Kevätkirje 2023 Jonatanin & Melissan tervehdys

Israelin nykyinen hallitus, jota johtaa Benjamin Netanjahu, sai knessetin (parlamentin) luottamuksen ja vannoi virkavalansa 29. joulukuuta 2022. Pian sen jälkeen Netanjahun hallitus aloitti lakiuudistuksen, joka on ajanut Israelin sekasortoon. Uudistus veisi valtaa korkeimmalta oikeudelta ja samalla se antaisi hallitukselle lisää valtaa lakien säätämiseksi, joita korkein oikeus ei voisi kumota. Jos korkein oikeus hylkäisi jonkin lain, knesset voisi 61 jäsenen enemmistöllä (knessetissä on 120 jäsentä) peruuttaa päätöksen ja hyväksyä lain. Tämän seurauksena Israelissa on yli kolmen kuukauden ajan joka viikko ollut mielenosoituksia hallitusta vastaan.

Myöhään yöllä 21.2.23 uudistusta puoltava laki hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä. Knessetin jäsenet hyväksyivät perustuslain muutokset mm. siitä, että hallituskoalitio valvoisi tuomareiden valintakomitean kokoonpanoa ja kieltäisi korkeinta oikeutta mitätöimästä perustuslakeja. Hyväksyttyjen muutosten mukaan tuomareiden valintalautakuntaan tulisi yhdeksän jäsentä, joista viisi hallituskoalitiosta, yksi oppositiosta ja loput kolme koostuisivat korkeimman oikeuden presidentistä ja kahdesta ministerin valitsemasta, eläkkeellä olevasta tuomarista. Siis seitsemän valiokunnan jäsentä tulisi olemaan hallituksen käsissä. Nykyään tuomareiden valintalautakunnan kokoonpano ei ole hallituksen määräysvallassa: siihen kuuluu yhdeksän komitean jäsentä, joista kolme hallituskoalitiosta (kaksi ministeriä ja yksi knessetin jäsen), kolme istuvaa tuomaria korkeimmasta oikeudesta, yksi knessetin jäsen oppositiosta ja kaksi asianajajaliiton edustajaa. Opposition lausunto uudistusta ajavan lain hyväksymisen jälkeen oli terävä: ”Syytämme Benjamin Netanjahua ja häntä ympäröivää vihaajien ja pelkurien ryhmää tarkoituksellisesta yrityksestä tuhota ’kolmas temppeli’ ja yrityksestä vahingoittaa Israelin demokratian sydäntä.”

Lauantai-iltana 25.3.23 Netanjahun ollessa Lontoossa Gallant, Israelin puolustusministeri, piti lehdistötilaisuuden ja kehotti keskeyttämään lakiuudistusta koskevan lainsäädäntötyön johtuen sen negatiivisesta vaikutuksesta Israelin puolustusvoimiin ja niiden valmiuteen. Seuraavana päivänä Netanjahu erotti hänet, mikä taas johti Israelin historian suurimman mielenosoituksen puhkeamiseen ympäri maata ja lakkojulistukseen, joka uhkasi pysäyttää koko maan talouden. Tämän kaaoksen seurauksena pääministeri Benjamin Netanjahu piti kansakunnalle 27.3.23 iltana erityisen puheen, jossa hän ilmoitti lakiuudistuksen väliaikaisesta pysäyttämisestä: ”Päätin keskeyttää lain toisen ja kolmannen käsittelyn Israelin knessetissä päästäkseni laajempaan yhteisymmärrykseen.”

Monet hallitusta vastaan mieltään osoittaneet ovat syyttäneet Netanjahua ja hänen hallitustaan ”kolmannen temppelin” tuhoamisesta. Mitä tällä viittauksella kolmanteen temppeliin tarkoitetaan? Juutalaiset ajattelijat ovat kautta historian varoittaneet ”kahdeksannen vuosikymmenen vaarasta”. Raamatusta luemme Daavidin ja Salomon valtakunnasta, joka päättyi yhdistyneenä valtakuntana kahdeksannella vuosikymmenellä, ja sama tapahtui hasmonealaisten valtakunnalle (140–63 eKr.). Talmudin (juutalaisten suullisen lain selitysteoksen) mukaan toinen temppeli hävitettiin (70 jKr.) ja juutalainen kansa hajotettiin ympäri maailmaa, koska kansan keskuudessa oli turhaa veljesvihaa. Kohta Israelissa juhlitaan 75. itsenäisyyspäivää (26.4.23), ja moni on nyt huolissaan Israelin tulevaisuudesta, kun kansa on niin kärkkäästi jakautunut lakiuudistuksen ja monien muidenkin asioiden takia. Juutalaisten paluu Israelin maahan ja Israelin valtion syntyminen vuona 1948 on monien juutalaisen mielestä Jumalan lupauksen toteutuma, ja näinhän mekin uskomme. Uskonnollisten juutalaisten keskuudessa on monia, jotka odottavat kolmannen temppelin rakentamista Jerusalemiin. He eivät tunnusta Jeesusta Messiaakseen, mutta silti he uskovat, että Messias tulee perustamaan Jumalan valtakunnan maan päälle ja rakennuttamaan kolmannen temppelin.

Jesajan profetiasta (2:2–4) luemme lupauksesta aikojen lopussa: ”Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ’Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.’ Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.”

Me emme tiedä, milloin tämä Jesajan profetia toteutuu, mutta saamme olla varmoja siitä, että Jumalan aikataulu toteutuu ajallaan ja että historian tapahtumat ovat hänen käsissään. Meidän tehtävämme täällä Israelissa on jatkaa sitä työtä, jonka isoisäni Kaarlo Syväntö aloitti jakamalla Jumalan sanaa jokaiselle sitä haluavalle. Niin kuin profeetta Jesaja aikoinaan kirjoitti, ”sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana”, samoin mekin haluamme viedä Jumalan sanaa Siionista niihin kohteisiin, joissa on suurin tarve ja halu saada Jumalan sanaa.

Jatkamme edelleen Raamattutyötämme niillä mahdollisuuksilla, mitä Herra antaa ja niillä periaatteilla, joilla työ aloitettiin yli 70 vuotta sitten Kaarlo Syvännön toimesta — ”Juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille” (Room. 1:16). Käytännössä siis maassa asuville juutalaisille ensin sekä hepreaksi että uusille siirtolaisille näiden äidinkielellä (yli 12 kielellä: amhara, venäjä, espanja, ranska, romania ym.). Myös siirtotyöläiset, jotka tulevat Israeliin Kiinasta, Filippiineiltä, Thaimaasta ja muualta, saavat meiltä Raamattuja omalla äidinkielellään. Lisäksi monia pyyntöjä tulee ulkomailta, erikoisesti Afrikasta, niin että me lähetämme Raamattuja eri kohteisiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Toinen periaate on se, että aivan alusta asti Raamatut annettiin tai lähetettiin pyytäjille täysin ilmaiseksi jakeen Jes. 55:1 mukaan: ”Kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa viiniä ja maitoa.” Vaikka Raamattujen hankkiminen, kuljetus ja postitus maksaa rahaa, sitä ei vaadita pyytäjältä. Kolmas periaate työssämme on se, että Jumalan pelto on koko maailma. Jos jollakin peltosaralla on Herran palvelija, joka tarvitsee tukea tai apua, jota me voimme antaa, niin on Herran sanan mukaista auttaa häntä. Vaikka pyytäjä ei ole ”samalla pellolla kuin me itse”, me avustamme antamalla Raamattuja eri lähetyksille ja evankeliumin työntekijöille Israelissa ja ulkomailla.

Olen nyt ottanut vastuun Olavilta Raamattutyön kirjeenvaihdossa ja yhteistyön ylläpitämisessä paikallisten kanssa Raamattujen levittämiseksi Israelissa. Tapasin viime kuussa kolme pastoria Kongosta, jotka olivat tulleet matkalle Israeliin. Keskustelin heidän kanssaan pitkään ja sain kuulla heidän työstään Kongon slummeissa. He olivat hyvin kiitollisia, kun saivat kuulla, että me voisimme toimittaa heille Raamattuja, sillä suurin osa ihmisistä niissä kurjissa olosuhteissa ei voi ostaa Raamattua, kun varat eivät usein riitä edes ruokaan.

Olavi on nyt heikommassa kunnossa, niin ettei hän enää jaksa keskittyä kirjoittamaan uutiskirjeitä Raamattutyöstä. Olemme saaneet hänelle nyt hoitajan, joka asuu talossa ja on hänen apunaan. Hän pyysi minua lähettämään sydämelliset terveiset teille kaikille uskollisille Raamattutyön kannattajille. Olavi rukoilee uskollisesti monien ihmisten puolesta ja Raamattutyön puolesta, että Jumala johdattaisi meitä toimimaan hänen tahtonsa mukaisesti.

Kiitämme Herraa kaikista esirukoilijoista ja tukijoista, joita Herra on meillekin Syvännön perhekuntana antanut kaikkina vuosina aina tähän päivään asti. Luotamme ja rukoilemme Herran johdatusta tässä tärkeässä tehtävässä, niin että Jumalan sana saisi tulla kylvetyksi mahdollisemman moneen sydämeen.

Hyvää pääsiäistä ja kevään jatkoa toivottaen, 
Jonathan & Melissa Syväntö