Hakemus Palestiinan hyväksymiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien jäseneksi

23.9.2011

Pääsihteerin muistio

Yleiskokouksen työjärjestyksen 135 sääntöjen mukaisesti
ja turvallisuusneuvoston väliaikaisen työjärjestyksen 59 säännön mukaisesti turvallisuusneuvoston puheenjohtajalla,
pääsihteerillä on kunnia toimittaa liitteenä oleva hakemus, joka koskee
Palestiinan hakemusta liittyä Yhdistyneiden Kansakuntien jäseneksi, joka sisältyy kirjeeseen joka on saatu Palestiinan presidentiltä 23. syyskuuta 2011 (ks. liite I).


Liite I

Palestiinan valtion hakemus liittyä Yhdistyneiden Kansakuntien jäseneksi.

Minulla on suuri kunnia esittää Palestiinan kansan puolesta tämä Palestiinan valtion jäsenyyshakemus Yhdistyneiden Kansakuntien jäseneksi. Tämä jäsenyyshakemus perustuu Palestiinan kansan luonnollisiin, laillisiin ja historiallisiin oikeuksiin ja Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 29. marraskuuta 1947 antamaan päätöslauselmaan 181 (II) sekä 15. marraskuuta 1988 annettuun Palestiinan valtion itsenäisyysjulistukseen ja siihen, että yleiskokous on tunnustanut tämän julistuksen 15. joulukuuta 1988 annetussa päätöslauselmassa 43/177.

Tässä yhteydessä Palestiinan valtio vahvistaa olevansa sitoutunut Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin oikeudenmukaiseen, kestävään ja kattavaan ratkaisuun, joka perustuu näkemykseen kahdesta rinnakkain rauhassa ja turvallisesti elävästä valtiosta, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto ja yleiskokous sekä koko kansainvälinen yhteisö ovat hyväksyneet ja joka perustuu kansainväliseen oikeuteen ja kaikkiin asiaa koskeviin Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmiin.

Tämän liittymishakemuksen osalta tämän kirjeen liitteenä on turvallisuusneuvoston väliaikaisen työjärjestyksen 58 säännön ja yleiskokouksen työjärjestyksen 134 säännön mukaisesti annettu julistus (ks. liite).

Olisin kiitollinen, jos voisitte toimittaa tämän hakemuskirjeen ja tämän asiakirjan turvallisuusneuvoston puheenjohtajalle ja yleiskokouksen puheenjohtajalle mahdollisimman pian.

Mahmoud Abbas 
Palestiinan valtion presidentti 
Palestiinan vapautusjärjestön toimeenpanevan komitean puheenjohtaja


Liite

Julistus 

Palestiinan valtion Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenyyshakemuksen yhteydessä minulla on kunnia Palestiinan valtion presidenttinä ja Palestiinan vapautusjärjestön toimeenpanevan komitean puheenjohtajana, Palestiinan kansan ainoana laillisena edustajana, juhlallisesti julistaa, että Palestiinan valtio on rauhaa rakastava kansakunta ja että se hyväksyy Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan sisältyvät velvoitteet ja sitoutuu juhlallisesti täyttämään ne


Liite II

Palestiinan presidentin 23 päivänä syyskuuta 2011 päivätty kirje pääsihteerille

Vuosikymmeniä kestäneen pakkosiirtolaisuuden, maa-alueen pakkolunastuksen ja ulkomaisen sotilaallisen miehityksen jälkeen ja valtion rakentamisen onnistuneen huipentuman jälkeen, jonka kansainvälinen yhteisö, myös Lähi-idän rauhanprosessin kvartetti, on hyväksynyt, olen erittäin ylpeänä ja kunniakkaasti jättänyt teille hakemuksen Palestiinan valtion hyväksymiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien täysjäseneksi.

Palestiinan kansallisneuvosto (PNC) julistautui 15. marraskuuta 1988 Palestiinan valtioksi Palestiinan kansan luovuttamattoman itsemääräämisoikeuden mukaisesti. Palestiinan valtion itsenäisyysjulistus perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen Palestiinan valtion tunnustamiseen päätöslauselmassa 43/177, annettu 15. joulukuuta 1988. Palestiinan kansan itsemääräämisoikeus ja oikeus itsenäisyyteen sekä näkemys kahden valtion ratkaisusta Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa on vahvistettu lujasti yleiskokouksen lukuisissa päätöslauselmissa, muun muassa päätöslauselmissa 181 (II) (1947), 3236 (XXIX) (1974), 2649 (XXV) ja 2649 (XXV) (1970), 2672 (XXV) (1970), 65/16 (2010) ja 65/202 (2010) sekä Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmissa.

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242 (1967), 338 (1973) ja 1397 (2002) ja Kansainvälisen tuomioistuimen 9. heinäkuuta 2004 antama neuvoa-antava lausunto (muurin rakentamisen oikeudellisista seurauksista miehitetylle palestiinalaisalueelle).

Lisäksi suurin osa kansainvälisestä yhteisöstä on tukenut Palestiinan luovuttamattomia oikeuksiamme kansana, mukaan lukien oikeus valtiolliseen asemaan, tunnustamalla Palestiinan valtio kahdenvälisesti 4. kesäkuuta 1967 vahvistettujen rajojen perusteella, Itä-Jerusalem sen pääkaupunki, ja tällaisten tunnustusten määrä kasvaa jatkuvasti päivä päivältä.