Ortodoksiset vs. uskonnolliset sionistijuutalaiset

Ryan Jones

Katsaus raamatulliseen eripuraan, joka on Netanjahun hallitukselle suurimman uhan muodostavien sisäisten erimielisyyksien ytimessä.

2. huhtikuuta 2023

Benjamin Netanjahun vankkaa oikeistolaista enemmistökoalitiota tuskin kaataa vasemmiston "vastarinta" (jota jotkut kutsuisivat vallankaappausyritykseksi). Kyseessä on poliittisesti ja ideologisesti homogeenisin hallitus, joka Israelilla on koskaan ollut, ja sen panssarissa on vain vähän rakoja.

Mutta se voi hajota sisältäpäin.

Ja tämä liittyy ennen kaikkea koalitioon kuuluvien uskonnollisten puolueiden erilaisiin raamatullisiin näkemyksiin.

Ultraortodoksiset puolueet ovat tiettävästi pyytäneet Benny Gantzia ja hänen Kansallinen yhtenäisyys -puoluettaan liittymään Netanjahun koalitioon "tasapainon" luomiseksi.

Mitä he tarkoittavat "tasapainolla"?

Tämä korostaa tärkeää ilmiötä Israelin politiikassa:

Ultraortodoksiset puolueet keskittyvät pitkälti omaan juutalaisuuden suuntaukseensa ja oman uskonnollisen yhteisönsä vahvistamiseen. Niin kauan kuin hallitus, johon ne kuuluvat - ja ne liittyvät joko vasemmisto- tai oikeistohallituksiin - antaa rahaa, jota ne pyytävät yeshivoilleen (juutalainen koulu, jossa voi opiskella Tooraa, Mišnaa ja Talmudia), ja ylläpitää rabbiinivalvonnan nykytilaa, ne ovat uskollisia koalitiokumppaneita.

Uskonnollisilla sionistisilla puolueilla on "profeetallisempi" näkemys. Niillä on missio. Ja monet niiden ehdottamista politiikoista tähtäävät koko Israelin "lunastuksen" edistämiseen. Tästä syystä uskonnollisiin sionisteihin viitataan Israelin tiedotusvälineissä usein "messiaanisina" - eikä suinkaan kohteliaasti - koska he työskentelevät kohti "messiaanista aikaa".

Ultraortodoksiset virkamiehet vastustavat tätä lähestymistapaa, sillä he uskovat, että Jumala yksin saa aikaan messiaanisen aikakauden ilman ihmisten osallistumista. Ja niinpä he yhtä todennäköisesti kuin vasemmisto pitävät Bezalel Smotrichia, Itamar Ben-Gviriä ja uskonnollisen sionismin puoluetta radikaaleina ääriaineksina, joilla ei ole sijaa modernin juutalaisvaltion hallinnossa.

He liittoutuvat mieluummin Gantzin kaltaisten edistyksellisten elementtien kanssa, jotka antavat ultraortodoksille oman pienen nurkkansa maassa, kuin tekevät yhteistyötä messiaanisesti ajattelevien "hölmöjen" kanssa, jotka uskovat, että elämme lopun aikaa, ja yrittävät toteuttaa hallituksen politiikkaa tämän uskomuksen pohjalta.

Se on piilossa kulissien takana, mutta tämä raamatullinen eripura on niiden sisäisten erimielisyyksien ytimessä, jotka muodostavat suurimman uhan Netanjahun hallituksen vakaudelle.