Jerusalem ja temppelivuori


12.5.2022 shalom.fi ja Jerusalem Post

Jerusalem

Israelin pääkaupungin asema näyttää taas kerran nousevan uutisotsikoiden kärkisijoille – eikä se kumma olemaan, onhan tämä ikivanha kaupunki tärkeä ja pyhä kaikille kolmelle YKSI-JUMALAISELLE uskontokunnalle: juutalaisille, Kristityille ja myös muslimeille, jotka sanovat pitävänsä sitä kolmanneksi tärkeimpänä Mekka ja Medinan jälkeen.

Juutalaisten tärkeimpänä haaveena Galutissa (hajaannuksessa) ollessaan oli edes kerran käydä Israelin valtion pääkaupungissa, jossa sijaitsivat juutalaisten ensimmäinen ja toinen Temppeli, joista ei ole olemassa edes kunnon raunioita, niin perusteellisesti kaupungin valloittaneet pakanakansat tuhosivat temppelirakennukset, joita he pitivät juutalaisen kansan olemassa-olon symboleina.

Israelin puolustusministeri Naftali Bennett 2017:

"Meillä on ollut kaksi kertaa valtio, jossa olemme hallinneet yhtenäisenä kansana. Ensimmäisellä kerralla se kesti vain 80 vuotta - kuningas Daavid 40 vuotta, sitten kuningas Salomo 40 vuotta. Sen jälkeen erosimme toisistamme. Toisella kerralla olimme suvereeneja vain 74 vuotta Hasmonen-dynastian aikana." 

Katso: Kuinka kauan Israelin kolmas valtakunta säilyy?

Tämän viimeisen kohun nostatti Jordanian ulkoministeri Ayman Safadi, joka määritteli, että Temppelivuori kuuluu yksin muslimeille, ja että vain sen asettamilla vartijoilla on valta ja oikeus määritellä ketkä saavat nousta Temppelivuodelle ja rukoilla siellä. Jordania vaatii lisäksi, että vartioiden lukumäärää nostetaan 50 vartijalla.

1967 kuuden päivän sodan jälkeen Israelin armeijan karkotettua Jordanian arabilegioonat Juudeasta ja Samariasta – mukaan lukien Jerusalem. Rauhansopimuksessa Israel saa pitää Temppelivuoren omistuksessaan, mutta Moshe Dayanin suostumuksella Vuoren päivärutiinin hoito annettiin Jordaniassa päämajaansa pitävälle Islamsäätiölle.

Jordania luopui myöhemmin vaatimuksistaan pyhiin paikkoihin Israelin vapauttamilla alueilla, mutta se sai oikeuden valvoa niiden pyhyyden koskemattomuutta.

Temppelivuorta koskevat järjestelyt ovat tuoneet jatkuvaa häiriötä ja väkivaltaa vuorelle, mikä osoittaa tehdyn ratkaisun heikkoutta.
Terrorijärjestö Hamas on käyttänyt syntynyttä tilannetta hyväkseen asettamalla omia jäseniään vuoren vartijoiksi. Myös Al-Aqsa moskeijan päämufti on Hamasin nimittämä, eikä Israel ole ymmärtänyt pitää kiinni oikeuksistaan.

Yleisen turvallisuuden ministeri Omer Bar oli suostuvainen Jordanian vaatimuksiin, mutta hallituksen lausunnossa se hylättiin.
breaking news jerusalem post,

Rakentaminen pääkaupungissa

Israelilla on jatkuvasti pulaa rakennusmaasta Pääkaupungissa, mutta sen suunnitelmat uusien alueiden hyödyntämiseksi ovat poikkeuksetta juuttuneet USA:n Valkoisen Talon esittämään kritiikkiin, vaikka millä perusteilla USA:lla on sananvaltaa siitä, miten Israel päättää pääkaupunkinsa rakentamisesta?

Jerusalem Post ihmettelee sitä myös julkaisemassaan artikkelissa, jonka kirjoittaja viittaa suoraan USA:n nykyisen presidentti Joe Bidenin pakkomielteestä Jerusalemissa. Presidentti Trump tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja muutti USA:n lähetystön Tel Avivista Jerusalemin. Myös PA:n johto tunnustaa tämän, eikä Oslon sopimus kiellä sitä.

Tässä toteutuu sen mistä muinaiset profeetat ovat puhuneet Jerusalemista:

Ja katso, Minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, vaikka kaikki maan kansakunnat nousevat sitä vastaan.” Sak12:3. 
Olisi kaikille osapuolille paljon helpompaa, jos kansojen ruhtinaat kuulisivat heitä.
Miksi Joe Bidenilla on niin pakkomielle Israelin siirtokunnista? – lausunto – Jerusalem Post (jpost.com)

Unohtaako Jordania rauhan-sopimuksen velvoitteet

Jerusalem Post julkaisi 10.05.2022 Alan Bakerin laatiman analyysin tilanteesta nimellä ”Unohtaako Jordania rauhan-sopimuksen velvoitteet”. Otetaan siitä esille muutamia kohteita.

Baker aloittaa analyysinsa toteamalla, että muslimien pyhä (paasto)kuukausi Ramadan todisti julki sen mellakoinnin ja levottomuuksien tulvan Temppelivuorella, erityisesti Al-Aqsa moskeijan alueella, jotka oli järjestetty Hamasin Gazan johdon sekä Israelin ”Islamilaisen Liikkeen” pohjoisen haaran huomattavan yllytyksen jälkeen.

Tähän kiihotukseen sisältyi palestiinlaisnuorten provokaatioita ja väkivaltaa, jotka pitävät Al-Aqsan moskeijaa tukikohtanaan, varastoiden sinne kivenlohkareita, metallitankoja ja ilotulitteita, joita oli tarkoitus käyttää Länsimuurilla rukoilevia juutalaisia sekä järjestystä ja turvallisuutta valvovia Israelin poliiseja vastaan.

Nämä väkivaltaiset levottomuudet synnyttivät korkeiden henkilöiden lausuntoja ja toimia, joissa he ovat varoittaneet potentiaaleista uhkakuvista Temppelivuorella ja kehottaneet muuttamaan Temppelivuorta koskevia nykyisiä järjestelyjä.

Nämä uhkakuvat eivät ole mitään uutta, sillä Vuoreen liittyvä tunnepitoinen luonne ja herkkyys sekä väkivallan lietsomista suunnittelevien järjestöjen potentiaali massiiviseen yllytykseen on ollut tunnettu ja tiedostettu ilmiö ehkä satojen vuosien ajan. He turvautuvat sellaisiin perättömiin iskulauseisiin kuin ”Al-Aqsa on vaarassa”.

(Jopa Länsimuurin läheisyydessä Israelin suorittamia arkeologisia kaivauksia on syytetty Al-Aqsa-moskeijan perustusten heikentämisestä ja turvallisuuden vaarantamisesta, mutta Vuorelle johtavaa puista vaaralliseksi osoitettua tulenarkaa ramppia ei ole voitu uusia muslimien vastustusten vuoksi.)

Vuonna 1994 allekirjoitetussa rauhansopimuksessa osapuolet ”tarjoavat vapaan pääsyn uskonnollisiin ja historiallisesti merkittäviin paikkoihin, sekä toimimaan yhdessä edistääkseen uskontojen välisiä suhteita kolmen monoteistisen uskonnon välillä ja työskentelemään uskonnollisen ymmärryksen, moraalisen sitoutumisen, uskonnollisen palvonnan vapauden, suvaitsevaisuuden ja rauhan edistämiseksi”.

Israel sitoutui kunnioittamaan Jodanian ”hashemiittisen kuningaskunnan” erityistä roolia muslimien pyhissä paikoissa Jerusalemissa. Jordania on siten voinut jatkaa alueen päivärutiinin valvontaa kuten se oli tehnyt ennen 1967 sotaa, ja sen jälkeen Israelin turvallisuusvalvonnan ja läsnäolon alaisena, vastuullisesti koordinoiden Israelin uskonnollisia järjestelyjä sekä ei-muslimien vierailuja vuorella.

Jordanian allekirjoittama ja ratifioima rauhansopimus 1994 vahvisti Jordanian tunnustamana Israelin yleisen turvallisuustakuun myös Temppelivuorella edellyttäen, että Israel tunnustaa Jordanian erityisvastuun 1967 status quon järjestelyn mukaisesti.

Tämä periaate vahvistettiin 2015 Temppelivuoren levottomuuksien jälkeen John Kerryn, Israelin ja Jordanian yhteisessä lausunnossa, joka sisällytettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2015.

Allan Baker toteaa, että tästä oikeudellisesta tilanteesta huolimatta Jordania viestitti lausunnossaan USA:n hallitukselle esittäen vaatimuksen Israelin turvallisuusvastuun Temppelivuorelta siirtämisestä kokonaan islamin wakfille, mikä on jyrkässä ristiriidassa sovittujen ja allekirjoitettujen sopimusten kanssa.

Jordanialaisten korkeiden virkailijoiden julkistamat kiihotukset ovat ristiriidassa Jordanian velvoitteiden kanssa, kuten kuningas Abdullah II:n kriittiset lausunnot Israelin pyrkimyksistä tukahduttaa moskeijasta käsin aloitettujen ja johdettujen mellakoiden hillitsemiseksi ylittävät rauhansopimuksen sitoumukset ja velvoitteet yhteisymmärrykseen ja hyviin naapuruussuhteisiin.

Allan Baker ottaa esiin Jordanian pääministeri al-Khasawnehin loukkaavat sanat puheessaan mellakoitsijoille: ”Tervehdin jokaista palestiinalaista ja Jordanian islamin wakfin työntekijää, jotka seisovat ylpeinä kuin minareetit kivittäen sionismin kannattajia savipalloon piilotelluilla kivillä, jotka häpäisevät Al-Aqsa moskeijaa Israelin miehityksen suojeluksessa”.

Allan Baker kuitenkin ”toivoo ja odottaa molempien osapuolten tiedostavan Jerusalemin pyhien paikkojen sensitiivisen luonteen ja historiallisen ja uskonnollisen merkityksen, ja pyrkivän kaikin tavoin estämään ja poistamaan kiihottavan retoriikan lausunnoistaan”.

Allan Baker toimi aiemmin Israelin lähettiläänä Kanadassa ja laillisena neuvonantajana Israelin ulkoministeriössä osallistuen Israelin/Jordanian rauhansopimuksen laadintaan.