Avoin kirje Suomen ulkopoliittiselle johdolle

Kirje on lähetetty tasavallan presidentti Sauli Niinistölle, pääministeri Sannan Marinille ja ulkoministeri Pekka Haavistolle.

Helsinki 14.6.2021


Avoin kirje Suomen ulkopoliittiselle johdolle


Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöjemme edustajat vetoamme Teihin hyvien suhteiden säilyttämiseksi Israelin valtion kanssa.

Israel joutui ääri-islamilaisen terroristijärjestö Hamasin massiivisen rakettitulen kohteeksi jälleen 10.-21.5.2021. Kymmenen päivän aikana Hamas pommitti Israelin siviiliväestöä yli 4000 raketilla. Siviilit joutuivat pakenemaan pommisuojiin, ja maan normaali toiminta halvaantui.

Israelin valtiolla on sekä legitiimi oikeus että velvollisuus suojella väestöään. Edellisen suuren eskalaation (2014) jälkeen Hamas oli rakentanut omien sanojensa mukaan satoja kilometrejä taistelutunneleita Gazaan.[viite1] Sen käytössä on mm. iranilaisia Fajr 5 -raketteja ja syyrialaisia M302-raketteja, joilla se kykenee uhkaamaan koko Israelin väestöä. Hamas-hallinnon pääministeri Ismail Haniya kiitti julkisesti Irania aseiden, varojen ja teknologian tarjoamisesta Israelin vastaisessa taistelussa.[2]

Israel tavoitteli Hamasin tunneliverkoston ja asearsenaalin tuhoamista mahdollisimman tarkoin iskuin ja pyrki varoittamaan siviiliväestöä iskuista. Vakivaltaisuuksien aikana Gazassa kuoli 248 ihmistä, joista yli puolet oli terrorijärjestöjen taistelijoita. Israelin puolella kuoli 12 siviiliä, silla Iron Dome -torjuntajärjestelmä onnistui torjumaan 90 % raketeista. Arviolta yli 500 Hamasin rakettia putosi maahan Gazassa aiheuttaen siviiliuhreja ja aineellista vahinkoa.

Gazan väestön kärsimys on yksinomaan sitä hallitsevan terrorijärjestön vastuulla. Gazan rajanaapureiden, Israelin ja Egyptin, harjoittaman saarron tarkoituksena on estää aseiden virtaus aluetta hallitseville terrorijärjestöille. Vaatimus alueen rajojen avaamisesta tavaroiden ja ihmisten valvomattomalle liikkumiselle on Israelin, Egyptin ja koko Lähi-idän turvallisuuden kannalta mieletön. Lopettamalla terrori ja keskittymällä rauhanomaisesti ja naapureitaan kunnioittaen kehittämään aluetta Gazaa hallitsevilla on mahdollisuus rakentaa alueesta menestyvä ja kukoistava.

Ihmisoikeuksien väärinkäyttö Israelia vastaan

YK:n vuonna 2001 pitämän antirasistisen konferenssin jälkeen Israelia vastaan on nostettu kokonainen kansalaisjärjestöjen rintama. Durbanissa järjestetyn konferenssin yhteydessä kokoontui kansalaisjärjestöfoorumi, joka on tullut kuuluisaksi antisemitismistä ja yksipuolisesta, yhtä ainoaa valtiota - Israelia - syyttävästä tavoitejulistuksestaan.[3] Seurauksena Israelin vastaiseen toimintaan osallistuu jo lähes 300 kansalaisjärjestöä, joista osa on perustettu vain tätä tarkoitusta varten. Valitettavasti myös monet ennen arvostetut ihmisoikeusjärjestöt osallistuvat tähän kampanjaan, jossa demonisoidaan juutalaisvaltiota vääristyneeseen dataan ja kansainvälisten sopimusten poikkeavaan tulkintaan perustuen. Tämä on omiaan vinouttamaan yleistä käsitystä ihmisoikeustilanteesta Lähi-idässä.

Kaikista maailman maista löytyy ihmisoikeusongelmia ja korjattavaa. Erityisesti monissa Israelin lähellä olevissa valtioissa esiintyy suuria ihmisoikeusongelmia, syrjintää ja sortoa. Silti kansalaisjärjestöjen laatiman julistuksen mukaan yksin Israelia tulisi rangaista boikoteilla ja eristää maa totaalisesti kaikilla tasoilla kaikista maailman maista.[4] Tallainen on poikkeuskohtelua ja täyttää Suomenkin allekirjoittaman International Holocaust Remembrance Alliancen (IHRA) antisemitismin määritelmän tunnusmerkkejä.[5]

Israel on Lähi-idän ainoa demokratia, jonka kansalaisilla on etnisestä, uskonnollisesta tai muusta taustasta riippumatta yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Sen rinnastaminen rotusortojärjestelmiin kertoo joko tietämättömyydestä tai halusta saada juutalaisvaltio tahallisesti näyttämään pahemmalta kuin muut valtiot. Yhdymme Helsingin piispan Teemu Laajasalon näkemykseen, jonka mukaan ”Israelia voi kritisoida, mutta demokratian nimittelyssä apartheid-valtioksi piilee juutalaisviha.” On syytä miettiä, mikä on kansalaisjärjestöjen ja median vastuu erityisesti Euroopassa uudelleen hälyttävästi nousevasta antisemitismistä.

Israel on kaiken siihen kohdistetun terrorin ja uhkausten paineessa kyennyt rakentamaan toimivan demokratian, joka on tieteellisten keksintöjen, innovaatioiden ja vihreän teknologian huippumaita. Toivomme, että Suomi tukee horjumatta Israelin valtion oikeuksia olla olemassa ja suojella kansalaisiaan. Toivomme myös, että maiden väliset hyvät ja ystävällismieliset kulttuuriset, taloudelliset, koulutukselliset, kaupalliset ja muut suhteet saavat edelleen säilyä ja syventyä.


Kunnioittavasti,


Varpu Haavisto, puheenjohtaja, YAPS - Young Adults for Peace, Justice and Solidarity in the Middle East ry

Pasi Turunen, toiminnanjohtaja, Patmos Lahetyssaatio

John Remes, puheenjohtaja, ICEJ Suomen osasto ry

Risto Huvila, puheenjohtaja, Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry

Tomas Sandell, toiminnanjohtaja, European Coalition for Israel

Kari Teittinen, puheenjohtaja, Elaman marssi ry

Hannu Haukka, toiminnanjohtaja, IRR-TV ry

Risto Auvinen, toiminnanjohtaja, Suomen Karmel-yhdistys ry

Ethel Salutskij, puheenjohtaja, Keren Kajemet Finland ry

Jarmo Kaksonen, puheenjohtaja, Gesher Hajetsia ry

Fredrik Ekholm, Israelin kunniakonsuli


-----------------------------------------------------------

Viitteet:

[1] Hamasin johtohahmo, Yahya al-Sinwar sanoo puheessaan toukokuun lopussa, että Israel sanoo tuhonneensa 100km Hamasin tunneleita, mutta heillä on niitä Gazassa yli 500km. https://www.youtube.com/watch?v=-pxtYzSPm78

[2] https://www.memri.org/tv/press-tv-haniveh-thanks-iran-for-providing-weapons-monev-to-hamas

[3] Anne Bayefsky: The UN World Conference Against Racism: A Racist Anti-Racism Conference (Cambridge University Press) https://www.istor.org/stable/25659754?sea=1

Tom Lantos: The Durban Debacle: An Insider's View of the UN World Conference Against Racism. 
https://dl.tufts.edu/concern/pdfs/tx31at958

[4] Kansalaisjärjestöjen julkilausuman toimintasuunnitelman kohta 424: “Call upon the international community to impose a policy of complete and total isolation of Israel as an apartheid state as in the case of South Africa which means the imposition of mandatory and comprehensive sanctions and embargoes, the full cessation of all links (diplomatic, economic, social, aid, military cooperation and training) between all states and Israel.” 
https://academic.udavton.edu/race/06hrights/WCAR2001/NGOFQRUM/Palestinans.htm

[5]_https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism