Tiedot heprealaiselta vuodelta 5781

30.12.2021

Central Bureau of Statisticsin arvioiden mukaan

 • 31. joulukuuta 2021 Israelin väkiluvun arvioidaan 
  olevan 9 449 000 asukasta.
 • Juutalaisia on 6 982 000 (73,9 % koko väestöstä), 
  arabeja 1 995 000 (21,1 %) ja 
  muita 472 000 (5,0 %).

Vuoden 2021 aikana Israelin väkiluku kasvoi 1,7 %. 
Kasvusta 83 % johtui luonnollisesta kasvusta ja 
17 % kansainvälisestä muuttotaseesta.

Vuoden aikana syntyi 

 • noin 184 000 lasta 
  • 73,8 % syntyi juutalaisille äideille, 
  • 23,4 % arabiäideille ja 
  • 2,8 % muiden äitien äideille.

Israeliin saapui vuoden 2021 aikana 

 • noin 25 000 uutta maahanmuuttajaa ja 
 • noin 9 000 muuta maahanmuuttajaa (palaavat kansalaiset ja maahantulolain nojalla maahan muuttaneet henkilöt).Vuoden 2021 Rosh Hashanahin aattona Israelin väkiluvuksi arvioitiin noin 9,391 miljoonaa ihmistä. 

Väestön odotetaan saavuttavan 

 • 10 miljoonaa asukasta vuoden 2024 lopussa, 
 • 15 miljoonaa asukasta vuoden 2048 lopussa ja 
 • 20 miljoonaa asukasta vuoden 2065 lopussa.

Juutalaisväestön määrä on 

 • noin 6,943 miljoonaa asukasta (74 % kokonaisväestöstä), 

 • arabiväestön määrä on noin 1,982 miljoonaa (21 %) ja 
 • muiden väestönosien määrä on noin 466 000 (5 %).

Israelin väestö on kasvanut noin 146 000 hengellä. 
Vuotuinen väestönkasvuvauhti oli 1,6 %.

Syntyi noin 172 000 lasta.

Kuoli noin 48 000 henkilöä. 
Heistä noin 5 800 kuoli COVID-19-tautiin (viime vuoden Rosh Hashanahin jälkeen kuluneiden 11,5 kuukauden aikana).

Muuttotaseessa väestöön lisättiin noin 22 000 henkeä. 
Heistä noin 20 000 oli uusia maahanmuuttajia.


Israelin druusiväestö 2022

Vuoden 2021 lopussa Israelin druusien väkiluku oli noin 149 000 (alustavat tiedot), mikä on yli kymmenkertaistunut Israelin valtion perustamisen jälkeen (14 500 vuonna 1949).

Vuoden 2020 lopussa suurimman druseväkiluvun paikkakunnat olivat Daliyat al-Karmel (17 300) ja Yirka (17 100).

Vuoden 2020 lopussa 0-14-vuotiaita lapsia oli 

 • noin neljännes (24,7 %) druusien väestöstä. 
 • Juutalaisväestöstä lapsia on 27,6 %, 
 • muslimiväestöstä noin kolmannes (33,0 %) ja 
 • kristittyjen väestöstä noin viidennes (21,1 %).