OFEK - uusia naköaloja alijassa


Ofek Israeli on yritys, joka perustettiin vuonna 2015 Israelin hallituksen kesäkuun 2014 päätöslauselman 1746 jälkeen, jossa kehotettiin perustamaan ”kansallinen hanke maahanmuuton edistämiseksi kaikkialta maailmasta”.

Ofek Israelia ohjaa ymmärrys siitä, että Israelin valtion on otettava vastuu maahanmuuttokysymyksestä ja laadittava pitkän aikavälin suunnitelmia ja tehokkaita ratkaisuja mahdollisille Olimille.

Yhtiö johtaa kansallisen maahanmuuton kannustamiseen tähtäävää politiikkaa ja maailmanlaajuisia toimia tässä asiassa täysin yhteistyössä maahanmuutto- ja sopeuttamisministeriön kanssa ja sen tuella.

Viimeisten neljän vuoden aikana Ofek Israelin toimintaan kuului yli 90 alija-messua, 2500 Ulpan-luokkaa heprean kielen oppimiseksi, 250 seminaaria, 70 kampanjaa sekä neuvonantajien ja muiden tukipalvelujen verkosto.

Yhteensä yli 177 000 ihmistä on osallistunut Ofek Israelin toimintaan, ja yli 120 000 Olimia muutti Israeliin yrityksen perustamisen jälkeen.

Ofek Israel markkinoi Israelin valtiota ”premium -tuotteena”, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia Olimille.

Ofek Israeli selitti, että alijan kasvu viimeisten kolmen vuoden aikana oli seurausta Israelin houkuttelevuudesta, positiivisista tekijöistä, kuten halu elämänlaadusta, elävästä juutalaisesta elämästä ja paremmasta toimeentulosta.

Vuosina 2014-2015 liikkeellepaneva tekijä oli kuitenkin antisemitismi, joka oli alijaan vaikuttava kielteinen näkökohta. Juutalaisvihan nousu Ranskassa ja Ukrainan sota pakottivat juutalaiset tulemaan Israeliin.

Ofek Israelin puheenjohtaja ja Israelin entinen maahanmuutto- ja sopeuttamisministeri Yaacov Edri totesi, että järjestö ”on rahoittanut ja ohjannut maahanmuuttotoimintaa ulkomaille neljä vuotta ja menestys puhuu puolestaan”.

Yhtiö "ymmärtää syvällisesti hyväksyttyjen maahanmuuttajien tarpeet ja Israelin valtion tarpeet ja jatkaa sionistisen näyn toteuttamista Israelin maassa", hän lisäsi.

Ofekin israelilainen toimitusjohtaja Shimon Cohen sanoi, että yrityksen korkea menestysprosentti on osoitus sen tehokkaasta toiminnasta, ja "vuoden 2019 huipputeknologisen maailman termein se on ehdottomasti vuosikymmenen 'näyttämöltä poistuminen'."

ICEJ 14.1.2019

Ofek Israeli tarkoittaa ”Israelin horisontti” ja se on juutalaisten alija-ponnistelujen ja -aloitteiden koordinointielin. Koska Israelin hallitus pyrkii maksimoimaan voimavaransa mahdollisimman suuriin vaikutuksiin, Ofek luotiin hyödyntämään ruohonjuuritason järjestöjen dynaamista - mutta toisinaan epäjärjestyksessä olevaa - voimaa 22 maassa ympäri maailmaa.

Ofekin äskettäinen vuosikonferenssi juutalaisten johtajien kanssa pidettiin Ashkelonissa, joka rajoittuu levottomasta Gazan kaistaleesta pohjoiseen. Tämä paikka, luonnollinen valinta Ofekin toimitusjohtajalle Shimon Cohenille, eläkkeellä olevalle kenraalille, valittiin osoittamaan solidaarisuutta Gaza alueen rajayhteisöille, jotka kohtaavat tällä hetkellä haastavia ja myrskyisiä aikoja.

Ofekin äskettäisen vuosikonferenssin teema oli ”Visiosta todellisuuteen”. Paikalla oli monia alijan asiantuntijoita ja operaattoreita useista maista, joten oli ICEJ:n Barry Dennisonille suuri kunnia ja etuoikeus pitää pääpuheenvuoro konferenssin aikana. Toimitusjohtaja Shimon Cohen toivotti Barryn lämpimästi tervetulleeksi ja sanoi myöhemmässä haastattelussa, kuinka kiitollinen hän oli ICEJ:n sitoutumisesta ja tuesta alija-konferensseissa juutalaisille entisissä neuvostotasavalloissa, joissa vapaudet ovat usein erittäin rajoitettuja. Näiden konferenssien onnistumisprosentti on korkea, ja 70% osallistujista on päättänyt tehdä alijan.