Palestiina-sanan synty

Palestiina vs. Israelin Pyhä Maa

(Tämän sivun teksti lainattu internetsivulta (reinosav), jota ei enää löydy)

Esipuhe
Zola Levitt’in sivuilla löytyy artikkeli, jonka on kirjoittanut Thomas S. McCall, Th.D.  Hän on Zola Levitt-järjestön vanhempi teologi ja ollut Zola Levitt'in ystävä lähes 30 vuotta. Alla olevaan vapaamuotoiseen käännökseen on poimittu keskeiset ajatukset kirjoittajan tarkoista Palestiina nimen käyttöön liittyvistä historiallisista yhteyksistä. 

Zola Levitt kirjoittaa Dr. Thomas S. McCall'in artikkelin esipuheessa näin:

Muutaman viime vuosisadan aikana, maailma, kristityt mukaan lukien, ovat langenneet pahaan tottumukseen. Olemme hyväksyneet  erään varhaisen Roomalaisen propagandan. Olemme käyttäneet nimeä Palestiina, minkä Rooman Keisari Hadrianus antoi Israelin maalle n. 135 jKr., niin kauan, että siitä on tullut yleisesti käytetty. Tämä on yhtä väärin kuin kutsua tämän päivän Venäjää "Neuvostoliitoksi" tai viitata Berliiniin "Itä-Saksana".  Aiheen tutkailee täysin Dr. Thomas S. McCall, järjestömme vanhempi teologi. Jos tunnet jonkun, joka on langennut tähän pahaan tapaan, niin jaa tämä artikkeli hänen kanssaan.


Lyhennetty artikkeli

Nykyinen Palestiinan käyttöpropaganda

Propagandasota on käynnissä nyt koskien termiä "Palestiina".  Eräänä aikana  on voitu väittää, että Palestiina oli Lähi-idän alueen viattomantuntuinen määrittely, alueen, joka on yleisesti ajateltu Pyhänä Maana. Muutaman viime vuosikymmenen aikana kuitenkin, Palestiina  termin ovat adoptoineet Arabit, jotka elävät Israelissa, Jordan Virran läntisellä alueella. On nähty erityistä vaivaa, jotta vältettäisiin Israel nimen käyttöä, ja se on pakko nähdä anti-Israel terminä. Kaikissa Arabikartoissa, jotka on julkaistu Jordaniassa, Egyptissä jne, aluetta Jordan Virran länsipuolella on kutsuttu Palestiinaksi, ilman mitään viittausta Israeliin. Palestiinaa käyttävät nyt terminä ne, jotka haluavat kieltää Israelin laillisen olemassaolon  aitona kansana kansojen perheen joukossa.

Palestiinaa täytyy nyt  katsella poliittisena propagandaterminä, jossa on mukana massiivista anti-Israel kietoutumista. Maailman lehdistö käyttää termiä kyseenalaistaakseen modernin Israelin laillisuuden. Kristityt myös ovat käyttäneet Palestiina-termiä vuosisatoja viittauksena Pyhään Maahan. Varhaisempina aikoina tätä on voitu puolustella, (vaikka raamatullisesti kyseenalaisesti) sen yleisen käytön tähden. Nykyisen propagandasodan valossa, kuitenkin, Kristittyjen täytyy nyt uudelleenarvioida Palestiina-termi ja harkita onko se raamatullisesti, teologisesti tai profeetallisesti tarkka.

Palestiinan raamatullinen käyttö

Palestiina-termiä on harvoin käytetty Vanhassa Testamentissa, ja milloin sitä on käytetty, se viittaa erityisesti rannikkoalueen lounaiseen osaan, jota asuttivat filistealaiset. Se on käännös heprean sanasta "Peleset." Termiä ei ole koskaan käytetty viittaamaan koko Israelin hallussaan pitämään alueeseen. Ennen kuin Israel miehitti maan, olisi ollut yleisesti tarkkaa sanoa, että rannikon lounaista aluetta kutsuttiin Filisteaksi (Filistealaiseksi Tieksi, tai Palestiinaksi), kun taas keskistä vuoristoaluetta kutsuttiin Kanaaniksi. Molemmat, Kanaanilaiset ja Filistealaiset olivat kadonneet selvästi erottuvina kansoina viimeistään Baabelin pakkosiirtolaisuuden aikoihin (586 eKr.), eikä niitä enää ole olemassa.

Uudessa Testamentissa, Palestiina-termiä ei ole koskaan käytetty. Termiä Israel on ensisijassa käytetty viittaamaan Israelin kansaan, mieluummin kuin maahan. Kuitenkin, ainakin kahdessa kohdassa Israelia on käytetty viittaamaan maahan:

Matt.2:20  ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä".  Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan.

Matt.10:23  Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennen kuin Ihmisen Poika tulee.

On siten selvää, ettei Raamattu koskaan käytä Palestiina-termiä viittaamaan Pyhään Maahan kokonaisena, ja että Raamatun kartat, jotka viittaavat Palestiinaan Vanhassa tai Uudessa Testamentissa, ovat parhaimmillaan epätarkkoja ja pahimmillaan tietoista Israelin raamatullisen nimen kieltämistä.

Palestiina termin historia

Mistä Palestiina termi on peräisin? Mistä maailma ja kirkko saivat tavan kutsua Israelin maata "Palestiinaksi"? Yksi oppaistamme, joita käytämme retkillämme Israeliin, on  Zvi Rivai, eräs Messiaaninen Juutalainen uskova, joka on tehnyt huomattavan tutkimuksen tästä aiheesta. Zvi informoi meitä, että ennen 135 jKr., roomalaiset käyttivät termejä Juudea ja Galilea viitatessaan Israelin maahan. Kun Titus tuhosi Jerusalemin 70 jKr., Rooman hallinto löi kolikkoa nimellä "Judea Capta”, tarkoittaen Juudea on vallattu
Palestiina termiä ei koskaan käytetty varhaisissa Roomalaisissa määrittelyissä.

Sitä ei ollut, kunnes Roomalaiset murskasivat toisen Juutalaisten kapinan Roomaa vastaan 135 jKr. Bar Kochban aikana, jolloin Keisari Hadrianus käytti Palestiina termiä Israelin maasta. Hadrianus, kuten monet diktaattorit hänen ajastaan lähtien, huomasivat termien ja symbolien propagandan voiman. Hän muutti Jerusalemin nimen Aelia Capitalinaksi, ja muutti Israelin ja Juudean nimen Palestiinaksi. Hadrianuksen valinta Palestiinasta oli tarkoituksellinen, ei sattumaa. Hän otti Israelin muinaisten vihollisten, filistealaisten nimen, muutti sen latinaksi Palestiinaksi ja käytti sitä Israelin maasta. Hän toivoi pyyhkivänsä Israelin nimen muistista. Näin Palestiina termi, käytettynä Israelin maasta, on keksitty Raamatun ja Juutalaisen kansan vihollisen, keisari Hadrianuksen toimesta. 

On mielenkiintoista huomata, että alkuperäiset Filistealaiset eivät olleet Lähi-idästä ollenkaan. He olivat eurooppalaista kansaa Adrian mereltä, läheltä Kreikkaa. Se lienee miellyttänyt Hadrianusta hyödyntää tätä Hellenististä termiä Juutalaiseen maahan. Joka tapauksessa, alkuperäisillä "Palestiinalaisilla" ei ollut mitään tekemistä, ei missään asiassa, minkään arabiväestön kanssa.

Kristittyjen Palestiina termin omaksuminen.

Yksi ensimmäisistä kristillisistä Palestiina termin käytöistä löytyy kirkkohistorioitsija Eusebiuksen teoksista, joka eli Kesareassa. Hän kirjoitti vuoden 300 vaiheilla, kun Rooman kristittyjen vainot olivat loppumassa ja Keisari Konstantinus alkoi hyväksyä kristinuskon lailliseksi. Eusebius ei hyväksynyt Hadrianuksen määritelmää Jerusalemista Aelia Capitalinana, mutta hän käytti Hadrianuksen termiä Palestiina. Eusebius piti itseään eräänä Palestiinan piispana. Siten anti-israelilainen, anti-kristillinen Palestiinan nimi assimiloitui Kirkon sanastoon, kun  Bysanttilainen Maailmanvalta oli perustettu.

Kirkko on siitä saakka laveasti käyttänyt Palestiina termiä kirjallisuudessa ja kartoissa viitatessaan Israelin maahan. Pitäisi huomauttaa kuitenkin, että Ristiretkeläiset kutsuivat maataan Jerusalemin Kuningaskunnaksi. Kun Brittiläiset saivat valtuutuksen ensimmäisen maailmansodan jälkeen, he kutsuivat maata molemmin puolin Jordan virtaa, Palestiinaksi. 

Tästä tuli hyväksytty geopoliittinen termi useiksi vuosikymmeniksi, ja niitä jotka elivät maassa, kutsuttiin palestiinalaisiksi, olivatpa he Juutalaisia, Arabeja tai Eurooppalaisia.

Jopa Evankeliset Kristityt, jotka uskovat Israelin tulevaisuuteen, ovat käyttäneet Palestiina termiä. Uusi Scofieldin Raamatun Viiteteos sisältää kartat, joissa on otsikko: "Palestiina Herodeksen aikana". Koskaan Herodesten aikana ei ollut Palestiinaa. Tämä on vakava väärintunnistus. Se olisi jotakin, kuten uudenaikaisen Texasin kartan katsomista otsikoituna "Mexico 20. vuosisadalla".

The MacArthur Study Bible julkaisi juuri viime vuonna kartan sisältäen "Palestiina Kristuksen aikana". On lukemattomia viittauksia huomautuksissa johonkin, jota on kutsuttu 1. vuosisadan Palestiinaksi.

Näyttää siltä, että Raamattuun-uskovat kristityt ovat joko tieten tai tietämättään seuranneet maailmaa, pakanoita ja Israelin vihaajia kutsuessaan Israelia anti-israelilaisella termillä Palestiina. Sellaista löytyy kautta Raamatun karttojen, Raamattukommentaarien ja tekstikirjojen.

Maan kunnollinen määrittely

Palestiina termin käyttö oli raamatullisesti epätarkka ja väärä kautta Kirkon historian. Kuitenkin, se on enemmän kuin vain väärä, se on meidän aikanamme tuhoisaa, kun Palestiina termi on kulmakivenä propagandasodassa Israelia ja Juutalaista kansaa vastaan. Haluammeko käyttää termejä, joita ovat keksineet ne, jotka vihaavat Kristusta, Raamattua ja Israelia? Haluammeko käyttää  termejä, joita käyttävät Israelin viholliset, jotka haluavat suorittaa loppuun, ei vähempää kuin Juutalaiskansan tuhoamisen? Uskon, että emme.

Kristittyjen pitäisi käyttää Raamatun terminologiaa, missä ikinä mahdollista. Miksi ei palata Uuden Testamentin termien käyttöön? Evankeliumien kirjoittajat käyttivät termiä Israel viitatessaan Maahan. Miksi meidän pitäisi käyttää mitään muuta termiä, kun viittaamme maahan, varsinkin nyt, kun Juutalaiset ovat palanneet maahan ja  on uudelleenperustettu Israelin kansa kansojen perheen keskuuteen?

Kun tulemme lähemmäksi Kristuksen toista tulemusta, meidän pitäisi ymmärtää, että saatanan viha Seurakuntaa ja Israelia vastaan kasvaa eksponentiaalisesti. Saatana vihaa Evankeliumia ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Messiaasta, ja hän vihaa Israelin jälleenrakentamisen todellisuutta kansana, joka lopulta vastaanottaa Jeesuksen Messiaana Hänen palatessaan, ja kansaa, joka tulee olemaan Kristuksen maanpäällinen päämaja. Ainoa termi, mitä meidän tulisi käyttää maasta, on Israel, tai sen alanimityksiä Juudea, Samaria ja Galilea. Meidän tulisi tehdä kaikkemme poistaaksemme Palestiina termin Raamattujemme kartoista ja tekstikirjoista, ja käyttää vain raamatullisia termejä viitatessamme Israelin Pyhään Maahan.