Israelin ja Venäjän väliset suhteet uhattuna (2022)

Israelin ja Venäjän väliset suhteet uhattuna Juutalaistoimistoa koskevan riidan vuoksi.

Juutalaistoimisto on keskeisellä sijalla Alijassa, joka on profetoitu maanpakolaisten paluu. Onko Moskovan siirrolla Raamatullisia seurauksia?

Israel Today - Ryan Jones | 25. heinäkuuta 2022

Israel sanoo, että Venäjän selittämättömistä toimista Juutalaistoimiston sulkemiseksi voi aiheutua vakavia poliittisia seurauksia. Tilannetta kiristää entisestään se, että Moskova ei viikonloppuna hyväksynyt viisumeja valtuuskunnalle, joka halusi keskustella asiasta Israelin hallituksen neuvonantajien kanssa.

Toisin sanoen Venäjä uhkaa sulkea järjestön, joka on Aliyahin, Israelin maanpakolaisten ennustetun paluun, ytimessä, ja kieltäytyy Israelin pyynnöistä keskustella asiasta.

Pääministeri Yair Lapid varoitti sunnuntaina Jerusalemissa pidetyssä kabinettikokouksessa, että Venäjän kanta voi johtaa kuiluun kahden kansakunnan välillä.

"Suhteet Venäjään ovat tärkeitä Israelille...[mutta] Jewish Agencyn toimistojen sulkeminen olisi vakava tapahtuma, joka vaikuttaisi näihin suhteisiin", Lapid korosti.

Venäjän oikeusministeriö väittää, että Jewish Agencyn paikallistoimistojen toiminta "rikkoo Venäjän lakia", ja kehotukset potkia järjestö ulos maasta ovat kasvamassa. Moskovan piirituomioistuimen kuuleminen on määrä järjestää tällä viikolla.

Maahantulo evätty

Israel oli toivonut voivansa välttää tulevan moskovalaisen oikeuskäsittelyn neuvottelemalla asiasta Kremlin kanssa.

Korkean tason israelilaisvaltuuskunta, jota johtaa kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Eyal Hulata, oli koottu ja sen oli määrä lähteä Venäjälle lauantaina. Moskova ei kuitenkaan vahvistanut valtuuskunnan viisumeita, mikä viivästytti heidän lähtöään ja lisäsi jännitteitä.

Miksi Venäjä tekee näin?

Spekulaatioita on paljon siitä, miksi Venäjä tekee näin juuri nyt.

Venäjän oikeusministeriö väittää, että Jewish Agency rikkoi paikallisia lakeja, mutta se ei ole yksilöinyt, mitä lakeja rikottiin. Kreml ei myöskään ole pyrkinyt selvittämään asiaa.

TPS siteerasi israelilaista diplomaattilähdettä, jonka mukaan Venäjä uhkaa sulkea Jewish Agencyn, jotta se saisi jotain aikaan, eräänlaisena kiristyksenä. Israelin odotetaan tarjoavan Venäjälle jotain vastineeksi paineen lieventämiseksi.

Toisen raportin mukaan Venäjä on järkyttynyt siitä, että Lapidista tuli pääministeri. Useat lähteet ovat todenneet, että Venäjän painostus juutalaistoimistoa kohtaan alkoi sen jälkeen, kun Lapid astui virkaan muutama viikko sitten. Venäjän Israelin-suurlähettiläs on tiettävästi lähettänyt israelilaislähteille viestejä, joissa sanotaan, että venäläiset ovat tyytymättömiä Lapidin pääministerin virkaan, koska hän on vastustanut lausunnoillaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Ulkoministerinä Lapid liittyi helmikuun lopulla vihdoin muiden länsimaisten äänten joukkoon ja tuomitsi avoimesti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, joka oli hänen mukaansa "perusteeton". Ukrainan Buchassa huhtikuussa tapahtuneen verilöylyn jälkeen Lapid totesi: "Siviiliväestön tahallinen vahingoittaminen on sotarikos, ja tuomitsen sen jyrkästi."

Miksi juutalaistoimiston lakkauttaminen on isku Israelille.

Jewish Agency on maailmanlaajuinen järjestö, joka auttaa juutalaisia muuttamaan Israeliin.

Venäjä on yksi Israelin valtion ulkopuolisista suurimmista juutalaisväestöistä, ja Venäjä on viraston tärkeä toiminta-alue.

Virallisesti Jewish Agency for Israel -järjestö aloitti toimintansa vuonna 1929 Maailman sionistijärjestön sivuliikkeenä. Myöhemmin sillä oli keskeinen rooli Israelin valtion perustamisessa. Itse asiassa David Ben-Gurion oli Juutalaistoimiston puheenjohtaja, kun hän julisti Israelin itsenäiseksi.

Israelin valtion perustamisen jälkeen Jewish Agencysta tuli puolijulkinen järjestö, vaikka se ei saa perusrahoitustaan Israelin hallitukselta.

Juutalaistoimisto on jossain kansalaisjärjestön ja valtionyhtiön välissä. Selvempää on, että toimisto on läheisesti sidoksissa Israelin palauttamiseen ja jatkuvaan kasvuun, erityisesti alijan kautta.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1989 Jewish Agency on auttanut yli miljoonaa Venäjältä ja sen satelliittivaltioista kotoisin olevaa juutalaista palaamaan esi-isiensä maahan ja integroitumaan Israelin yhteiskuntaan. Maahanmuuton vastaanottaminen tällaisessa mittakaavassa näin pienessä maassa olisi ollut mahdotonta ilman Jewish Agencyn kaltaista järjestöä.

Venäjällä on edelleen arviolta 180 000 juutalaista, ja vastaava määrä on hajaantunut satelliittimaihin, kuten Ukrainaan. Israelilaiset tiedotusvälineet ovat todenneet, että Jewish Agencyn sulkeminen Venäjällä herättää pelkoa paluusta kylmän sodan olosuhteisiin, joihin nämä juutalaiset joutuisivat.

Mitä Israel voi tehdä asialle?

Lapid antoi lauantaina Israelin ulkoministeriölle ohjeet valmistella Venäjää vastaan poliittisia toimenpiteitä, jotka toteutetaan siinä tapauksessa, että Venäjä lakkauttaa Juutalaistoimiston Venäjän-osaston.

Israelin odotetaan omaksuvan varovaisen lähestymistavan ainakin aluksi, sillä Venäjällä on kyky rajoittaa Israelin armeijan toimintavapautta Syyriassa, ja jotkut pelkäävät jopa, että se voisi toimittaa kehittyneitä ohjuksia Iranille.

Entisen Venäjän ja Ukrainan suurlähettilään Zvi Magenin mukaan Jerusalemilla on useita vaihtoehtoja painostaa Moskovaa.

"Israel voi muuttaa de facto neutraalia kantaansa Ukrainan sodan suhteen. Tällä voi tietysti olla kielteisiä seurauksia Venäjän puolelta, mutta se on kuitenkin yksi vaihtoehto", hän sanoi JNS:lle. "Lisäksi Israel voi liittyä länsimaiden Venäjään kohdistamiin pakotteisiin, joihin se ei tällä hetkellä kuulu. Moskovalle asetetut pakotteet eivät ole seurausta turvallisuusneuvoston päätöksestä, vaan Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja muiden maiden itsenäisiä aloitteita, eivätkä ne sellaisenaan sido Israelia."

Magen korosti, että Israelin ei pitäisi rajoittaa sotilaallista toimintavapauttaan Syyriassa koskevien pelkojen vuoksi, sillä Venäjä ei pyri muuttamaan siellä vallitsevaa tilannetta.

"Venäläisten monimutkainen poliittinen ja sotilaallinen [tilanne] antaa Israelille mahdollisuuden painostaa Moskovaa vapaammin", hän sanoi ja arvioi, että Moskova tuskin lopulta toteuttaa uhkaustaan sulkea Jewish Agencyn toimistot maassa.

Raamatulliset seuraukset?

Israel on viime vuosikymmeninä tehnyt kovasti töitä luodakseen lämpimät suhteet Venäjään. Tähän on kolme syytä:

  1. Edellä mainittu suuri juutalaisyhteisö, joka on edelleen Venäjällä ja johon on historiallisesti kohdistunut väkivaltaa syntipukkia etsivien tahojen taholta;
  2. Venäjän sotilaallinen läsnäolo Syyriassa, jossa Israelin mielestä sen on toimittava iranilaisia elementtejä vastaan ja tarvitsee siksi Moskovan hiljaisen hyväksynnän;
  3. Yhdysvaltojen heikentyvä asema Lähi-idässä, mikä on johtanut siihen, että Israel ajattelee, ettei se voi enää luottaa vain ykkösliittolaiseensa ja että sen on vaalittava suhteita muihin suurvaltoihin, kuten Venäjään ja Kiinaan.

Mutta vaikka suhteet Yhdysvaltoihin ovatkin perustuneet yhteiseen raamatulliseen uskoon (vaikka nykypoliitikot keskittyvätkin mieluummin yhteisiin demokraattisiin arvoihin), sama ei päde Venäjään.

Israelin ja Venäjän välisten suhteiden häilyvä luonne näkyi jo varhain nykyisessä Ukrainan sodassa. Varoen kahdenvälisten suhteiden järkyttämistä Israel pidättäytyi silmiinpistävästi liittymästä lännen joukkoon tuomitsemasta Venäjän hyökkäystä naapuriinsa. Heti kun Jerusalem kuitenkin esitti vaimeaa kritiikkiä, Moskova vastasi kyseenalaistamalla avoimesti Israelin oikeuden suvereniteettiin Golanin kukkuloilla (muiden epäystävällisten lausuntojen ohella).

Monet kristityt ja juutalaiset tarkkailijat uskovat, että Israelin ja Venäjän suhteiden on repeydyttävä, jotta profeetalliset ennustukset toteutuisivat.

Venäjä ja sen satelliitit on jo pitkään yhdistetty raamatulliseen ennustukseen Googista ja Magogista, suuresta vihollisesta, joka hyökkää jonain päivänä Israeliin pohjoisesta ennen Messiaan tuloa.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ajatus pohjoiseen kehittyvästä Googin ja Magogin skenaariosta näytti olevan vain kaukaista jyrinää. Nyt kuulostaa siltä, että asiat ovat siirtymässä kohti tilannetta, jossa Israelin on tehtävä valinta: Jatkaako se perinteistä kumppanuuttaan aikaisemmin kristityn Yhdysvaltojen kanssa? Vai ottaako se riskin flirttailla vielä enemmän pohjoiseen muodostuvan pahan akselin kanssa?

Israelin profeetoilla olisi epäilemättä paljon sanottavaa tämän päivän tapahtumista.

JNS:n ja TPS:n kanssa mukana raportoinnissa.

Asia saatiin kaiketi hiljaisin neuvotteluin sovittua, koska vuoden 2022 määrät juutalaisten maahanmuuttajien osalta ovat varsin suuret.
Katso tästä.