Olavin kertomuksia työstään Israelissa

Jonatan  &  Melissa Syväntö kirjoittavat kevätkirjeessä 2023:


Olavi on nyt heikommassa kunnossa, niin ettei hän enää jaksa keskittyä kirjoittamaan uutiskirjeitä Raamattutyöstä. Olemme saaneet hänelle nyt hoitajan, joka asuu talossa ja on hänen apunaan. 

Jonatan & Melissa Syväntö

Lue enemmän:
Jonathan & Melissa Syvännön terveiset ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
kevät 2023

Jonatan  &  Melissa Syväntö kirjoittavat syyskirjeessä 2022:


Olavi on nyt heikommassa kunnossa. Hän kyllä lukee melkein kuten ennenkin, mutta kirjoittaminen käy voimille. Hän asuu edelleen kotonaan Omerissa siskoni Annelin ja hänen miehensä Davidin kanssa. Olemme nyt etsimässä Olaville hoitajaa, joka voisi olla hänen apunaan. 
Olavi halusi lähettää kauttani lämpimät terveiset teille kaikille ystäville ja Raamattutyön tukijoille.
Kiitämme teitä kaikkia uskollisia Israelin Raamattutyön tukijoita.
Olette osallisia Jumalan Sanan siemenen kylvämisestä Israelin
ja monien muiden maiden pelloilla.

Jumalan siunausta toivottaen,
Jonatan & Melissa Syväntö

Lue enemmän:
Jonathan & Melissa Syvännön terveiset Jad Hashmonasta! 
syksy 2022

Naomi on Olavin pojan Jonatanin tytär.
Jonatan, Melissa ja tytär Naomi

Beerseba 

Beerseba on kaupunki Israelissa. Se on Negevin autiomaan suurin kaupunki ja sitä kutsutaankin usein "Negevin pääkaupungiksi". Asukkaita kaupungissa oli vuoden 2018 lopussa 209 002. Kaupungin metropolialueella on noin 750 000 asukasta. Wikipedia

Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä brittien kenraali Edmund Allenby aloitti hyökkäyksensä Negevissä lokakuussa 1917. 
31. lokakuuta hän valtasi Beerseban kuusi tuntia kestäneen taistelun jälkeen. Palestiinan brittiläinen mandaattialueen aikana Beerseba säilytti asemansa qadan pääkaupunkina ja beduiinien hallinnollisena keskuksena. 
Vuonna 1922 kaupungissa oli 2 500 asukasta ja heistä 235 kristittyjä, 98 juutalaisia ja 11 druusia. Vuoteen 1945 mennessä asukasluku kasvoi lukemaan 5 570. 
Vuonna 1938 kapinoivat palestiinalaiset hyökkäsivät kaupunkiin polttaen monet sen hallinnollisista rakennuksista. 

Yhdistyneiden kansakuntien Palestiinan jakosuunnitelman mukaan Beerseba oli arabivaltion eteläisin kaupunki suurimman osan Negeviä päätyessä Israelille. Britit vetäytyivät kaupungista 14. toukokuuta 1948 ja kaupunki luovutettiin palestiinalaisille.

Heidän valtaansa kesti kuitenkin vain pari kuukautta. Israelin puolustusvoimat valtasi kaupungin 21. lokakuuta 1948 ja arviolta 30 000 palestiinalaista kaupungista ja sen lähialueilta ajettiin pakolaisiksi. Sittemmin Yigal Allonin johtamat joukot käyttivät kaupunkia tukikohtanaan hyökkäyksissään egyptiläisiä joukkoja vastaan.

Israel alkoi asuttaa siirtolaisia Beersebaan helmikuussa 1949. Vuonna 1950 kaupungissa oli 5 000 asukasta ja vuonna 1952 se liitettiin sähkö- ja vesiverkkoon. Uudet maahanmuuttajat asutettiin niin sanottuun uuteen kaupunkiin, joka valmistui seuraavan vuosikymmenen aikana. Liikenne Eilatista lisääntyi 1900-luvun puolivälin jälkeen ja kaupungista tuli Negevin hallitseva kaupunki, joka on hyötynyt alueen kehityshankkeista. Kaupungista tuli kunta vuonna 1977.

Lempäälän Israel-juhla syyskuussa 2013

OLAVI SYVÄNTÖ aloitti saarnansa juhlien II päivänä 8.9.2013 toivottamalla Boqer Tov eli hebrealaisittain Hyvää Huomenta.

Jeesus opetti rukouksen: "Tulkoon Sinun valtakuntasi". Saarnattiin kääntymystä, jotta Jumalan valtakunta tulisi lähelle. Aluksi Jeesus sanoi: "Älkää menkö pakanoitten tykö vaan Israelin huoneen kadonneitten lampaitten luo." Jumalan valtakunnan tuleminen on kytketty, sidottu, Israelin kansan kääntymykseen. Vaikka kaikki pakanakansat tulisivat uskoon, mutta Israel ei, Jeesus ei vielä tulisi takaisin. Hän itse on sitonut tulonsa Israelin kääntymykseen. Siksi sielunvihollinen vihaa Israelia ja koettaa, että se ei olisi kansa. Silti Israel on olemassa, koska Jumala on niin hyväksi nähnyt, vaikka se on ollut hyvin tottelematon kansa, luvannut aina seurata Herran tietä, mutta kääntynyt yhä uudelleen omille teilleen.

Jos kaikki Vanhan Testamentin lupaukset olisivat jo täyttyneet, niin miksi nyt on Israel olemassa valtiona? Nyt Olavi siirtyy Hesekielin kirjaan. Hes. 11: 17- 20 : - Koska JUMALA on luvannut koota kansojen seasta Israelin ja antaa maan heille. He tulevat samaan uuden hengen sydämeensä. Silloin heistä tulee Jumalan oma kansa ja Jumala on oleva heidän Jumalansa. Hes. 39 kertoo eräästä lopun ajan vaiheesta, Googin sodasta. Jakeissa 25- 29 mainitaan, kuinka Herra kääntää Jaakobin kohtalon, tuo heidät takaisin, kokoaa vihollisten maasta omaan maahansa pakkosiirtolaisuudesta, eikä kätke heiltä kasvojaan, vuodattaa henkensä Israelin heimon päälle (aivan kuten alkuseurakunnan päälle).

Olavi tuli Israeliin 1949. Vuonna 1948 oli maasta poistunut paljon messiaanisia juutalaisia anglikaanikirkon kehotuksesta. 300 heistä evakuoitiin Englantiin 1948. eivätkä he palanneet takaisin. Siinä vaiheessa oli vain kolme messiaanista perhettä jäljellä, yksi Haifassa, yksi Jaffassa ja yksi Jerusalemissa. Mutta joukko kasvaa, on kylvön aikaa Israelissa. Peite on vielä kansan päällä. Meidän tulee valmistaa tietä Jesaja 40 hengessä. On tehtävä tienraivaustyötä. (Kun tehdään tietä, niin maastoa on oikaistava, suoristettava, tasoitettava rotkoja, halkaistava kallioita, kuljettava harmaan kiven läpi, tehtävä tunneleita, siltoja, ylitettävä mahdottomilta tuntuvia kohtia.) Siten on esitettävä pelastuksen suora tie Jumalan omaisuuskansalle. Juutalaisuudessa ei ole raamatullista tietä syntien sovitukseen, on vain (mitä monimutkaisin) tekojen tie. "Hyvät teot Jumalan puntarissa korvaavat syntejä." Meidän velvollisuutenamme on viedä todellista sanomaa Jumalan Karitsasta, joka on maksanut hinnan kaikkien synneistä. Meillä on ollut Raamattu yli 300 vuotta, Jumalan sanan valo. Juutalaiset ovat vasta nyt saamassa koko Raamattuja.
Tämä on Syvännön perhekunnan tehtävänä voimien, armon ja mahdollisuuksien mukaan.Olavi Syväntö, Uusi Elämä Nro 6/2011

Beershebassa oli jälleen Negevin alueen seurakuntien yhteinen ylistys- ja rukouskokous, jossa oli parikymmentä seurakuntien pastoria ja vanhinta mukana, jotkut vaimonsa kanssa. Luimme Raamatusta Jesajan luvusta 19, joka nyt on tullut erittäin ajankohtaiseksi meille kaikille Israelissa. Kannoimme yhdessä myös Egyptin tilannetta rukouksin Herran eteen, koska Egyptin vallankumous vaikuttaa varmasti kristittyjen asemaan ja vapauteen siellä. Myös 31 vuotta kestänyt ”kylmä rauha” Israelin ja Egyptin kanssa ei enää olekaan varmalla pohjalla, kun uusi hallitus saa siellä vallan. Myös Syyrian tilanne on erittäin uhkaava Israelin kannalta, koska maan sisäistä kapinaa voidaan käyttää hyvänä syynä vaikkapa Israelia vastaan tehtyyn hyökkäykseen, kiinnittämään kansan huomio ulkopuoliseen viholliseen. Jordaniassa on myös levottomuuksia ja uhka kuningasta vastaan on olemassa. Israelin rauhansopimus Jordanian kanssa itäisellä rajalla voi myös järkkyä, jos kiihkomuslimit pääsevät sielläkin valtaan, kuten nyt on tilanne Gazassa. Israelin olemassaolo on uhattuna joka puolelta.

Nämä asiat eivät ole mennyttä historiaa, vaan ilmoitusta siitä mitä Jumala tulee vielä tekemään maailmassa monien kansojen kohdalla, joista keskeisenä on isiensä maahan palannut Israel. Psalmi 83 on profetia, joka tuo hämmästyttävän tarkasti esiin Lähi-Idän nykytilanteen. Siinä luetellaan kymmenen Israelin ympärillä olevaa kansanheimoa ja sanotaan: ”Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan ... he sanovat: Tulkaa hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta”. Tämä on kaikkien nykyisten Israelin naapurikansojen päämäärä, jonka he luulevat yhdessä voivansa pian toteuttaa.

Tällaisen nykytilanteen valossa on ihmeellistä lukea mitä Raamattu sanoo erikoisesti Jesajan luvussa 19. Kuinka ”Herra ...tulee Egyptiin, silloin vapisevat Egyptin epäjumalat Hänen edessään ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa”. Vaikka Jumala sallii tälle kansalle monenlaista ahdistusta, niin luvun lopussa sanotaan: ”Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille...Herra lyö egyptiläisiä, lyö ja parantaa heidät, he palajavat Herran tykö ja Hän kuulee heidän rukouksensa”. Loppujen lopuksi sekä Egypti että Syyria (Assur) ovat yhdessä ”siunauksena keskellä maata.” Monet suomalaisetkin ovat saaneet sydämelleen juutalaisen kansan pelastuksen ja haluavat olla sitä päivää jouduttamassa jolloin ”He luovat katseensa Häneen, jonka he ovat lävistäneet”. Sak. 12:10. Kun Israel pelastuu, se on oleva siunauksena kaikille naapureilleenkin, kuten Paavali tuo selvästi esille Room. 11:12.

Tällaista tilannetta ei ole voinut olla olemassa ennen Israelin valtiota – vaan vasta nyt meidän aikanamme!   Me olemme se sukupolvi, jotka voi nähdä silmiensä edessä (Netissä ja TV:ssä) näiden melkein 4000 vuotta vanhojen Raamatun ennustusten kirjaimellisesti toteutuvan. ”Nouse ja armahda Siionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut” Ps. 102:14 ”Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin, ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa”. Jes. 14:1 ”Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi tykö ja kuulet Hänen ääntänsä” 5 Moos. 4:30. Näistä selvistä lupauksista näemme mitä Jumala on luvannut Israelille. Hän armahtaa, valitsee ja palauttaa heidät myös yhteyteensä. Israelissa on jo toista sataa pienempää tai suurempaa messiaanista paikallisseurakuntaa ja uskovien lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Nämä seurakunnat evankelioivat tehokkaasti omalla alueellaan koska heillä on ”aseenaan” Jumalan sana, joka ”ei tyhjänä palaja” Jes. 55:11. Raamattujen ja Raamatun osien tarve monilla eri kielillä sekä Israelissa että palestiinalaisalueella on jatkuvaa. Saamme päivittäin pyyntöjä myös ulkopuolelta Israelin. Hepreankielisiä Uusia Testamentteja on pyydetty jopa Thaimaahan, Intiaan, Uuteen Seelantiin ja Australiaankin asti.

Israel kokee nyt (jälleen) olemassaolonsa olevan uhattuna ja on nyt juuri tänään 19.6.11 aloittanut viikon kestävän suuren väestösuojeluharjoituksen koko maassa. Koko Israelin siviiliväestö on nyt alttiina raketti iskuille Gazan alueelta etelässä ja Libanonin ja Syyrian alueelta pohjoisessa, puhumattakaan Iranin kauko-ohjuksista. Vuonna 2010 alkaneen ”aselevon” aikana Gazasta on ammuttu Israeliin yli 200 rakettia ja kranaattia. Niiden määrä vain lisääntyi, kunnes Israelin vastaiskut saivat Hamaksen suostumaan ”uuteen aselepoon” rauhanneuvottelujen alkaessa, jotka kyllä katkesivat heti alkuunsa.

Israel ollaan nyt ajamassa nurkkaan maailman kansojen yhteisellä äänestyksellä ja vaaditaan luovuttamaan Jumalan sille lupaamia alueita sen vihollisille, joiden päämääränä on Israelin valtion tuho. Israel vielä luottaa USA:n tukeen, mutta lopuksi sekin otetaan siltä pois ja se tulee jäämään yksin ja suostuu sitten liittoon antikristuksen kanssa. ”He parantavat minun kansani vamman kepeästi sanoen: ”Rauha, rauha vaikka rauhaa ei ole.” Jer. 6:14, 1 Tess. 5:1-3. ”Palaja sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta Jumalastasi”. Jer. 3 :12-14. Tätä nöyrtymistä Jumala odottaa Israelinkin kohdalla.

Billy Grahamin tytär, Anne Graham-Lotz, puhui Jerusalemissa 15.5.2011 Ajan merkeistä. Hän sanoi, että ”Jumalan valtakunnan tulemisen synnytystuskat ovat jo alkaneet, ne tihenevät edelleen ja synnytys tapahtuu yhden sukupolven aikana”. Raamatussa on meitä kehotettu muistuttamaan Herraa Jerusalemin tilanteesta (Jes. 62:1, 6-7). Nyt jos koskaan on todella aihetta rukoilla Israelin kansan puolesta, että he ymmärtäisivät ”mikä heidän rauhaansa sopii”. (Jes. 48:12,18). Vasta Herran Jeesuksen paluu tuo todellisen rauhan Israelille, arabeille ja koko maailmalle.

Sitä mekin haluamme olla edelleen täällä jouduttamassa.

Olavi SyväntöUusi Elämä Nro 9-10/2005

Olavi Syväntö Israel-illassa Ähtärissä:

Raamattu osoittaa sen, missä ajassa elämme Israel ajan kellona

Tulemme itse siunatuiksi, kun siunaamme Israelia, johdatti Rauno Tammela Ähtärin helluntaiseurakunnassa vietetyn Israel-illan kuulijoita rukoukseen. Tilaisuus, jossa Olavi Syväntö puhui, oli tarkoitettu kaikille Israelin tilanteesta profeetallisessa mielessä kiinnostuneille. Asian tärkeyden johdosta jaamme hänen sanomansa laajemmalle kuulijakunnalle.

Raamattu toteutuu kirjaimellisesti meidän aikanamme. Me, jotka olemme nähneet Israelin valtion syntymisen, viikunapuun lehteen puhkeamisen (Luuk. 21:29-33), olemme se sukupolvi, jonka silmien alla kaikki tapahtuu, Israelissa Raamattutyössä pitkään ollut Olavi Syväntö aloitti luentoaan.

Olavi Syvännön isä Kaarlo Syväntö muutti Israeliin vuoden 1947 heinäkuussa. Juutalaiset olivat saamassa omaa maata, vain vajaa vuosi odotusaikaa oli jäljellä. Synnytyskivut olivat alkamassa.

Isäni oli hengenvaarassa, sillä huoneisto, jonka hän oli vuokrannut perhettään varten, räjäytettiin taivaan tuuliin.

Koko perhekin oli vaarassa siinä mielessä, että se oli jo Helsingin satamassa odottamassa laivan lähtöä Israeliin, kun viesti räjähdyksestä tuli ja matkaan lähtö siirtyi kahdella vuodella.

Israelissa ei koko sen historian aikana ole ollut rauhaa. Tilanne on jatkunut samanlaisena nyt jo 57 vuotta siitä lähtien, kun valtio perustettiin.

Arabit kävivät heti itsenäistyneen Israelin kimppuun. Myös muut valtiot yrittivät kaapata omansa, mutta se ei onnistunut, koska Jumala valvoo sanaansa. Eikä Jumala ole kuka tahansa, ei Ahti vedenjumala eikä Ukko metsänjumala, vaan Taivaan ja maan Luoja, johon kristityt uskovat. Hän on Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, Israelin Jumala. Jumala on valalla vannoen tehnyt Aabrahamin kanssa liiton, jonka mukaan Hän antoi Aabrahamin jälkeläisille Lähi-Idässä sijaitsevan pyhän maan ikuiseksi perinnöksi (1. Moos. 13:14,15).

Jumala on valinnut Israelin kansan omaisuuskansakseen (5. Moos. 7:6). Kutsustaan huolimatta Israel on yhä uudelleen hyljännyt Jumalansa ja palvelut epäjumalia ja siksi kansa sai kovan rangaistuksen ja nuhtelun, kunnes se lopulta hajotettiin koko maailmaan. Kansa sai tiedon rangaistuksista Jumalan profeettojen kautta ja nämä ennustukset ovat tarkoin toteutuneet. Jumala on kuitenkin määrännyt ajan ja hetken, johon saakka Israelin hajaannus kansojen keskuudessa kestää. Jumala on selvin sanoin luvannut Israelille päästää se takaisin luvattuun maahansa ja palauttaa sille sen asema siellä. (Jer. 31:10)

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen juutalaisten tulevaisuus näytti tuhotulta. Kukaan ei halunnut ottaa heitä vastaan. Israelin valtion piti syntyä ja näin mahdoton muuttui mahdolliseksi. Jumala valvoi sanaansa ja toteutti sen minkä oli luvannut.

Juutalaiset eivät tunne Jeesusta

Israelin kansa ei hyväksy Jeesusta Vapahtajanaan. He eivät hyväksy Uutta Testamenttia. He ymmärtävät Vanhan Testamentin kuuluvan juutalaisille ja Uuden Testamentin kristityille. Käännöstyössä on omat vaikeutensa jo perusasenteissa, Olavi Syväntö tietää. Käännöstyön on myös onnistuttava suuremmitta virheittä, sillä kukapa tahtosi suudelman hunnun läpi. Silti Jumala toimii, vaikka käännöksissä olisi virheitäkin.

Kukaan ei ole osoittanut juutalaisille Jeesuksen rakkautta. He eivät ole tienneet mitä Uusi Testamentti sisältää. He eivät ole tienneet, että hekin voivat Jeesuksen kautta saada syntinsä anteeksi.

Olavi Syväntö, kuten isä Kaarlo Syväntö, haluaa tehdä työtä juutalaisten hyväksi (linkki vain jäsenille), että mahdollisimman moni heistä löytäisi Jeesuksen omana Vapahtajanaan. Isä Kaarlo aikanaan sai ajatuksen kokonaisesta hebreankielisestä Raamatusta juutalaisille, jossa mukana on myös Uusi Testamentti. Ensimmäiset painokset valmistuivat Ruotsissa vuonna 1956. Näitä Raamattuja osasivat maassa asuvat juutalaiset lukea. Mutta Israelissa asuu myös muita kansallisuuksia, ja hekin tarvitsevat Jumalan Sanaa omalla kielellään.

12 kielellä painetuista Raamatuista ovat osansa saaneet Israelissa asuvat siirto-, rakennus- ja maatyöläiset. Kiinalaiset työntekijät suorastaan ryöstivät omankielisensä Raamatut ja heidän keskuudessaan syntyi herätys. Uskoon tulleita kiinalaisia kastettiin Jordanissa. Arabejakaan ei ole unohdettu, heitä asuu Israelissa paljon. Erilaisissa kesätapahtumissa on jaettu vihkosia, joihin osoitetiedot kirjoittamalla on mahdollista postitse saada Jumalan Sanaa.

Rabbit kieltävät Uuden Testamentin käytön, koska kristittyjen maiden ihmiset ovat eniten vainonneet juutalaisia. He ymmärtävät kristittyjen saaneen oppinsa sieltä. Raamatun antaminen heille vastaa samaa kuin Koraania tarjottaisiin suomalaisille. Uskoon tulleet juutalaiset eivät kutsukaan itseään kristityiksi, vaan messiaanisiksi juutalaisiksi ja seurakuntiaan messiaanisiksi seurakunniksi.

Me uskomme, että Jumalan Sana voi muuttaa ihmiset, juutalaisia tulee uskoon. He eivät istu kirkoissa, vaan lukevat Raamattua kodeissaan, vertaillen Uutta ja Vanhaa Testamenttia. Suomalaiset eivät ehdi lukea Raamattua, mieluimmin kuuntelevat. Kylvötyötä me teemme, emme leikkaa. Jumala antaa sanalleen kasvun, jota emme voi kiirehtiä.

Ei siinä ole vielä kaikki Jumalansiunaus juutalaisia kohtaan, että he ovat saaneet Israelin omaksi maakseen, vaan tulee aika, jolloin koko tämä kansa kääntyy Jeesuksen puoleen. Saatuaan tietää kuka Jeesus on he voivat hänet tuntea. Kuinka tärkeää Raamatunkäännöstyö ja kaikki Jumalan valtakunnan työ siis onkaan. Mutta vielä tärkeämpää on valvoa omaa tilaansa.

Kun Jeesus tulee takaisin, hän ei tule maan päälle ensin, vaan tulee pilviin ja hakee seurakuntansa ylös (1.Tess. 4:15-17). Lähestymme tätä aikaa. Se voi tapahtua ensi yönä tai lähitulevaisuudessa. Eräänä päivänä se kuitenkin on totta.