Fatahin ja Hamasin sovinto

Palestiinalaisryhmittymien välillä oli käyty vain kaksi päivää Egyptin välittämiä neuvotteluja, ja uusi sovintosopimus julkistettiin Kairossa 12. lokakuuta 2017.  Fatahin johtava jäsen Azzam al-Ahmad ja Hamasin johtaja Saleh al-Arouri allekirjoittivat sopimuksen, ja se palauttaa teoriassa Gazan kaistan siviili- ja turvallisuusvastuun palestiinalaishallinnolle.  Osapuolten edustajat keskustelivat Gazan yhtenäisyyshallituksen hallinnosta, mukaan lukien rajanylityspaikat ja valtion työntekijöiden palkat, mutta eivät puhuneet Hamasin sotilassiiven aseistariisunnasta.  Myöskään Hamasin Gazan alle kaivamasta tunneliverkostosta ei keskusteltu.  Palestiinalaishallinto suostui lieventämään Gazaan tulevan sähkön rajoituksia, joiden vuoksi erillisalueen asukkaat saivat sähköä vain muutaman tunnin päivässä.  Israelin valtuuskunta oli läsnä neuvotteluissa lyhyen aikaa. 

Ensimmäiset askeleet sovintosopimuksen täytäntöönpanemiseksi otettiin, kun Gazan rajanylityspaikkojen valvonta luovutettiin Hamasilta palestiinalaishallinnolle 1. marraskuuta 2017. 

Onko sovintosopimuksen täytäntöönpanolle aikataulua?

Sovintosopimuksen mukaan palestiinalaishallinnon ja Hamasin on yhdistettävä poliisivoimansa ja muodostettava yhteinen ministeriö 1. marraskuuta 2017 mennessä.  Palestiinalaisryhmät tapasivat uudelleen Kairossa 21. marraskuuta 2017 toista neuvottelukierrosta varten, joka osoittautui tuloksettomaksi.  Gazan hallinnollinen valvonta oli määrä luovuttaa Hamasilta palestiinalaishallinnolle 1. joulukuuta 2017 mennessä, mutta 30. marraskuuta ilmoitettiin, että tätä lykätään 10. joulukuuta. 

Ovatko palestiinalaiset yrittäneet sovintoa aiemmin?

Sovintosopimus on sopimus, joka perustuu aiempiin Hamasin ja Fatahin välillä vuonna 2011 (allekirjoitettu Kairossa), vuonna 2012 (allekirjoitettu Dohassa) ja vuonna 2014 (allekirjoitettu Kairossa) tehtyihin sopimuksiin. Näitä sopimuksia ei kuitenkaan koskaan pantu täytäntöön.

Aiemmat sopimukset olivat osa laajoja pyrkimyksiä sovinnon aikaansaamiseksi vuosina 2008, 2009 ja uudelleen vuonna 2010.

Tarkoittaako sovinto sitä, että Hamas muuttaa suhtautumistaan Israeliin?

Hamas on edelleen sitoutunut Israelin tuhoamiseen, eikä sopimuksessa edellytetä, että ryhmä täyttää mitään niistä ehdoista, joita Yhdysvallat ja muut länsimaat ovat asettaneet järjestön kanssa käytäville keskusteluille. Hamasin odotetaan tunnustavan Israelin oikeuden olemassaoloon, lopettavan terrorismin ja suostuvan noudattamaan Israelin ja palestiinalaisten aiemmin allekirjoittamia sopimuksia. Turvallisuuden kannalta on vielä pahempaa, että Hamasia ei vaadita riisumaan aseitaan, joten se voi jatkaa rakettivarastonsa kartuttamista, tunnelien rakentamista ja terrorin harjoittamista.  Seuraavalla viikolla Hamasin johtaja Yahya Sinwar pilkkasi ajatusta siitä, että hänen järjestönsä tunnustaisi Israelin oikeuden olemassaoloon, ja vakuutti, että Hamas sen sijaan "keskustelee siitä, milloin me tuhoamme Israelin". 

Miten Israel suhtautuu palestiinalaisten sovintoon?

Israel on asettanut useita ehtoja Hamasin sisältävän uuden palestiinalaishallituksen kanssa käytäville neuvotteluille:

  • Hamasin on tunnustettava Israel ja luovuttava terrorismista kvartetin ehtojen mukaisesti;
  • Hamas on riisuttava aseista;
  • Kahden IDF-sotilaan ruumiit ja kaksi Hamasin panttivankina pitämää israelilaissiviiliä on palautettava;
  • Palestiinalaishallinnon on estettävä salakuljetus ja harjoitettava Gazan täydellistä turvallisuusvalvontaa;
  • Palestiinalaishallinnon on jatkettava Hamasin terrorirakenteiden purkamista Juudeassa ja Samariassa;
  • Hamasin on katkaistava suhteet Iraniin.
  • Kaikkien varojen ja humanitaaristen tarvikkeiden on kuljettava palestiinalaishallinnon kautta Gazaan.

Israelin hallitus on ilmoittanut olla aloittamatta neuvotteluja palestiinalaisten yhtenäisyyshallituksen kanssa, johon Hamas kuuluu, jos se ei suostu näihin vaatimuksiin. 

Hamasin johtaja Yahya Sinwar torjui nämä vaatimukset välittömästi ja totesi, ettei kukaan maailmassa voi riisua meitä aseista."

Mikä on kansainvälinen vastaus palestiinalaisten sovintoon?

Trumpin hallinnon kansainvälisten neuvottelujen erityisedustaja Jason Greenblatt korosti, että minkä tahansa palestiinalaishallituksen on yksiselitteisesti ja nimenomaisesti sitouduttava väkivallattomuuteen, tunnustettava Israelin valtio, hyväksyttävä osapuolten väliset aiemmat sopimukset ja velvoitteet - mukaan lukien terroristien aseistariisunta - ja sitouduttava rauhanomaisiin neuvotteluihin.