Israelin ja Hamasin välinen sota: 

Euroopan parlamentin jäsenet vaativat pysyvää tulitaukoa kahdella ehdolla

18-01-2024

Parlamentti vaatii kaikkien panttivankien välitöntä vapauttamista ja terroristijärjestö Hamasin hajottamista 

  • Euroopan parlamentin jäsenet toistavat Israelin oikeuden puolustaa itseään, mutta tuomitsevat sen suhteettoman sotilaallisen vastauksen Gazassa 
  • Panttivankien ottaminen ja tahalliset hyökkäykset siviilejä vastaan ovat vakavia kansainvälisen oikeuden loukkauksia 
  • Nopea ja esteetön pääsy humanitaarisen avun kohteisiin koko Gazan alueella on välttämätöntä.


Euroopan parlamentin jäsenet vaativat, että kaikki panttivangit vapautetaan välittömästi ja ehdoitta ja että terroristijärjestö Hamas hajotetaan.

Torstaina hyväksytyssä päätöslauselmassa Euroopan parlamentin jäsenet ilmaisevat syvän surunsa molempien osapuolten viattomien uhrien puolesta. He vaativat pysyvää tulitaukoa ja poliittisen ratkaisun löytämistä edellyttäen, että kaikki panttivangit vapautetaan välittömästi ja ehdoitta ja terroristijärjestö Hamas hajotetaan.

Samalla kun ne tuomitsevat jyrkästi Hamasin Israelia vastaan tekemät halveksittavat terrori-iskut, ne tuomitsevat myös Israelin suhteettoman sotilaallisen vastatoimen, joka on aiheuttanut ennennäkemättömän määrän siviilien kuolemia.

Israelilla on oikeus puolustaa itseään kansainvälisen oikeuden rajoissa, korostavat parlamentin jäsenet, mikä tarkoittaa, että kaikkien konfliktin osapuolten on aina tehtävä ero taistelijoiden ja siviilien välillä, että hyökkäykset on kohdistettava vain sotilaallisiin kohteisiin ja että hyökkäykset eivät saa kohdistua siviileihin tai siviilikohteisiin.

Välitön pääsy Gazan kaistalle on kiireellisesti taattava

Euroopan parlamentin jäsenet ilmaisevat syvän huolensa Gazan kaistan kauheasta ja nopeasti heikkenevästä humanitaarisesta tilanteesta ja korostavat, että humanitaarisen avun on päästävä kiireellisesti, nopeasti, turvallisesti ja esteettömästi koko Gazan alueelle ja vaativat elintärkeän infrastruktuurin välitöntä palauttamista.

Kahden valtion ratkaisun palauttaminen raiteilleen

Päätöslauselmassa vaaditaan eurooppalaista aloitetta kahden valtion ratkaisun palauttamiseksi takaisin suunnitelmiin ja korostetaan, että rauhanprosessi on ehdottomasti käynnistettävä välittömästi uudelleen. Päätöslauselmassa suhtaudutaan myönteisesti Euroopan unionin ja Arabiliiton Lähi-idän rauhaa edistävään rauhanpäivän ponnisteluun, joka käynnistettiin juuri ennen 7. lokakuuta tapahtuneita iskuja.

Euroopan parlamentin jäsenet tukevat myös täysin vuoden 2002 arabien rauhanaloitetta, joka tarjoaa Israelin valtion ja kaikkien arabivaltioiden välisten suhteiden täydellistä normalisointia vastineeksi Israelin täydellisestä vetäytymisestä kaikilta palestiinalais- ja arabialueilta, jotka on miehitetty vuodesta 1967 lähtien, ja vaativat, että palestiinalaishallinto otetaan täysimääräisesti mukaan tähän toimintaan.

Palestiinalaisalueiden miehityksen lopettaminen

Euroopan parlamentin jäsenet vaativat palestiinalaisalueiden miehityksen lopettamista ja korostavat, että Israelin siirtokunnat Länsirannalla, Itä-Jerusalem mukaan lukien, ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia. He tuomitsevat jyrkästi palestiinalaisiin kohdistuvan äärisiirtolaisten väkivallan lisääntymisen ja vaativat EU:n rajoittavia toimenpiteitä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta rikkovia äärisiirtolaisia vastaan.

Terroriteoista ja kansainvälisen oikeuden loukkauksista vastuussa olevat on saatettava vastuuseen.

Lopuksi päätöslauselmassa korostetaan EU:n vahvaa tukea Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Kansainvälisen tuomioistuimen työlle ja vaaditaan, että terroritekoihin ja kansainvälisen oikeuden loukkauksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen. Panttivankien ottaminen ja tarkoitukselliset hyökkäykset siviilejä vastaan ovat vakavia kansainvälisen oikeuden loukkauksia, varoittavat parlamentin jäsenet.

Teksti hyväksyttiin äänin 312 puolesta, 131 vastaan ja 72 tyhjää.