasta etelään. Sieltä raja lähteköön Hasar-Addariin, kulkekoon Asmoniin 
5. ja kääntyköön Asmonista Egyptin purolle ja päättyköön mereen. 
6. Ja teidän läntisenä rajananne olkoon Suuri meri; tämä olkoon läntisenä rajananne. 
7. Ja teidän pohjoinen rajanne olkoon tämä: Suuresta merestä vetäkää raja Hoorin vuoreen; 
8. Hoorin vuoresta vetäkää raja siihen, mistä mennään Hamatiin, ja raja päättyköön Sedadiin. 
9. Sieltä raja lähteköön Sifroniin ja päättyköön Hasar-Eenaniin. Tämä olkoon pohjoisena rajananne. 
10. Ja itäinen rajanne vetäkää Hasar-Eenanista Sefamiin; 
11. Sefamista raja painukoon Riblaan, Ainista itään, ja sieltä raja edelleen painukoon, kunnes se sattuu vuoriselänteeseen Kinneretin järven itäpuolella. 
12. Sitten raja yhtyköön Jordaniin ja päättyköön Suolamereen. Tämä on oleva teidän maanne rajoineen yltympäri." 
13. Ja Mooses käski israelilaisia sanoen: "Tämä on se maa, joka teidän on jaettava arvalla keskenänne ja jonka Herra määräsi annettavaksi yhdeksälle ja puolelle sukukunnalle. 
14. Sillä ruubenilaisten sukukunta perhekunnittain ja gaadilaisten sukukunta perhekunnittain ja toinen puoli Manassen sukukuntaa ovat jo saaneet perintöosansa. 
15. Nämä kaksi ja puoli sukukuntaa ovat jo saaneet perintöosansa tällä puolella Jordania Jerikon kohdalla, itään päin, auringon nousuun päin." 
16. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 
17. "Nämä ovat niiden miesten nimet, joiden on jaettava teille se maa: pappi Eleasar ja Joosua, Nuunin poika; 
18. ja näiden lisäksi valitkaa päämies kustakin sukukunnasta maata jakamaan. 
19. Nämä ovat niiden miesten nimet: Juudan sukukunnasta Kaaleb, Jefunnen poika; 
20. simeonilaisten sukukunnasta Semuel, Ammihudin poika; 
21. Benjaminin sukukunnasta Elidad, Kislonin poika; 
22. daanilaisten sukukunnasta päämies Bukki, Joglin poika; 
23. joosefilaisista, manasselaisten sukukunnasta, päämies Hanniel, Eefodin poika; 
24. efraimilaisten sukukunnasta päämies Kemuel, Siftanin poika; 
25. sebulonilaisten sukukunnasta päämies Elisafan, Parnakin poika; 
26. isaskarilaisten sukukunnasta päämies Paltiel, Assanin poika; 
27. asserilaisten sukukunnasta päämies Ahihud, Selomin poika, 
28. ja naftalilaisten sukukunnasta Pedahel, Ammihudin poika." 
29. Nämä olivat ne, jotka Herra määräsi jakamaan israelilaisille Kanaanin maan