Olavi kevätkirje 2020


Olavin tervehdys Beersheban keväästä

Israelissa oli jälleen kevään ilojuhla Puurim muistutuksena siitä, kuinka täpärästi juutalaiset pelastuivat täydelliseltä tuholta kuningatar Esterin kautta (Ester 9:22). Se ei voinut kuitenkaan tapahtua ilman Jumalan ihmettä. Jumala käytti häntä välikappaleenaan korkeassa asemassaan, kun hän paastosi ja rukoili Jumalaa. Yllättävä totuus on kuitenkin se, että Jumala itse oli piilossa Esterin kirjassa – Häntä ei mainita ollenkaan! Hänet löytää niissä yllättävissä tapahtumissa, joista tämä Raamatun kirja kertoo. Israelin kansa edusti Aabrahamin siementä, Messiaan sukupuuta ja Raamatun alkutekstiä. Jumala on edelleenkin Israelin varjelija, joka ei nuku eikä torku. Puurim-juhlan nimi sisältää ajatuksen etsimisestä ja löytämisestä. Perinteisesti piiloudutaan naamiaisasuihin ja naamioihin, mikä erikoisesti kiinnostaa lapsia. Lapset esittivät Puurim-näytelmän Beersheban srk:n tiloissa ja kaikille tarjoiltiin "Oznei Haman" eli "Haamanin korva" -leivoksia ja juomaa.

Nyt kun maailman tilanne on monella tavalla menossa "mullin mallin", niin on syytä tutkia, missä ajassa elämme. Jumala antoi Danielin kirjan Vanhassa liitossa ja Ilmestyskirjan Uudessa liitossa sanomaksi lopun ajan ihmisille. Daniel sanoi: "Minä kuulin mutta en ymmärtänyt." Niin mies sanoi: "Nuo sanat pysyvät lukittuina lopun aikaan asti." Dan. 12:8-10. Noin 560 eKr. Daniel näki näyssä, kuinka "taivaan pilvissä" tuli Ihmisen Pojan kaltainen, jonka hän ennusti saavan iankaikkisen valtakunnan, jossa kaikki kansat ja kansakunnat palvelevat Häntä, Dan. 7:13-14. Raamattu sanoo ainakin seitsemän kertaa Kristuksen (Messiaan) palaavan pilvissä tai pilvien päällä. Ilm. 1:1-3, 7. Sama tapahtui Ilmestyskirjan kirjoittajalle Johannekselle. Hänen vertauskuviaan voidaan ymmärtää vasta nyt lähes 2000 vuotta niiden kirjoittamisen jälkeen. Esim. Johanneksen aikaan "tulta ja tulikiveä" pystyi tuottamaan vain tulivuori, mutta nyt on jo olemassa maasta toiseen ammuttavat ydinaseohjukset, joilla Israeliakin uhataan.

Beershebassa "Jeesuksen perintö" -seurakunnassamme on tapana, että ennen pyhäkouluun menoaan lapset kokoontuvat seurakunnan eteen, lukevat yhdessä ääneen jonkin Raamatun jakeen ja heidät siunataan seurakunnan edessä omaan tilaisuuteensa. Tänään he lukivat Room. 6:23 "Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Messiaassa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." Kun Kristuksesta luetaan muilla kielillä, niin se on heille vain Jeesuksen "sukunimi" (Jeesus Kristus), mutta hepreaksi sillä on selvä merkitys ja se tarkoittaa "Pelastaja – Messias", jonka Jumala on luvannut lähettää "pelastamaan kansansa sen synneistä", Matt. 1:21. Näin uskovien kotien lapset oppivat muistamaan tärkeitä Raamatun totuuksia ulkoa. Israelissa kasvaa nyt jo kolmas sukupolvi messiaanisia uskovia, jotka opetetaan itse lukemaan Raamattua. Herra on siunannut sen Sanansa kylvön, jota mekin perhekuntana olemme saaneet olla kylvämässä täällä Israelin peltosaralla. Monet Israelin messiaanisten juutalaisten isoisät ja isät ovat aikoinaan saaneet kauttamme lahjaksi Raamatun, jossa on myös Uusi testamentti, ja ensimmäistä kertaa elämässään lukeneet sieltä Jeesuksen sukuluettelon, joka alkaa Aabrahamista, juuri niin kuin Jumala hänelle lupasi, Gal. 3:14-16. Jumala aikoo toteuttaa kaikki Sanansa lupaukset niin Israelille kuin seurakunnallekin, mutta hänen oman aikataulunsa mukaan. Siis ystävät, nyt on syytä tutkia Raamattua ja nähdä, missä ajassa me nyt elämme – Jeesuksen paluun aattohetkissä seurakunnalleen, ja heti sen jälkeen Antikristus ilmestyy maailman hallitsijaksi vähäksi aikaa ja yrittää tuhota koko juutalaisen kansan, Matt. 24:15-32. Israel on Jumalan viikunapuu.

Jo Vanhan liiton aikana Jumala antoi omille profeetoilleen "totuuksia", jotka koskevat "lopun aikaa", esim. Danielille (8:17,19): "Ole tarkkaavainen, sillä näky koskee lopun aikaa. Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva vihan ajan lopussa, sillä tämä tarkoittaa lopun aikaa." Jo aikaisemmin Jumala oli näyttänyt Danielille, kuinka "Ihmisen Pojan kaltainen saapui Ikiaikaisen luo ja Hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat Häntä, eikä Hänen valtakuntansa häviä", Dan. 7:13-14. Daniel oli rukouksen mies, joka kantoi huolta oman kansansa tilasta. Hän rukoili sekä omien että kansansa syntien puolesta vedoten Jumalan armoon ja Jumala lähetti hänelle vastauksen ylienkeli Gabrielin mukana 70 vuosiviikosta, jotka on säädetty "sinun kansallesi", Dan. 9:20-27. Israel on palannut nyt takaisin omaan maahansa, Raamatun lupaukset täyttyvät silmiemme edessä, mutta kuitenkin suuri luopumus Jumalan sanan perustotuuksista leviää nyt kristittyjen kansojenkin keskuudessa. Kun laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, niin kylmenee monien rakkaus, mutta joka kestää loppuun asti, se pelastuu, Matt. 24:12. Me elämme nyt raamatullisessa lopunajassa! Tuomas kysyi Jeesukselta: "Kuinka voisimme löytää tien sinne, mihin sinä menet?" Niin Jeesus vastasi hänelle: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani." Joh. 14:6. Jeesus osoitti Martalle ja Marialle valtansa kuolemankin yli herättämällä Lasaruksen haudasta. Martta tunnusti uskonsa Jeesukseen sanomalla: "Minä uskon, että sinä olet Messias (Kristus) Jumalan poika, joka oli tuleva maailmaan." Joh. 11:26-27. Häntä juutalaisetkin edelleen odottavat tulevaksi, mutta hän ei tule, ennen kuin juutalaiset kansana ahdistuksen keskellä "katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet". "Sinä päivänä Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan." Sak. 12:10, 13:1. Jumalan armon varassahan olemme kaikki ja hänen valtakuntansa tulemista haluamme olla jouduttamassa täällä.

Esirukouksista ja tuestanne kiittäen teitä kaikkia, 
Olavi Syväntö