’Made in Russia’

Torstai, 2. lokakuuta 2003

’Made in Russia’ ei ole enää kuoleman suudelma.

Seitsemän vuotta sen jälkeen, kun Boris Jeltsin aloitti uuden "kansallisen aatteen" etsimisen, joka antaisi tarkoituksen Venäjälle, joka oli jättänyt kommunistisen ideologiansa kauas taakseen, suurin osa venäläisistä ei ehkä vieläkään tiedä, mikä tämän kansallisen aatteen pitäisi olla.

Maailman talousfoorumin teettämän ja torstaina Venäjä-kokouksessa julkistettavan mielipidetutkimuksen mukaan viime vuosina on kuitenkin syntynyt uusi tunne kansallisesta ylpeydestä ja luottamuksesta.

ROMIR Monitoringin toteuttamassa ja sosiaalisen mainonnan tekijöiden liiton kustantamassa kyselyssä tutkitaan, miten venäläiset näkevät nykyään itsensä ja maansa. Vaikka venäläiset suhtautuvat Venäjän nykyhetkeen usein kriittisesti ja fatalistisesti, kysely paljastaa, että kansa on ylpeä menneisyydestään ja suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteensa.

Kyselyssä haastateltiin 1 484 ihmistä elokuun lopulla ja syyskuun alussa 90 kaupungissa, jotka sijaitsivat kaikissa seitsemässä liittovaltion piirikunnassa. Lisäksi käytettiin kahtatoista kohderyhmää kuudessa kaupungissa.

Suuri enemmistö vastaajista - 79 prosenttia - sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että Venäjän on kuljettava omaa kehityspolkuaan; vain 11 prosenttia kannatti länsimaisen esimerkin seuraamista.

Kaiken kaikkiaan kysely osoitti, että venäläiset haluavat vakautta ja vahvaa valtiota ja että he haluavat valtion edistävän paremmin isänmaallisuutta ja perinteisiä arvoja.

Perinteisten henkisten ja kulttuuristen arvojen edistäminen oli useimpien vastaajien mielestä ensisijaisen tärkeää, mutta vain 5 prosenttia vastaajista mainitsi demokraattiset arvot tärkeinä.

Enemmistö, 76 prosenttia, sanoi, että hallitus ei tee tarpeeksi maan ongelmien ratkaisemiseksi - 65 prosenttia sanoi, että hallituksen päätehtävänä pitäisi olla taloudellinen kehitys, kun taas 13 prosenttia sanoi, että "demokratian kehittämisen" pitäisi olla sen ensisijainen tehtävä.

Siitä huolimatta presidentti Vladimir Putin on edelleen erittäin suosittu. Lähes 40 prosenttia vastaajista sanoi, että Putin on Venäjän paras johtaja sitten vuoden 1917. Leonid Brežnev oli toiseksi suurin 10 prosentilla, ja seuraavina olivat Vladimir Lenin ja Josef Stalin. Jeltsin oli kahdeksantena ja viimeisenä, 3 prosentilla.

Yksi tutkimuksen mielenkiintoisimmista havainnoista on se, että vaikka 25 prosenttia sanoi, että "meillä ei ole mitään, mistä olla ylpeä maana", vain 8 prosenttia sanoi, ettei pidä Venäjää suurvaltana. Voi olla, että taloudelliset vaikeudet nähdään suurimmaksi osaksi väliaikaisina, kun taas usko Venäjän suuruuteen on syvällä kansan tietoisuudessa.

Isänmaallisuuden määritelmä, jota suurin osa vastaajista suosi, oli rakkaus isänmaahan, jota seurasi vakaumus siitä, että Venäjä on suurvalta. Mutta vain noin puolet vastaajista sanoi, että heidän mielestään isänmaallisuus on Venäjällä yleistä.

 

Ideologian etsiminen

Venäjä on viime vuosikymmenen aikana yrittänyt määritellä itseään sekä symbolisesti että ideologisesti. Muiden entisten neuvostoblokin maiden tavoin Venäjä jäi kommunismin romahdettua ilman ideologiaa. Mutta jos Puolan ja Baltian maiden kaltaiset maat ovat voineet kääntyä neuvostoa edeltävään historiaansa etsiessään kansallisia juuriaan, Venäjälle vastaava etsintä on osoittautunut vaikeaksi. Venäjä ei ole saanut kommunismia vieraan vallan toimesta, ja se on elänyt kommunismin alaisuudessa paljon pidempään.

On totta, että vallankumousta edeltävän menneisyyden ihannointi oli 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa erittäin yleistä. Tuolloin ohjaaja Stanislav Govoruhin kuvasi vaikuttavan dokumenttielokuvansa "Rossija, Kotoruju My Poteryali" ("Venäjä, jonka olemme menettäneet"), jossa ihannoitiin vuosisadan vaihteen Venäjän keisarikuntaa. Ihastuminen kaikkeen tsaarinaikaiseen ulottui jopa markkinointiin, ja uudet yksityiset yritykset käyttivät vanhoja aakkosia nimensä kirjoittamiseen.

Vanha Venäjä ei kuitenkaan ideana pystynyt yhdistämään nykyistä venäläistä yhteiskuntaa. Myös uudet demokraattiset ihanteet jäivät yhdistävänä tekijänä vajaiksi, varsinkin kun 1990-luvun alun euforia vaihtui katkeraan pettymykseen, kun liberaalien talousuudistusten myötä monet ihmiset jäivät köyhyysrajan alapuolelle.

Ei kestänyt kauan, ennen kuin kaiken neuvostoliittolaisen kieltäminen väistyi kriittisemmän lähestymistavan tieltä. Freudilaiseen tapaan venäläiset 1990-luvulla inhosivat paljon neuvostoaikaisia menneisyyttään ja samalla heistä tuli yhä nostalgisempia.

Jeltsin huomasi mielialan muutoksen ja ilmoitti pian uudelleenvalinnan jälkeen vuonna 1996 etsivänsä uutta "kansallista aatetta" ja antoi neuvonantajilleen vuoden aikaa keksiä sellainen. "Venäjän 1900-luvun historiassa on ollut erilaisia aikakausia - monarkismi, totalitarismi, perestroika ja lopulta demokraattinen kehityspolku", Jeltsin sanoi heinäkuussa 1996. "Jokaisella vaiheella oli oma ideologiansa. Meillä ei ole mitään."

Vaikka monet olivat yhtä mieltä siitä, että maa tarvitsi "ideologian" jossain muodossa, ei ollut juurikaan yksimielisyyttä siitä, mitä ideologia on tai miten se voidaan panna täytäntöön, vai pitääkö sitä ylipäätään panna täytäntöön.

"Kansallista aatetta ei voi määritellä. En usko tietäväni, mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa", sanoi sosiologi Alexander Oslon, joka johtaa Public Opinion Foundationia. "Mutta se on yksi niistä ilmauksista, jotka antavat lämpimän tunteen, vaikka ne ovat merkityksettömiä."

Maan kansallisen aatteen muotoilusta tuli eräänlainen pakkomielle, mutta lopulta kansallisen aatteen komissio ei onnistunut tuottamaan mitään mainittavaa.

Se ei olekaan yllättävää, sanoo Rochesterin yliopiston Venäjän-tutkimusohjelman johtaja Kathleen Parthe.

"Kansallisen identiteetin etsiminen 1990-luvulla ei onnistunut, koska kansallisen elämän eri osa-alueet muuttuivat eri tahtiin, ja oli käytännössä mahdotonta ottaa kokonaiskuvaa ja kuvata sitä", hän sanoi. "Alueelliset erot olivat huomattavia - ei voitu sanoa juuri mitään sellaista, mikä olisi ollut yhtä totta Kaukoidän kaupungin, pohjoisen kylän ja Moskovan kohdalla."

Yhdessä Yhdysvaltain kongressin kirjastonhoitajan James Billingtonin kanssa Parthe laati "The Search for a New Russian National Identity: Russian Perspective", huhtikuussa 2003 verkossa julkaistun raportin, joka perustuu Venäjän johtavien poliitikkojen ja ajattelijoiden tapaamisiin vuosina 1998-99.

 

Vakaus ja Putin

Venäjän itsensä etsiminen syntyi Jeltsinin kaudelle tyypillisestä kriisin sekä kulttuurisen ja taloudellisen romahduksen tunteesta. Ajatuksena oli, että jonkinlainen yhdistävä ajatus toisi vakautta, mutta "näyttää siltä, että suurempi taloudellinen ja poliittinen vakaus on tulossa ensin, ja kun asiat saavuttavat jonkinlaisen ennustettavuuden tason, konsensus alkaa hitaasti syntyä", Parthe sanoi.

Kun Putinin johdolla on saavutettu suurempi vakaus, maa on hitaasti alkanut saada takaisin rauhan tunnetta menneisyytensä ja nykyisyytensä kanssa, kun taas kansallisen identiteetin etsintä on menettänyt paljon merkitystään.

Kompromissina, jonka tarkoituksena oli vedota Venäjän jakautuneen yhteiskunnan kaikkiin kerroksiin, valtion duuma palautti vuonna 2001 vanhan neuvostohymnin (tosin uusin sanoin) ja hyväksyi tsaarien kaksoiskotkan ja vallankumousta edeltäneen valkoisen, sinisen ja punaisen lipun kansallisiksi symboleiksi. Neuvostoliiton aikainen punainen tähti palautettiin armeijan viralliseksi tunnukseksi vuonna 2002. Jos Putinin Venäjällä on jokin yhdistävä ajatus, se voisi olla Neuvostoliiton menneisyyden hyväksyminen osaksi maan perintöä Venäjän keisarikunnan ohella.

"Jeltsin oli tuhoaja, mutta Putin tuli valtaan vakauttajana ja rakentajana. Viimeiset kolme vuotta ovat olleet kuin lepoaikaa jatkuvan stressin ja epävakauden jälkeen", Oslon sanoi. "Ja uusien symbolien hyväksyminen nähtiin useimpien mielestä 1990-luvun alussa rikottujen historiallisten siteiden palauttamisena."

 

Made in Russia

Venäjän kansallisen identiteetin kehittymistä kuvaa muuttunut suhtautuminen kotimaisiin tuotteisiin. Nykyään "Made in Russia" -merkki on usein etu, toisin kuin 1990-luvun alussa, jolloin kaikkea länsimaista pidettiin trendikkäänä ja tuotteen venäläisyyden korostaminen oli markkinoinnin kannalta suorastaan itsemurha.

"Klassinen esimerkki 1990-luvun alun asenteesta on J7-mehu", sanoo Venäjän mainostoimistojen liiton johtaja Vladimir Jevstafjev. Wimm-Bill-Dann, maan suurin meijeri- ja mehuyritys, antoi tarkoituksella myydyimmälle mehumerkilleen länsimaiselta kuulostavan nimen.

Mainostoimisto Rodnaja Rechin uusi kuluttajatutkimus osoitti kuitenkin, että vuodesta 1993 lähtien kuluttajien "patrioottien" määrä on kasvanut 15 prosenttia. Nyt juuri länsimaiset tuottajat piiloutuvat venäläisten tuotemerkkien taakse vetoamaan ostajiin.

"Vuonna 1993 ei ollut minkäänlaista kuluttajayhteiskuntaa, eikä venäläisiä tuotemerkkejä ollut käytännössä lainkaan", sanoo Rodnaja Rechin strategisesta suunnittelusta vastaava johtaja Julia Arakelova. " Nyt, jos laatu on sama, merkittävä osa väestöstä valitsee kotimaiset tuotteet."

Jopa mainonta lainattiin 1990-luvun puoliväliin asti lähes yksinomaan lännestä, paikallisista tavoista ja perinteistä välittämättä, sanoi mainostoimisto Avroran johtaja Vladimir Filippov.

"Vuoden 1998 talouskriisin jälkeen ihmisten oli pakko valita kotimaisia tuotteita, koska ne olivat yleensä paljon halvempia. Venäläisten ostaminen antoi myös moraalista tyydytystä. Nyt suuntaus on paljon pragmaattisempi", Filippov sanoi.

Jevstafjev oli samaa mieltä. "Asiat ovat nyt paljon tasapainoisemmat kuin 1990-luvun alussa, jolloin ihmiset himoitsivat kaikkea ulkomaista", hän sanoi. "Yhteiskunta on kypsynyt sen jälkeen. Nyt ihmiset pitävät laatua tärkeämpänä kuin alkuperämaata."

Parthe ja Oslon sanoivat, että venäläisten on edistettävä itseään paremmin.

"Eurooppalaiset pitävät itseään kaikkein sivistyneimpinä, amerikkalaiset menestyneimpinä tai yksinkertaisesti parhaina, mutta venäläiset ajattelevat usein, etteivät he osaa tehdä mitään oikein, vaikka he pitävät itseään luovimpina", Oslon sanoi.

Parthe sanoi, että länsimainen lehdistö, jolla on taipumus nähdä Venäjä "jatkuvasti jonkin kuilun partaalla, johon se ei koskaan putoa", ei ole reilu.

"On olemassa lukuisia lupaavia kehityskulkuja, pieniä ja suuria, joihin voi viitata", hän sanoi. "Uutta yhteiskuntaa rakennetaan: yksi kesäinstituutti, yksi yritys, yksi tuomaristo, yksi pelastettu puisto, yksi kunnostettu jumalanpalvelustalo kerrallaan. Uusi identiteetti on kehittymässä, ja on aika saada tämä tarina julki."