BDS-liike


BDS:n taustoista:

BDS- liikkeen takana on islamilaisten terrorijärjestöjen kattojärjestö. Sen tavoite on Israelin tuhoaminen ja sen korvaaminen islamilaisella arabimaalla, jossa juutalaiset joutuisivat vähemmistöksi.

  • Yhdysvaltojen kolmen terrorismin rahoitukseen kytketyn toimintansa lopettaneen järjestön seitsemän avaintyöntekijää on nyt liitetty American Muslims for Palestine -järjestöön, joka on ”johtava yhdysvaltalainen BDS organisaatio”.

BDS-liikkeen takana on joukko palestiinalaisia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat muodostaneet kattojärjestön BNC (BDS National Council). Sen alajärjestöistä tärkein on Palestinian National and Islamic Forces. 

Kyseessä on kattojärjestö, joka perustettiin vuonna 2001 toisen palestiinalaisten kansannousun aikana koordinoimaan eri terrorijärjestöjen iskuja israelilaisia vastaan. 

Sen jäseniä ovat mm. ääri-islamilaiset terrorijärjestöt Hamas, PFLP ja erityisen radikaalina tunnettu Islamilainen Jihad. 
Jasser Arafatin johtama Fatah oli perustamisvaiheessa mukana.

Kampanja on Palestiinan itsehallinnon rahoittama. BDS National Committeen jäseninä on ammattiliittoja ja yhdistyksiä, joista osaa on väitetty keksityiksi. 
Kairospalestine.ps-verkkotunnus on rekisteröity Kirkkojen Maailmanneuvostolle. Kairos Palestine tukee boikotin, disinvestoinnin ja pakotteiden (BDS) puolestapuhumista kirkoissa ja seurakunnissa

Black Lives Matter -liike ja Israel-vastainen BDS-liike

Patmos-blogi, Pasi Turunen


***************************************

BDS liikkeen omilla sivuilla todetaan selkeät Israelin hävittämistavoitteet:

Vuonna 2005 palestiinalaiset kansalaisyhteiskunnan järjestöt kehottivat boikotoimaan, investointien poisvetämistä (disinvestointia) ja asettamaan pakotteita (BDS) eräänlaisena väkivallattomana painostuskeinona Israelia kohtaan.

BDS-liikkeen käynnistivät 170 palestiinalaista ammattiliittoa, pakolaisverkostoa, naisjärjestöä, ammattiyhdistystä, kansanvastuukomiteaa ja muuta palestiinalaista kansalaisyhteiskunnan elintä.

Etelä-Afrikan apartheidin vastaisen liikkeen innoittamana palestiinalaisten BDS-pyynnössä kehotetaan painostamaan Israelia väkivallattomasti, kunnes se noudattaa kansainvälistä oikeutta ja täyttää kolme vaatimusta:

1. Lopettaa kaikkien arabimaiden miehityksen ja kolonisaation ja purkaa muuri.

Kansainvälinen oikeus tunnustaa Länsirannan, mukaan lukien Itä-Jerusalem, Gazan ja Syyrian Golanin kukkulat Israelin miehittämiksi alueiksi. Osana sotilaallista miehitystään Israel varastaa maata ja pakottaa palestiinalaiset gettoihin, joita ympäröivät tarkastuspisteet, siirtokunnat ja vartiotornit sekä laiton apartheid-muuri. Israel on asettanut Gazan keskiaikaiseen piiritykseen ja tehnyt siitä maailman suurimman ulkoilmavankilan. Israel myös toteuttaa säännöllisesti laajamittaisia hyökkäyksiä Gazaan, jotka tuomitaan laajalti sotarikoksiksi ja rikoksiksi ihmisyyttä vastaan.

2. Tunnustetaan Israelin arabipalestiinalaisten kansalaisten perusoikeudet täyteen tasa-arvoon.

Viidennes Israelin kansalaisista on palestiinalaisia, jotka jäivät aselepolinjojen sisäpuolelle vuoden 1948 jälkeen. Heihin sovelletaan rotusyrjintäjärjestelmää, joka on kirjattu yli 50 lakiin, jotka vaikuttavat heidän elämänsä kaikkiin osa-alueisiin. Israelin hallitus jatkaa Israelin palestiinalaisyhteisöjen pakkosiirtämistä maaltansa. Israelin johtajat yllyttävät rutiininomaisesti ja avoimesti rotuväkivaltaan heitä vastaan.

3. Kunnioittaa, suojella ja edistää palestiinalaispakolaisten oikeutta palata koteihinsa ja omaisuuteensa YK:n päätöslauselman 194 mukaisesti.

Siitä lähtien, kun Israel perustettiin väkivaltaisesti vuonna 1948 ja yli puolet Palestiinan alkuperäiskansasta hävitettiin etnisesti, se on pyrkinyt hallitsemaan mahdollisimman paljon maata ja ajamaan pois mahdollisimman monta palestiinalaista. Tämän järjestelmällisen pakkosiirtolaisuuden tuloksena on nyt yli 7,25 miljoonaa palestiinalaista pakolaista. Heiltä evätään oikeus palata koteihinsa vain siksi, että he eivät ole juutalaisia.   

BDS

BOYCOTTIIN kuuluu tuen peruuttaminen Israelin apartheid-hallinnolta, Israelin urheilu-, kulttuuri- ja akateemisilta instituutioilta sekä kaikilta israelilaisilta ja kansainvälisiltä yrityksiltä, jotka osallistuvat palestiinalaisten ihmisoikeuksien loukkauksiin.

DISINVESTMENT-kampanjoissa kehotetaan pankkeja, paikallishallintoja, kirkkoja, eläkerahastoja ja yliopistoja vetämään sijoitukset pois Israelin valtiolta ja kaikilta israelilaisilta ja kansainvälisiltä yrityksiltä, jotka tukevat Israelin apartheidia.

SANKTIO-kampanjoissa painostetaan hallituksia täyttämään oikeudelliset velvoitteensa Israelin apartheidin lopettamiseksi ja olemaan tukematta tai avustamatta sen ylläpitämistä kieltämällä liiketoiminta Israelin laittomien siirtokuntien kanssa, lopettamalla sotilaskauppa ja vapaakauppasopimukset sekä keskeyttämällä Israelin jäsenyys kansainvälisillä foorumeilla, kuten YK:n elimissä ja FIFA:ssa. 

 

*******************************