Mitä kolmannen temppelin valmistelut merkitsevät kristityille?

Tim Moore, 8.2.2023

Profeetalliset piirit kuhisevat 4. Moos.19. luvussa mainitun punaisen hiehon merkityksestä. Jännitys keskittyy siihen tosiasiaan, että Amerikassa kasvatettiin viisi jämäkkää punaista hiehoa, jotka lennätettiin Israeliin vuoden 2022 lopulla. Ne tutkitaan, kunhan ne ovat kahden vuoden ja yhden päivän ikäisiä. Jos yksi niistä todetaan sopivaksi, se voitaisiin uhrata.

Rabbiinisen perinteen mukaan (ajattele Tevye'ä elokuvassa Viulunsoittaja Katolla), kun punainen hieho on tapettu ja sen tuhka kerätty, pappeus voidaan palauttaa ja kolmas temppeli rakentaa. Koska lehmät ovat hyvin pitkälti osa luotua järjestystä, on asianmukaista pitää tätä luonnollisena "merkkinä".

Monet Israelissa vierailleet kristityt tietävät, että Temppeli-instituutti on jo jonkin aikaa suunnitellut ja valmistellut temppelin jälleenrakentamista. Sillä on jo erilaisia esineitä, joita tullaan käyttämään uudelleen rakennetussa temppelissä. Voit nähdä Jerusalemin vanhassa kaupungissa sijaitsevalla Kortteliaukiolla (Quarter Square) tätä tarkoitusta varten valmistetun kauniin menoran, jonka on rahoittanut eräs ukrainanjuutalainen ja jonka arvoksi on
arvioitu miljoonia dollareita. (Katso kuva).

Luvussa 4. Moos.19 Herra käskee Moosesta ja Aaronia uhraamaan puhtaan punaisen hiehon (nuori lehmä, joka ei ole koskaan ollut tiineenä, ikeessä eikä lypsetty) puhdistustoimituksena.

Kiihkeät juutalaiset, joilla on kaipaus jälleenrakentaa temppeli, haluavat täyttää Vanhan Testamentin punaisen hiehon "pysyvän säädöksen", johon alun perin kuuluu nöyrä lehmä. Joitakin heistä motivoi vilpitön uskonnollinen kiivaus, kun taas toiset haluavat vain saada takaisin juutalaisen identiteetin ja kansallisen ylpeyden kannalta keskeisen paikan, aivan kuten Jeesuksen ajan selootit eli kiivailijat.

Profeetallinen kuhina keskittyy toiveeseen, että nämä punaiset hiehot voisivat olla merkki siitä, että Israel on temppelinsä jälleenrakentamisen kynnyksellä.


Temppeli, temppeli, temppeli

Kristityt tunnistavat, että temppeli todellakin rakennetaan uudelleen sen jälkeen, kun juutalaiset ovat allekirjoittaneet rauhansopimuksen Antikristuksen kanssa. Tuosta temppelistä tulee juutalaisten kansallisen ja uskonnollisen identiteetin keskus 3½ vuoden ajaksi, vaikka aluksi heidän vaikuttimensa ei ole palvoa Jeesusta Messiaana. Juutalaiset, jotka uskovat Jeesukseen juuri nyt, temmataan ylös, kun taas muut asettavat luottamuksensa Häneen Ahdistuksen aikana. Tiedämme, että 144 000 juutalaista todistajaa – eli evankelistaa - julistavat evankeliumia tuossa hirvittävässä ajassa.

Jotkut kristityt kannattavat innokkaasti temppelin jälleenrakentamista. Esimerkiksi viljelijä, joka kasvatti nuo viisi punaista hiehoa Teksasissa, on kristitty, joka on motivoitunut auttamaan juutalaisia valmistautumaan temppelinsä jälleenrakentamiseen, kuten on profetoitu. Silti me kaipaamme ja palvomme henkilöä, emme paikkaa. Kun pidämme tämän mielessä, voimme ehkä saada perspektiiviä kolmanteen temppeliin, jos ajattelemme kahta ensimmäistä.

Kuningas Daavid sai innoituksen rakentaa Jumalalle temppeli teltan tilalle, jossa liitonarkki asui. Naatan vahvisti aluksi tämän suunnitelman, mutta palasi sitten mukanaan sana Jumalalta. Herra kysyi retorisesti: "...Olenko minä  koskaan, missä olenkin vaeltanut kaikkien israelilaisten keskuudessa, millekään Israelin sukukunnalle, jonka olen asettanut kaitsemaan kansaani Israelia, sanonut näin: Miksi te ette ole rakentaneet minulle setripuista huonetta?" (2 Sml. 7: 7; 1. Aik. 17:6). Hänen selkeä vihjauksensa oli, että Hän ei ollut vaatinut puusta ja kivestä valmistettua temppeliä, vaan ennemmin sydämet, jotka olisivat täysin omistautuneet Hänelle.

Samuel vahvisti tämän saman totuuden sanoessaan: ”Haluaako Herra 
polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva” (1.Sml. 15:22).

Silti Jumala kunnioitti Daavidin halua rakentaa Hänelle temppeli, vaikka ei antanutkaan Daavidin itsensä rakentaa sitä. Salomo rakensi ensimmäisen temppelin. Myöhemmin Jumala loukkaantui, kun Babylonista palaavat pakkosiirtolaiset laiminlyöivät toisen temppelin rakentamisen, ei siksi, että Häneltä olisi puuttunut asunto, vaan siksi, että heidän asenteensa heijasti sydäntä, joka oli kaukana Hänestä.

Toinen temppeli valmistui lopulta ja suuri rakentaja Herodes teki siitä myöhemmin suuremman ja mahtavamman. Mitä tulee viralliseen hyväksyntään, Jeesus ei kuitenkaan ylistänyt itse temppelirakennusta, eikä tukenut Herodeksen työtä. Sen sijaan Hän kunnioitti sen tarkoitusta ”rukoushuoneena” (Mt. 21:13). Toistaen Jesajan profetian koko tekstin ja lainaten Jumalan lupausta: ”...ne [muukalaiset] minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi” (Jes.56:7).

Temppelin osalta Jumalan virallinen tai armollinen hyväksyntä riippuu siis täysin niiden ihmisten motiivista, jotka rakentavat ja uhraavat. Jos he pyrkivät miellyttämään Herraa ja palvelemaan häntä, niin heidän pyrkimyksensä palvoa Jumalaa saa kunnian, kuten Daavidinkin ja Pyhä Henki vetää heidät uskomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen. Saman voisi päätellä punaisen hiehon roolista. Jokainen, joka luulee, että rakennus tai lehmä riittää lepyttämään pyhän Jumalamme ilman evankeliumia, on yhtä harhaanjohdettu kuin ne, jotka Jeremian aikana huusivat: "Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli" (Jer.7:4).

Puhuvien aasien ja punaisten lehmien Jumala...

Kautta ihmiskunnan historian Jumala on käyttänyt vaatimattomia eläimiä toteuttamaan tarkoituksensa. Hän teki nahkavaatteet peittämään Aadamin ja Eevan alastomuuden (1. Moos. 3:21), avasi pakanallista profeettaa kantavan aasin suun(4. Moos. 22:27-30), määräsi suuren kalan ja alhaisen madon opettamaan Joonalle ikuisia opetuksia. (Joona 1:17 ja 4:7) ja antoi aasin varsalle kunnian viedä Jeesus Jerusalemiin (Mt. 21:2-6). Hän palaa maan päälle valkoisen hevosen selässä (Ilm. 20:11). Ja kohta lehmä näyttelee jälleen salaperäistä roolia Jumalan määräämässä protokollassa.

Tiedämme, että lopussa punainen hieho uhrataan ja kolmas temppeli rakennetaan. Ajan täyttyessä nuo ennalta nähdyt historialliset tapahtumat antavat tietä juutalaisten Suuren Ahdistuksen ajalle. Vasta kun he ovat tulleet tiensä päähän, he huutavat, Baruch Haba B'shem Adonai: "Siunattu olkoon Hän, joka tulee HERRAN Nimessä!" Silloin Jeesus Kristus palaa maan päälle kirkkaudessa ja voimassa, nousee HERRAN vuorelle ja hallitsee Daavidin valtaistuimelta.

…Ja Karitsa ja Leijona

Vaikka kolmannen temppelin valmistelut voivat olla käynnissä, uskon, että se rakennetaan vasta sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois maailmasta Tempauksessa ja Antikristus paljastettu. Ja vaikka punainen hieho on merkittävä sen vuoksi, mitä se enteilee, kolmas temppeli ei takaa syntien anteeksiantoa uudelleen perustetun uhrijärjestelmän avulla. Kuten Hepr. 10:4 sanoo: "Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä". Mutta me tiedämme, että Jumalan profeetallinen sana täyttyy ja että lopulta juutalaiset katsovat täydellistä uhria ja murehtivat häntä, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista (Sak. 12:10).

Ei ole epäilystäkään, että Jumala toimii tavoilla, jotka ylittävät käsityskykymme ja että hän innostaa yksittäisiä kristittyjä palvelemaan häntä uskollisesti. Jotkut tukevat juutalaisten pyrkimyksiä täyttää Raamatussa esitetyt profetiat. Näin oli sata vuotta sitten, kun kristityt sionistit tukivat innokkaasti juutalaisten pyrkimyksiä palata Luvattuun 
maahan ja perustaa uudelleen koti ja valtio. Kristityt eivät usko, että Israel edustaa erillistä pelastuksen keinoa juutalaisen Messiaamme lisäksi, mutta  otamme vakavasti Jumalan kehotuksen siunata Hänen valittua kansaansa.

Joten, vaikka minua kiehtovat kaikki profeetalliset tapahtumat, jotka pyörivät ympärillämme tänä päivänä ja tulevat yhteen, kuin ei koskaan ennen - mukaan lukien uutiset punaisesta hiehosta - en ole kiinnittynyt mihinkään niistä erikseen. Sen sijaan valvon, odotan ja kuuntelen "huutoa, arkkienkelin ja Jumalan pasuunan ääntä" tietäen, että kohta hyvin pian Autuaallinen Toivomme on tulossa Hänen morsiamelleen.

Tämä ilon täyttämä odotus johtaa siihen, että arvostan Karitsaa ja Jalopeuraa - kahta vertauskuvallista viittausta suureen Jumalaamme ja Vapahtajaamme, Jeesukseen Kristukseen.