Etiopialaista alkuperää oleva väestö Israelissa

Statistics Information Center Israel 1.11.2021

Vuoden 2020 lopussa Israelissa asui 159 500 etiopialaista syntyperää olevaa asukasta. Noin 88 500 oli syntynyt Etiopiassa ja 71 000 oli Israelissa syntyneitä, joiden isät olivat syntyneet Etiopiassa.

Vuonna 2020 Israeliin saapui Etiopiasta 1 080 maahanmuuttajaa.

Noin 63 % etiopialaista alkuperää olevasta väestöstä asuu kahdessa pääpiirissä: noin 38 % asuu keskuspiirissä ja noin 25 % eteläisessä piirissä. Vuoden 2020 lopussa kaupunkipaikkakunta, jossa oli eniten etiopialaista alkuperää olevia asukkaita, oli Netanya (noin 12 200 henkilöä). Etiopialaista syntyperää olevien asukkaiden suurin osuus paikkakunnan kokonaisväestöstä oli kuitenkin Qiryat Mal'akhissa (15,8 %).

Elävänä syntyneet: Vuonna 2020 Israelissa syntyi 4 036 lasta etiopialaista alkuperää oleville naisille. Tuona vuonna etiopialaista alkuperää olevan naisen odotetaan synnyttävän elinaikanaan keskimäärin 2,89 lasta.

Lukuvuonna 2019/20 perus- ja keskiasteen kouluissa opiskeli 31 841 etiopialaista syntyperää olevaa oppilasta, mikä on 2,3 prosenttia hepreankielisen koulutusjärjestelmän oppilaiden kokonaismäärästä.

Etiopialaista alkuperää olevien 12. luokan ylioppilaskokeisiin osallistuvien oppilaiden osuus oli 92 % vuonna 2019/20, kun hepreankielisen koulutusjärjestelmän oppilaiden osuus oli kokonaisuudessaan 95,2 % (ilman ultraortodoksivalvontaa).

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus, joka täyttää yliopistoon pääsyn vaatimukset, on viime vuosina kasvanut.

Etiopialaista alkuperää olevien opiskelijoiden määrä korkeakouluissa (lukuun ottamatta Avointa yliopistoa) on kasvanut viime vuosina: 2 372:sta vuonna 2011/12 3 782:een vuonna 2020/21.

Vuonna 2019 ammatilliseen koulutukseen osallistui 1 489 etiopialaista syntyperää olevaa opiskelijaa, mikä on 2,7 % kaikista kyseisenä vuonna koulutuksessa olevista opiskelijoista.

Etiopialaista syntyperää olevia aktiiviurheilijoita oli 2 249 vuonna 2019/20, mikä on noin 1,7 % aktiiviurheilijoiden kokonaismäärästä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä rekisteröitiin vuonna 2020 noin 28 000 etiopialaissyntyistä henkilöä (noin 320 henkilöä 1 000 henkilöä kohden).

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠