Mufti ja Führer

Vuonna 1941 Haj Amin al-Husseini pakeni Saksaan ja tapasi Adolf Hitlerin, Heinrich Himmlerin, Joachim Von Ribbentropin ja muita natsijohtajia. Hän halusi taivutella heitä laajentamaan natsien juutalaisvastaista ohjelmaa arabimaailmaan.

Mufti lähetti Hitlerille 15 luonnosta julistuksista, jotka hän halusi Saksan ja Italian antavan Lähi-idästä. Yhdessä niistä kehotettiin näitä kahta maata julistamaan Palestiinan juutalaiskodin laittomuus. Lisäksi "ne myöntävät Palestiinalle ja muille arabimaille oikeuden ratkaista Palestiinan ja muiden arabimaiden juutalaiselementtien ongelma arabien etujen mukaisesti ja samalla menetelmällä, jolla kysymys nyt ratkaistaan akselimaissa."

Marraskuun 28. päivänä 1941 mufti tapasi Hitlerin, joka kertoi hänelle, että juutalaiset olivat hänen pahin vihollisensa. Natsien diktaattori torjui kuitenkin muftin pyynnöt arabien tukemiseen tähtäävästä julistuksesta ja sanoi, ettei aika ollut oikea. Mufti tarjosi Hitlerille "kiitokset sympatiasta, jota hän oli aina osoittanut arabien ja erityisesti Palestiinan asiaa kohtaan ja jonka hän oli ilmaissut selvästi julkisissa puheissaan.... Arabit olivat Saksan luonnollisia ystäviä, koska heillä oli samat viholliset kuin Saksalla, nimittäin....juutalaiset.....". 

Hitler vastasi: Saksa kannatti tinkimätöntä sotaa juutalaisia vastaan. Siihen kuului luonnollisesti myös aktiivinen vastustus juutalaisten kansalliskotia vastaan Palestiinassa....Saksa antaisi positiivista ja käytännön apua samassa taistelussa mukana oleville arabeille....Saksan tavoite [on]...yksinomaan arabialueella asuvan juutalaisen elementin tuhoaminen....Tällöin mufti olisi arabimaailman arvovaltaisin edustaja. Mufti kiitti Hitleriä vuolaasti.

Kaksi saksalaista historioitsijaa sanoo, että Hitlerillä oli suunnitelma ulottaa holokausti Lähi-itään ja että hän oli solminut liiton arabinationalistien kanssa. Ehkäpä siksi Hitler tapasi muftin ja antoi tälle 750 000 Reichsmarkin kuukausibudjetin jihadin lietsomista varten Palestiinassa. Liitto ei muuttanut Hitlerin rasistisia näkemyksiä arabeja kohtaan, mikä näkyi siinä, että hän kieltäytyi kättelemästä muftia tai juomasta kahvia hänen kanssaan.

Vuonna 1945 Jugoslavia yritti nostaa muftia vastaan syytteen sotarikollisena, koska hän oli mukana värväämässä 20 000 muslimivapaaehtoista SS:ään, joka osallistui juutalaisten tappamiseen Kroatiassa ja Unkarissa. Hän kuitenkin pakeni Ranskan vankilasta vuonna 1946 ja jatkoi taisteluaan juutalaisia vastaan Kairosta ja myöhemmin Beirutista käsin. Hän kuoli vuonna 1974.

Maaliskuussa 2017 julkaistiin asiakirja, joka todistaa natsi-Saksan ja muftin välisen yhteyden. Israelin kansalliskirjaston arkiston julkaisemassa kirjeessä SS-päällikkö Heinrich Himmler ylistää mufti al-Husseinia ja toteaa, että natsijohto " on seurannut tiiviisti vapautta tavoittelevien arabien - ja erityisesti Palestiinan - taistelua juutalaisia valloittajia vastaan". Himmler päättää kirjeen toivottamalla muftille "lämpimiä toivotuksia taistelunne jatkumisesta suureen voittoon asti".  Kirje toimitettiin syksyllä 1943, kaksi vuotta muftin kuuluisan tapaamisen jälkeen Adolf Hitlerin kanssa.