IDF:n verkko-ohjautuva koneisto on voittamassa Gazassa

Kenttäupseerit aktivoivat hävittäjiä, UAV:itä, panssarivaunuja ja laivaston aluksia ja eliminoivat kohteet minuuttien kuluttua niiden havaitsemisesta.

Yaakov Lappin | 13. marraskuuta  Israel Today

Israelin joukot taistelevat Hamasin etuvartioaseman valtaamiseksi Gazassa. Kuva: IDF:n tiedottaja

Sunnuntaina IDF toimitti yhden monista päivityksistä, jotka koskivat sen Gazassa Hamasia vastaan taistelevien joukkojen toimintaa.

Samalla se korosti kykyjä, joita ei olisi voitu kuvitella vielä vuosikymmen sitten: verkkopohjainen sotakoneisto, joka luo ennennäkemättömän koordinoinnin maa-, ilma-, meri- ja tiedusteluyksiköiden välille ja niiden sisällä sekä eliminoi nopeasti väistelevät viholliskohteet heti niiden havaitsemisen jälkeen, usein muutamassa minuutissa.

"IDF:n joukot tunnistivat alueella sijaitsevaan taloon linnoittautuneen terroristisolun, joka muodosti uhan joukoille. IDF-joukot suuntasivat lentokoneen ja tulittivat terroristeja, minkä seurauksena terroristit kuolivat", armeija ilmoitti sunnuntaina.

"Lisäksi sen jälkeen, kun rakennuksen sisällä olevasta asevarastosta laukaistu panssarintorjuntaohjus oli tunnistettu, hävittäjäkone iski tulen lähteeseen.

"Eilen IDF:n joukot operoivat Gazan kaistan pohjoisosassa ja tunnistivat neljä terroristia lähistöllä. Joukot ohjasivat alueelle UAV:n ja tappoivat kolme terroristia. UAV jatkoi ylimääräisen terroristin takaa-ajoa, joka yritti paeta ruuhkaisten kujien kautta, ja iski häneen hetkeä myöhemmin", armeija kertoi.

Kenttäupseerien kyky aktivoida hävittäjiä, UAV:itä, panssarivaunuja ja laivaston aluksia on seurausta IDF:n jatkuvasta muutoksesta sen lähestymistavassa sodankäyntiin. Tälle muutokselle, joka alkoi noin vuonna 2006, on ollut ominaista siirtyminen kohti hajautettuja voimavaroja, teknologian laajempaa integroitua käyttöä ja keskittyminen kaupunkisodankäynnin taktiikkaan.

Tämä IDF:n strategian kehitys alkoi hahmottua sen jälkeen, kun Gazan Hamasia vastaan vuosina 2008-2009 toteutetun "Cast Lead" -operaation jälkeen jalkaväki joutui kohtaamaan merkittäviä haasteita kaupunkitaistelussa, erityisesti siviilialueille piiloutuneita vihollisjoukkoja vastaan. IDF tunnisti kaupunkisodankäynnin sodan uusiksi kasvoiksi, mikä poikkesi perinteisestä keskittymisestä Syyriaan ensisijaisena vihollisena.


Digitaalinen armeijaohjelma

Kriittinen osa tätä muutosta on digitaalinen armeijaohjelma, joka tunnetaan hepreankielisen lyhenteensa Tzayad eli "Hunter" perusteella. Tällä ohjelmalla luotiin digitaalinen johtamisverkko, nimeltään Torch 750 (Elbit Systemsin valmistama), joka on ollut olennainen osa IDF:n kehitystä. Torch 750:n uusi versio otettiin käyttöön vuonna 2020.

Järjestelmä syöttää kenttäkomentajien hallussa oleviin laitteisiin päivitettyjä taistelukenttäkuvia sinisistä (ystävällisistä) joukoista ja punaisista (vihamielisistä) joukoista ja yhdistää maajoukot Israelin ilmavoimiin ja Israelin laivastoon uusilla tavoilla.

Verkko mahdollistaa tehokkaamman ilmasta-maahan-koordinoinnin, mikä lisää armeijan operatiivista tehokkuutta.

Vuoden 2014 jälkeen IDF:n pataljoonat alkoivat saada käyttöönsä ominaisuuksia, jotka aiemmin oli varattu suuremmille yksiköille. Näitä ovat muun muassa lähi-ilmatuki, miehittämättömien ilma-alusten iskukyky ja tiedustelutiedot suoraan sotilastiedustelun osastolta. Näin pataljoonat pystyivät toimimaan itsenäisemmin ja reagoimaan nopeasti uusiin uhkiin.

IDF keskittyi myös jalkaväkipataljooniensa mukauttamiseen kaupunkitaistelua varten, varustamalla panssarivaunut tällaisiin tilanteisiin mukautetuilla kranaateilla ja ottamalla mukaan K-9-yksiköiden ja erikoisinsinööriyksiköiden kaltaisia elementtejä rasittamatta tavallisia jalkaväkisotilaita niiden käytöllä.

Pataljoonien komentajilla on nyt käytettävissään Sky Rider -lennokin kaltaisia ilmatiedustelulaitteita, jotka parantavat heidän tilannetietoisuuttaan.

Pataljoonan komentajien rooli on kehittynyt huomattavasti. He ovat siirtyneet johtamaan joukkoja, ei enää panssarivaunun tornista käsin, vaan hyödyntämään tarkkaa tiedustelutietoa ja aktivoimaan tarkkaa maastotulivoimaa, mukaan lukien hävittäjien kutsuminen paikalle. Tämä muutos on edellyttänyt, että pataljoonat saavat oman esikuntansa, jossa tiedusteluanalyytikot voivat seuloa tietoja ja toimittaa ne pataljoonalle.

IDF:n siirtyminen verkkopohjaiseen sodankäyntiin edellyttää sotilasyksiköiden toimien koordinointia yhtenäisen digitaalisen komentoverkon avulla. Tämä lähestymistapa on osa IDF:n entisen esikuntapäällikön kenraaliluutnantti Aviv Kochavin kehittämää Victory Concept -konseptia. Konseptissa korostetaan vihollisen voimavarojen nopeaa tuhoamista ja tulivoiman keskittämistä elintärkeisiin kohteisiin.

Tässä taistelualueella, jossa vihollisilla on käytössään valmiita UAV:itä, jotka voivat pudottaa kranaatteja ja ampua raketteja ja panssarintorjuntaohjuksia siviilialueilta, IDF korostaa kohteiden nopeaa havaitsemista ja tarkkuusiskuja.

Tiedustelun ja tulivoiman yhdistäminen komentoverkkojen avulla ja tekoälyn käyttö ovat tämän lähestymistavan keskeisiä osatekijöitä.

Tämä IDF:n kokonaisvaltainen rakenneuudistus on nyt täydessä näytössä Gazassa, jossa se on auttanut armeijaa murtamaan Hamasin pataljoonat ja niiden väijytykset ja puolustuslinjat, vaikka ne ovatkin syvällä Gazan siviilialueilla.