Olavi 2022 kesäkirje

Kesäterveiset Olavilta Beershebasta!

Elämme maailmassa, jossa tilanteet muuttuvat kovaan tahtiin. Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on aiheuttanut suuren pakolaisongelman Euroopassa. Yli 14 000 uutta siirtolaista Ukrainasta, Venäjältä ja Valkovenäjältä on tullut Israeliin helmikuusta aina huhtikuun alkuun asti. Jatkuvasti Israeliin saapuu lisää sotaa pakenevia juutalaisia. Israel tekee kaikkensa saadakseen nämä pakolaiset asutettua uuteen kotimaahansa, jonne he kuuluvatkin Jumalan suunnitelman mukaan: ”Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne” (Hes. 36:24). ”Vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkottanut.’ Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä” (Jer. 16:15). Lisäksi Israeliin saapuu edelleen uusia siirtolaisia Etiopiasta ja suunnitelmissa on tuoda yhteensä noin kolmetuhatta juutalaista Etiopiasta tämän vuoden loppuun mennessä. Tämän vuoden alusta lähtien Israeliin on tullut yhteensä yli 43 000 uutta siirtolaista, mikä on ennätysmäärää kahteenkymmeneen vuoteen.

Ukrainan suuren hädän keskellä Israel oli ensimmäinen ja ainoa maa, joka pystytti kenttäsairaalan Ukrainan maaperälle auttamaan haavoittuneita ja sairaita. Maaliskuun 22. päivänä kenttäsairaalan ovet avattiin ja noin kuudessa viikossa hoidettiin yli 6 000 potilasta. Israel on jatkuvasti lähettänyt humanitaarista avustusta Ukrainaan. Israel on lähettänyt vuosien varrella hätäavustusta ja erikoiskoulutettua henkilökuntaa ympäri maailmaa eri hätätilanteisiin. Israelia on vuosien varrella usein tuomittu ihmisoikeusloukkauksista, vaikka todellisuudessa Israel on joutunut puolustamaan itseään, kun on joutunut hyökkäyksen kohteeksi, ja kuitenkin maa on myös toimittanut avustusta palestiinalaisille ja muille hädässä oleville maailmassa.

Messiaanisia juutalaisia on Israelissa arviolta noin 20 000 henkeä ja monia nuoria juutalaisia tulee uskoon, kun heillä on ollut henkilökohtaisen tuttavuus ja kontakti nuorten messianisten uskovaisten kanssa. Messiaaniset juutalaiset todistavat Raamatun pohjalta, Vanhasta testamentista alkaen, uskostaan Jeesukseen Messiaseen Jumalan lupaamana Vapahtajana. Esimerkiksi Israelin puolustusvoimissa on tällä hetkellä muutama sata uskovaista sotilasta suorittamassa asevelvollisuuttaan ja heillä on monia mahdollisuuksia kertoa uskostaan muille asetovereilleen. On tärkeä teroittaa juutalaisille, ettei Jeesus hylännyt kansansa uskoa Jumalaan vaan että hän tuli Jumalan lähettämänä täyttämään Jumalan pelastussuunnitelman. Jumalan vanhurskauden tavoitteleminen ei tule lain noudattamisen kautta, niin kuin Raamatussa lukee: ”että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla” (Apt. 13:39).

Haluamme jatkaa Raamattutyötämme, niin että kaikissa messiaanisissa seurakunnissa olisi erikielisiä Raamattuja, jotta jokainen, joka haluaa, voisi saada Raamatun äidinkielellään ilmaiseksi omakseen. Olemme tilanneet Raamattuja ukrainan kielellä niitä uusia siirtolaisia varten, joita sieltä edelleen tulee Israeliin. Maailman tilanne on menossa hyvin nopeasti kohti antikristuksen ilmestymistä, joten olkaamme uskollisia Jumalan meille antamalle tehtävälle olla valona maailmassa hänen Sanansa kautta. Olen vanhin Syvännön sisaruksista ja olen kiitollinen Jumalan huolenpidosta ja johdatuksesta kaikkina näinä vuosina. Olen myös kiitollinen uskollisille esirukoilijoille ja tukijoille, jotka ovat olleet vuosien varrella meidän työmme rinnalla. Jeesuksen paluuta ja Jumalan valtakunnan tulemista tähyillen veljenne Herrassa,

Olavi Syväntö