Israel ja maanomistus

Kuka on maan omistaja

Maan omistaa se, jonka esi-isät ovat sitä viimeksi hallinneet ja omistaneet.

Roomalaisten miehitettyä Israelin alueen ja siirrettyä juutalaiset pakkosiirtolaisuuteen, alueella ei ole ollut sen jälkeen yhtään itsenäistä valtiota, siis alue kuuluu juutalaisvaltion omistukseen ja sen lainsäädännön alaisuuteen.

Aluetta ovat hallinneet milloin mikäkin valloittaja, siis miehittäjät, viimeksi ottomaanit, joiden maaherrat asuivat kaukana ja hallitsivat alueita siirtomaaisännän ominaisuudessa.

Tällainen miehitysvalta ei oikeuta jälkeenpäin minkäänlaisiin laillisiin omistussuhteisiin.

Lisäksi he tuhosivat maan omilla verosäädännöillään ja leväperäisellä asenteellaan.

Israelin kohdalla omistusoikeus on kansainvälisesti säädetty jo 1920 ja koskien Jordanjoen länsipuoleista aluetta 1922.

Tämä tiesivät myös arabit ja tällöin heidän olisi pitänyt hoitaa omat alueelliset asiansa valtiosäännön edellyttämällä tavalla.

Maanomistajan oikeudet

Maanomistus on julkisen vallan ylläpitämä etuoikeus hyödyntää ja kehittää tiettyä aluetta.

Ulkomaisilla valtioilla on oikeus ostaa maata, tämä edellyttää rekisteröintiä ja siten myös verovelvollisuutta sekä asianomaisen valtion lainsäädännön noudattamista.

Valtion lainsäädäntö valvoo rakennusoikeutta ja sen kirjaamista.

Arabien rakentaminen Israelin lailliselle alueelle ei täytä mitään valtion tai kansainvälisen päätöksen säätämiä argumentteja eli ne ovat laittomasti ilman rakennuslupaa rakennettuja ja pääosin rakennettu Jordanian laittoman miehityksen aikana.

Palestiinalaiset vastustivat oman valtion perustamista

Vuosien 1948-1967 välisenä aikana ns. palestiinalaisilla olisi ollut mahdollisuus muodostaa oma valtio, mutta he keskittyivät vain terroriin ja muodostivat terroria varten PLO:n jatkamaan laitonta toimintaa kansainvälisiä päätöksiä ja juutalaisvaltiota vastaan, siitäkin huolimatta, että he olivat Jordanian kansalaisia.

Jordanian, joka käytännössä on palestiinalaisvaltio, miehityksen aikana alueella olevat arabit eivät tehneet mitään saattaakseen omistussuhteensa Jordanian lain mukaiseksi. 
Eihän se edes ollut mahdollista, sillä ns. Länsiranta oli Jordanian laittoman miehityksen alainen, ja sitä ei Jordania koskaan vienyt YK:n päätettäväksi ja lisäksi Arabiliitto ei miehitystä tunnustanut.

Palestiinalaiset” ovat monen eri heimon jälkeläisiä ja pääosin muualta siirtyneitä arabeja paremman toimeentulon haussa silloin kun juutalaiset alkoivat raivata ottomaanien jälkeensä jättänyttä pilalle mennyttä maata.

Juutalaiset paluumuuttajat hankkivat maata omakseen

Ensimmäiset paluumuuttajat ostivat maata rahalla arabeilta, joita siellä maaseudulla oli hyvin vähän.

Lisäksi koko ottomaanien hallitsema alue jäi juutalaisille, kun pankkiiri Rotschild takasi lainan ottomaanien imperiumille sen ollessa ongelmissa ja takuuksi sulttaani antoi heidän miehittämänsä Palestiina nimisen alueen.

Tähän päivään mennessä tuota lainaa ei ole maksettu takaisin.

Kaikkina niinä vuosisatoina, jolloin aluetta hallitsivat arabit, ei tunnettu sanaa “Palestiinan valtio” eikä kukaan arabi sanonut olevansa palestiinalainen. Arabeilla oli vain vähän mielenkiintoa alueeseen ennen kuin sionistinen liike toi maahan juutalaisia kuivaamaan suot ja muuttamaan aavikot viljelysmaiksi.

Israelin kansalaiset ja maan omistus

Israelin kansalaisuuden hakeneet ja saaneet arabit omistavat maata siinä missä juutalaiset. Mutta PA:n alainen ns. palestiinalainen ei halua Israelin kansalaisuutta ja siihen kuuluvia oikeuksia, vaan keskittyy PA:n ohjeistuksen mukaisesti terrorisoimaan Israelin oikeutettua valtiota.

Tällaiselleko Israel tai joku muu valtio antaisi omistusoikeuksia, ei varmasti kukaan sellaista tekisi.

Eivät esim. Kuwaitissa olevat siirtotyöläiset saa omistaa valtion alueella maata.

”Palestiinalaiset” ovat käytännössä "irtolaisia", koska eivät hyväksy Israelia ja sen kansalaisuutta ja eivätkä noudata maan lakeja.

Ei Suomikaan salli irtolaisuutta ja anna sellaisille oikeutta maanomistukseen.

Mikään valtio ei salli minkäänlaista villiä menoa omistussuhteissa eikä mielikuvitukseen perustuvia väitteitä omituksesta.

Zuheir Mushin

PLO:n asevoimien komentaja Zuheir Mushin lipsautti vahingossa Kairossa erään suuren saksalaisen aikakauslehden sponsoroimassa lehdistötilaisuudessa:

"Palestiinalaisten identiteetin luominen palvelee vain taktisia tarkoitusperiä. 
Tosiasiallisesti ei ole olemassa palestiinalaista kansaa - vain poliittisista syistä puhumme palestiinalaisten identiteetistä."

Pelkästään tämä sulkee pois ”palestiinalaisten” väitetyn omistusoikeuden.