MYYTTI: 
Israel piirittää Gazaa laittomasti.

THE JEWISH VIRTUAL LIBRARY 30.10.2023

MYYTTI

Israel piirittää Gazaa laittomasti.

FAKTA

Piiritys on "olennainen osa nykyaikaisia sotilasoperaatioita", totesi West Pointin lainopin professori Sean Watts. Tärkein syy taktiikan käyttöön on "välttää hitaat, kalliit ja veriset kaupunkien maahyökkäykset" (Sean Watts, "Siege Law", Articles of War, 4. maaliskuuta 2022).

Israel on kiinnostunut Hamasin eristämisestä ja siviilien ja omien sotilaidensa uhrien välttämisestä. Se on kuitenkin asettanut vain osittaisen piirityksen, joka kohdistuu Gazan pohjoisosaan, jossa Hamas on linnoittautunut.

Jos Israel haluaisi piirittää koko Gazan, sen olisi piiritettävä kaistale ja estettävä kaikkia ihmisiä ja tavaroita pääsemästä alueelle tai poistumasta sieltä. Tämän toteuttamiseksi Israelin olisi joko saatava Gazan eteläistä rajaa valvovan Egyptin yhteistyöhön Rafahin rajanylityspaikan pitämiseksi suljettuna tai ryhdyttävä sotaan Egyptin kanssa kyseisen rajanylityspaikan ottamiseksi haltuunsa.

Israel ei aio taistella Egyptiä vastaan Rafahin valvonnasta, ja sen sijaan, että se olisi pyrkinyt sulkemaan sen, se kannatti päätöstä avata rajanylityspaikka, jotta siviilit voisivat poistua ja humanitaariset tavarat saapua.

Kriitikot väittävät, että Israel rikkoo kansainvälistä oikeutta katkaisemalla sähkön ja veden ja estämällä polttoaineen pääsyn Egyptistä. Israel on sodassa, eivätkä sodan lait vaadi taistelijaa toimittamaan tavaroita viholliselle. Oikeustieteilijä Avi Bell totesi, että turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 mukaan on laitonta antaa suoraa tai epäsuoraa tukea, joka voisi auttaa Hamasin kaltaisia terroristeja (Avi Bell, "Legal Issues Regarding a Siege on the Gaza Strip During War", KPF, 16. lokakuuta 2023). Päätöslauselmassa todetaan nimenomaisesti, että kaikkien valtioiden on:

  • Kiellettävä kansalaisiaan tai niiden alueella olevia henkilöitä ja yhteisöjä antamasta varoja, rahoitusvaroja tai taloudellisia resursseja tai rahoitus- tai muita asiaan liittyviä palveluja suoraan tai välillisesti sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka syyllistyvät tai yrittävät syyllistyä terroritekoihin tai jotka helpottavat terroritekojen tekemistä tai osallistuvat niiden tekemiseen, tällaisten henkilöiden suoraan tai välillisesti omistamien tai määräysvallassa olevien yhteisöjen sekä tällaisten henkilöiden puolesta tai johdolla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen hyväksi.
  • Pidättäytyvät antamasta minkäänlaista aktiivista tai passiivista tukea terroritekoihin osallistuville yhteisöille tai henkilöille.
  • Kielletään turvasatama henkilöiltä, jotka rahoittavat, suunnittelevat, tukevat tai tekevät terroritekoja tai tarjoavat turvasatamia.
  • Estävät terroritekoja rahoittavia, suunnittelevia, helpottavia tai niihin syyllistyviä käyttämästä omaa aluettaan näihin tarkoituksiin muita valtioita tai niiden kansalaisia vastaan.

Lisäksi Bell toteaa, että sotaa käyviltä osapuolilta ei vaadita humanitaaristen tarvikkeiden toimittamista; tämä vastuu on historiallisesti kuulunut kolmansille osapuolille.

Osittaisenkin piirityksen ainoa vaatimus on sallia apu, jotta siviiliväestö ei kuolisi nälkään ("Are Israel's military tactics abiding by the laws of war?" PBS, 23. lokakuuta 2023). Koska Israel ei hallitse Rafahia, se ei voi estää elintarvikkeiden pääsyä maahan eikä sillä ole intressiä tehdä niin. Vastustajat ovat väittäneet, että veden katkaiseminen Israelilta voisi johtaa nälänhätään; suurin osa Gazan vesivaroista tulee kuitenkin Gazan kaistalta. Yhdistyneet Kansakunnat: Relief and Works Agency (UNRWA) raportoi, että "Jabalian, Khan Younisin ja Rafahin vesikaivot ovat toiminnassa....desalinaattorit jatkavat toimintaansa suojissa juomakelpoisen veden saamiseksi" ja "myös veden kuljetus Rafahin ja Khan Younisin alueiden suojiin jatkuu". Siinä sanotaan, että vesi ei riitä kaikkien UNRWA:n turvakotien tarpeisiin, mutta myönnetään, että 20 kuorma-autoa, jotka kuljettivat elintarvikkeita, vettä ja lääkintätarvikkeita, saapui 21. lokakuuta Rafahin rajanylityspaikan avauduttua ("UNRWA Situation Report #11 on the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem", UNRWA, 22. ja 27. lokakuuta 2023). Lisää kuorma-autolasteittain vettä, elintarvikkeita ja lääketarvikkeita on edelleen virrannut Gazaan Israelin puuttumatta asiaan.

Israelia syytetään siitä, että se on kieltänyt sairaaloiden ja muiden Gazan laitosten toiminnan kannalta välttämättömän polttoaineen saannin; kansainvälinen laki ei kuitenkaan vaadi sitä tekemään niin. Kuten Israelin viranomaiset ovat tehneet selväksi, polttoaineen ohjautumista Hamasille ei voida estää niin kauan kuin terroristit hallitsevat Gazaa.

UNRWA myönsi, että Hamas oli varastanut polttoainetta ja lääkintätarvikkeita, ja kiisti sen sitten ("UNRWA indicates Hamas stole supplies from its Gaza premises, then walks back claim," Times of Israel, 16. lokakuuta 2023). Järjestö joutui epäilemättä Hamasin painostuksen kohteeksi, jotta se poistaisi twiittinsä, kuten UNRWA:n virkamies, joka joutui perumaan sanansa operaatio Guardian of the Wallsin aikana sen jälkeen, kun hän oli sanonut, että Israelin ilmaiskut olivat täsmällisiä ja suunnattuja sotilaskohteisiin (Amira Hass, "Following Backlash, UNRWA Director Apologizes for Saying Israeli Army Rarely Attacked Civilians," Haaretz, 26. toukokuuta 2021).

Hamas tiesi, että sen israelilaisiin siviileihin kohdistama verilöyly herättäisi vastatoimia, ja se on epäilemättä kerännyt varastoonsa tarvikkeita toivoen voivansa vastustaa Israelin jatkuvaa terrorismin vastaista kampanjaa. Kukaan tarvikkeiden puutteesta valittanut ei kuitenkaan ole vaatinut, että Hamas antaisi Gazan kansalaisten käyttöön kaikki resurssit, joita sillä on. Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten tylysti terroristit kohtelevat palestiinalaisia siviilejä.

Piiritykset aiheuttavat kärsimystä. Se on niiden luonne, mutta se ei tee niistä yhtään vähemmän laillisia tai tarpeellisia vihollisen kukistamiseksi.

Israel on epäedullisessa asemassa, koska terroristeja vastaan taisteleminen on epäsymmetristä. IDF:n odotetaan noudattavan sääntöjä, joita Hamas rikkoo rankaisematta. Silti Israel tekee kaikkensa noudattaakseen kansainvälistä oikeutta.

Syyllinen Gazan palestiinalaisten kärsimyksistä on Hamas, joka aloitti sodan ja jatkaa sitä ja on tehnyt kaikkensa estääkseen siviileiltä mahdollisuuden paeta tai saada humanitaarista apua ("Hamas blocks road to Gazans fleeing- 'They're shooting at people'," Jerusalem Post, 26.10.2023).