Juutalaistoimiston uudet johtajat 2022

Doron Almog, esittely

Jewish Agency for Israel -järjestön hallituksen puheenjohtaja

"Israelin valtion ja maailmanlaajuisen juutalaisuuden välisellä yhteydellä on eksistentiaalinen strateginen merkitys. Työskentelemme yhdessä lisätäksemme alija-määriä ja maahanmuuttajien vastaanottoa, rakentaaksemme vahvempia yhteyksiä maailman juutalaisuuteen, vahvistaaksemme keskinäistä sitoutumista ja ihmisrakkautta sekä vahvistaaksemme Israelin yhteiskunnan heikompia osia", sanoi Doron, Juutalaistoimiston, The Jewish Agency for Israel -järjestön uusi hallituksen puheenjohtaja.

Kenraalimajuri (res.) Doron Almog toimi aiemmin eteläisen komentokeskuksen komentajana (2000-2003). Almog perusti Adi Negev-Nahalat Eran -kuntoutuskylän, joka on nimetty hänen poikansa Eranin mukaan, joka kuoli nuorena Castlemanin tautiin. Almog oli yksi itsenäisyyspäivän (2006) soihdunkantajista kiitoksena hänen panoksestaan Negevin kehittämiseen. Almog on saanut Israel-palkinnon elämäntyöstä ja erityisestä panoksesta yhteiskunnalle ja valtiolle (2016) ja Israelin turvallisuuspalkintokomitean puheenjohtajana (2022).

Doron Almog

Vuoden 2022 50 vaikutusvaltaisimman juutalaisen joukossa

JERUSALEM POST / syyskuu 29. 2022

Kenraalimajuri Doron Almog (eläkkeellä) on Jewish Agencyn puheenjohtaja, joka on yksi historiallisesti voimakkaimmista ja keskeisimmistä juutalaisjärjestöistä.

Almog on ADI Negev-Nahalat Eranin kuntoutuskylän (entinen ALEH Negev-Nahalat Eran), joka tarjoaa vammaisille asumis-, hoito- ja sosiaalipalveluja, perustaja ja puheenjohtaja.

Hän palveli aiemmin IDF:ssä eteläisen komentokeskuksen komentajana ja vastasi Gazan kaistan vastaisen rajan turvaamisesta. Ensimmäisessä puheessaan sen jälkeen, kun viraston johtokunta oli hyväksynyt hänet, Almog mainitsi olleensa "ensimmäinen sotilas, joka laskeutui Entebbeen, jossa pelastimme 105 panttivankia operaatio Entebbessä". Monille diasporajuutalaisille Almogin henkilökohtainen tarina voi olla kiehtova ja yhdistää heidät Israeliin.

Hän työskenteli vuosia tikkun olamin (kts. viereistä tekstiä) parissa, joka on tärkeä aihe monille nuorille edistyksellisille diasporajuutalaisille. Vanhemmille milleniaalille ja vanhemmille sukupolville hänen osallistumistaan operaatio Entebbeen pidetään sankarillisena ja jännittävänä.

Ensimmäisen kuukauden työskentelynsä jälkeen Jewish Agencyssä Almog puhui Jerusalem Postille ensimmäisessä englanninkielisessä haastattelussaan.

"Toimiston johtaminen on erityyppinen haaste, [erilainen kuin mikään haaste], jonka kanssa olen koskaan ollut tekemisissä", hän sanoi keskustelun alussa.


Tikkun olam

Tikkun olam on juutalaisuuden käsite, joka viittaa erilaisiin toimintamuotoihin, joilla pyritään korjaamaan ja parantamaan maailmaa.

Klassisessa rabbiini-kirjallisuudessa ilmaisu viittasi oikeudellisiin säädöksiin, joiden tarkoituksena oli säilyttää yhteiskuntajärjestys. 

Aleinu-rukouksessa se viittaa epäjumalan-palveluksen hävittämiseen.

"Otan kaikin voimin käyttöön kaiken aikani ja energiani juutalaisen kansan hyväksi."

Almogin mukaan haasteena on, "ettei yksikään juutalainen jäisi jälkeen, vaan tavoitettaisiin jokainen perhe, joka kuuluu 165 juutalaisyhteisöön eri puolilla maailmaa. Emme saa menettää yhtä, kahta tai kolmea miljoonaa juutalaista [assimilaatiolle / sulautumiselle enemmistökulttuuriin]."

Hän mainitsi Ariel Muzicantin, joka toimii Euroopan juutalaiskongressin puheenjohtajana. "Hän kertoi minulle, että [Euroopassa] asui kolme miljoonaa juutalaista holokaustin jälkeen ja että nykyään maanosassa asuu vain noin puolitoista miljoonaa juutalaista." Almogin mukaan "Muzicant selitti, että Euroopassa ei tule olemaan juuri lainkaan juutalaisia, jos tämä suuntaus jatkuu."

Almog on aina ollut johtaja, joka on pyrkinyt yhdistämään eri ryhmiä. "Meidän haasteemme on yhdistää uudelleen kokonainen kansakunta", hän sanoi dramaattisesti.

Hän kertoi toivovansa, että ensi vuoden toiminnan teemana Israelissa olisi "kansallinen ponnistus Israelin ja kaikkien diaspora-yhteisöjen välisten suhteiden vahvistamiseksi".

Almog sanoi pyrkivänsä siihen, että itsenäisyyspäivänä "kaikissa 165 juutalaisyhteisössä on 165 valkokangasta, joista he katsovat soihdun sytyttämisseremoniaa Herzl-vuorella Jerusalemissa".

Toinen ajatus on, että israelilaisissa kouluissa opetettaisiin juutalaisten diasporaelämää.

"Heidän on opittava, miten tärkeää on, että olemme yksi kansa", hän sanoi israelilaisista oppilaista.

Hän vakuutti jatkavansa kaikkia viraston ydintehtäviä ja -hankkeita, kuten Masa Israelin pitkäaikaisia Israel-ohjelmia, alija- ja absorptiokeskuksia.

"Tämä vuosi on suuren maahanmuuton vuosi, osittain Ukrainan sodan vuoksi", hän sanoi. Hän toivoi, ettei keskusteltaisi Juutalaistoimiston asemasta Venäjällä koskevasta oikeudellisesta näkökohdasta - siitä keskustellaan nyt venäläisissä tuomioistuimissa.

"Lähestymme 40 000 olimin määrää [Ukrainasta ja Venäjältä], ja toivon, että saavutamme 60 000", hän sanoi.

Almog antoi ensimmäisen vilauksen suunnitellusta ohjelmasta, jonka tavoitteena on yhdistää diasporan ja Israelin juutalaiset.

"IDF:n upseereita ja Israelin turvallisuushenkilöstöä on sijoitettuna ulkomaille opiskelu- tai koulutusohjelmiin, mutta he eivät ole yhteydessä juutalaisyhteisöihin", hän sanoi. "Koulutamme heidät Jerusalemissa ja yhdistämme heidät sitten juutalaisperheeseen kaupungissa, jossa he nyt asuvat eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on luoda yhteys juutalaiseen perheeseen, jotta he voisivat olla yhteydessä toisiinsa, ei muuttaa heitä, vaan oppia heidän elämäntyylistään ja tulla eräänlaiseksi perheeksi. Heidän pitäisi syödä sapattiaterioita yhdessä ja toivottavasti heidän yhteytensä säilyy sen jälkeen, kun he palaavat Israeliin."

Almog sanoi suunnittelevansa samantyyppistä ohjelmaa israelilaisille akateemikoille ja teknologiajohtajille.

Kysyttäessä, riittääkö hänen budjettinsa kaikkiin hänen uusiin ja jännittäviin ideoihinsa, varsinkin kun toimisto on supistanut toimintaansa viime vuosina, Almog sanoi: "Tarvitsemme varmasti lisää määrärahoja uudelta hallitukselta, mutta keräämme varoja myös ulkomailta sen lisäksi, mitä säännöllisesti vuosittain kerätään." Hän sanoi, että hänellä ei ole riittävästi rahaa.

"Tikkun olam -kysymys tulee olemaan keskeinen työssäni", hän jatkoi. "Juutalaisesta identiteetistämme lähtee ennen kaikkea 'rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Asia on niin, että tämä ihanne ilmenee solidaarisuuden ja kriisin hetkinä, mutta meidän on varmistettava, että se ilmenee myös rauhan hetkinä."

Toimisto oli eturintamassa pelastamassa Ukrainan juutalaisia ja auttamassa niitä, jotka haluavat tehdä alijan. Almogin on nyt jatkettava tämän äärimmäisen tärkeän ja strategisen asian johtamista.

"Helmikuun 24. päivästä alkaen toimisto teki poikkeuksellisen suorituksen viidessä maassa sodan seurauksena", hän sanoi.

Almog on tietoinen siitä, että hänen tehtäväänsä oli kymmeniä ehdokkaita ja että prosessi kesti yli vuoden, koska kukaan heistä ei saanut yksimielistä äänestystä.

"Olen ensimmäinen valittu ei-poliittinen puheenjohtaja", hän sanoi. "Virasto on juutalaisen kansan ja Israelin merkittävin toimeenpaneva elin."

Juuri polarisaation aikana - tulevat viidennet vaalit alle neljässä vuodessa, poliittisten puolueiden ankarat lausunnot; poliittisista prosesseista syntyvä kilpailuasetelma - hän näkee suurta arvoa toiminnassa, joka ei perustu politiikkaan vaan sen itsensä vuoksi.

"Toimiston ei ole tarkoitus olla poliittinen elin, mutta todellakin politiikka vaikuttaa siihen ja se toimii käsi kädessä politiikan kanssa. Toimiamme [poliittisten yhteyksien suhteen] tulisi harkita sen mukaan, mikä on tavoitteemme jokaisessa tietyssä liikkeessä tai hankkeessa."

Kysyttäessä, mistä hän tietää, että hän on onnistunut nykyisessä tehtävässään, Almog vastasi: "Jos onnistumme yhdistämään yhä useampia juutalaisia ympäri maailmaa, tiedän, että olemme onnistuneet. Haluaisin näkeväni läheiset keskinäiset suhteet juutalaisyhteisöihin, että Israelin valtion ja diasporan väliset siteet ovat tiivistyneet.

"Minulla on kunnia johtaa Jewish Agencya (Juutalaistoimistoa) yhdessä hallituksen puheenjohtajan Mark Wilfin kanssa. Ihailen hänen johtajuuttaan, ammatillista kokemustaan ja hänen mukanaan tuomiaan arvoja."

Mark Wilf

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Jewish Agency for Israel (Juutalaistoimisto)

Israelin Juutalaistoimiston (Jewish Agency for Israel) hallintoneuvoston puheenjohtaja Mark Wilf on jo pitkään osallistunut paikallisiin, kansallisiin ja maailmanlaajuisiin toimiin juutalaisyhteisön hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi.

Ennen kuin Mark nimitettiin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi heinäkuussa 2022, hän toimi The Jewish Federations of North American johtokunnan puheenjohtajana. Hän toimi aiemmin myös UJC:n kansallisen kampanjan puheenjohtajana, UJA:n kansallisen nuorten johtajien kabinetin puheenjohtajana ja Central New Jerseyn juutalaisliiton puheenjohtajana. Mark toimi hiljattain myös JFNA:n kansallisen ohjelman puheenjohtajana, joka käsittelee Yhdysvalloissa elävien köyhien holokaustista selvinneiden tarpeita.

Mark on asianajaja ja osakas Garden Homesissa, kiinteistökehitysyrityksessä, jolla on hankkeita sekä Yhdysvalloissa että Israelissa. Hän on myös NFL:n Minnesota Vikingsin omistaja ja puheenjohtaja sekä MLS:n Orlando City Soccer Clubin ja NWSL:n Orlando Priden omistaja/puheenjohtaja. Hän valmistui Princetonin yliopistosta ja sai sitten oikeustieteen tutkinnon NYU School of Lawista.

Holokaustista selviytyneiden Elizabeth Wilfin ja Joseph Wilfin poikana Mark on hyödyntänyt vanhempiensa kokemuksia tullakseen vankkumattomaksi juutalaisten tarpeiden puolestapuhujaksi, olivatpa he missä tahansa. Wilfin perhe on Jerusalemin Yad Vashemin pitkäaikainen tukija, ja se on suurin lahjoittaja maailmankuulussa holokaustin historiallisessa museossa. Wilfit ovat myös New Yorkissa sijaitsevan Yeshiva-yliopiston keskeisiä tukijoita. Vuonna 2002 perhe teki merkittävän lahjoituksen Yeshiva-yliopiston pääkampuksen parantamiseksi, ja se nimettiin uudelleen Yeshiva-yliopiston Wilf-kampukseksi.

Mark Wilf toimii useissa koulutus-, hyväntekeväisyys- ja opetuslautakunnissa, kuten Jewish Federation of Greater MetroWest, American Society for Yad Vashem, NYU School of Law, Princetonin yliopiston presidentin neuvoa-antava komitea, Yeshiva University, Vanderbilt University ja NFL Business Ventures.

Markilla ja hänen vaimollaan Janella on neljä lasta: Steven, Daniel, Rachel ja Andrew.