Kirje Guterresille


UN - Watch 
Monitoring the United Nations, Promoting Human RightsSecretary-General Antonio Guterres 
The United Nations 
New York, NY 10017 
United States

July 11, 2018


Hyvä herra pääsihteeri,


Liitteenä on kopio UN Watchin uudesta perusteellisesta tutkimuksesta, joka julkaistiin maanantaina Israelin Knessetissä nimeltä The United Nations and Antisemitism: 2008–2017 Report Card. Tämä on ensimmäinen raportti laatuaan vuosikymmenen aikana, ja kehotamme teitä levittämään sitä laajasti YK: n järjestelmässä, erityisesti sen elimille ja asiantuntijoille, joiden tehtävänä on torjua rodullista ja uskonnollista syrjintää.

Viime viikolla kuului hälyttävää, kun yksi merkittävimmistä näistä YK:n virkamiehistä - uskonnonvapauden erityisraportoija Dr.Ahmed Shaheed - tunnusti, että Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusjärjestelmä on osoittanut "skandaalimaista huomion puutetta" maailmanlaajuisesti lisääntyneeseen antisemitismiin. UN Watchin uusi raportti, jossa tarkasteltiin huolellisesti lukuisten YK:n virastojen, asiantuntijoiden ja vanhempien virkamiesten viime vuosikymmenen aikana toteuttamia antisemitismin vastatoimia, vahvistaa tämän arvion yksityiskohtaisesti.

Tämän raportin huolestuttavien havaintojen jälkeen kehotamme teitä kutsumaan koolle antisemitismiä käsittelevän konferenssin, joka seuraa vuonna 2004 aloitettua Unlearning Intolerance -sarjaa. Toteamme huolestuneena, että vaikka täsmälleen tällaisen konferenssin järjestämisestä on kulunut yli kolme vuotta 50 YK:n jäsenvaltion pyynnöstä - yleiskokouksen tammikuussa 2015 pidetyn epävirallisen antisemitismiä käsittelevän kokouksen tuloslausuntoon sisältyen - toimia ei ole toteutettu.

Tällaisen konferenssin pitäisi olla ensimmäinen askel kohti YK:n toimintasuunnitelman laatimista sen antisemitismiin kohdistuvan järjestelmän laajuisen puutteen korjaamiseksi, kuten raportissamme yksityiskohtaisesti todetaan, jonka havainnot ja suositukset voivat toimia oppaana siitä, miten YK:n virastot, asiantuntijat , ja vanhemmat virkamiehet voivat alkaa ottaa vastuunsa taistellakseen maailmanlaajuista vihaa, yllyttämistä ja juutalaisia ​​vastaan ​​kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ​​ja täten noudattamaan YK:n perusperiaatteita ja perusvelvoitteita.


Ystävällisin terveisin,

Hillel C. Neuer Executive Director
United Nations Watch

1, rue de Varembe, Case Postale 191, CH -1211 Geneva 20, Switzerland Phone:+41 22 734 1472 / Fax:+41 22 734 1613 / www.unwatch.org