Euroopan parlamentti tuomitsee kiihotuksen palestiinalaisten ja UNRWA:n oppikirjoissa

EU:n lainsäätäjä tunnustaa yhteyden lokakuun 7. päivän julmuuksien ja Gazassa ja Länsirannalla käytettävien oppimateriaalien vihamielisen sisällön välillä.

Gianluca Pacchiani 17. huhtikuu 2024

Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jossa tuomitaan palestiinalaishallinnon ja Yhdistyneiden Kansakuntien palestiinalaispakolaisjärjestön tuottama opetusmateriaali, koska se lietsoo vihaa israelilaisia vastaan.

Euroopan parlamentti totesi 11. huhtikuuta hyväksytyssä asiakirjassa, että se "tuomitsee väkivaltaan kannustavan, antisemitismiä levittävän ja vihaan yllyttävän ongelmallisen ja vihamielisen sisällön palestiinalaisissa koulukirjoissa, jotka ovat [Euroopan] unionin rahoittamien virkamiesten laatimia, sekä UNRWA:n henkilökunnan laatimassa ja sen kouluissa opetettavassa täydentävässä opetusmateriaalissa".

Euroopan parlamentti myönsi lisäksi, että nämä opetusmateriaalit, joita palestiinalaishallinnon oppikirjojen tapauksessa tuettiin eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla, vaikuttivat radikalisoivasti Gazan asukkaisiin ennen lokakuun 7. päivän hyökkäystä, jossa Hamas ja muut terroristiryhmät tappoivat 1 200 ihmistä Etelä-Israelissa ja 253 otettiin panttivangeiksi Gazaan.

"[Euroopan parlamentti] vahvistaa Hamasin 7. lokakuuta 2023 toteuttamien halveksittavien terrori-iskujen yhteydessä, että vihanpitoon kasvatuksella [on] suoria ja dramaattisia seurauksia israelilaisten turvallisuudelle sekä nuorten palestiinalaisten paremman tulevaisuuden näkymille", päätöslauselmassa todetaan.

Palestiinalaiset oppikirjat ovat toistuvasti joutuneet tarkastelun kohteeksi, koska niiden väitetään radikalisoivan Gazan ja Länsirannan asukkaiden sukupolvia, kiihottavan heitä israelilaisia vastaan, levittävän antisemitistisiä trooppeja, ihannoivan terrorismia ja "marttyyriutta" sekä järjestelmällisesti pyyhkivän pois Israelin olemassaolon.

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa kehotettiin lisäksi asettamaan palestiinalaishallinnolle (PA) annettavan koulutusavun ehdoksi sellaisen koulutusmateriaalin tuottaminen, "jossa ei ole antisemitististä sisältöä eikä väkivaltaan yllyttämistä".

Parlamentti totesi lisäksi, että se on vuodesta 2016 lähtien pyytänyt viisi kertaa, että Euroopan komissio, joka on ulkomaanavun jakamisesta vastaava elin, tutkisi tarkasti, miten EU:n varoja palestiinalaishallinnolle käytetään, ja vaatinut Ramallahia muuttamaan opetussuunnitelmaansa.

Palestiinalaishallinto laatii oppikirjat, joita käytetään kouluissa kaikkialla palestiinalaisalueilla (Länsirannalla ja Gazassa). UNRWA:n koulut, jotka palvelevat noin 80 prosenttia Gazan väestöstä, tuottavat toisinaan ylimääräistä opetusmateriaalia, joka sisältää usein samaa ongelmallista kiihotusta kuin Ramallahin koulukirjat.

Euroopan parlamentti myönsi tämän ja kehotti ohjaamaan UNRWA:n rahoitusta monipuolistamaan kanavia, joita käytetään avun ja palvelujen toimittamiseen Gazan asukkaille, ja turvautumaan muihin "luotettuihin kumppaneihin, kuten WHO:hon, Unicefiin tai eri Punaisen Puolikuun järjestöihin" sen jälkeen, kun oli saatu "uskottavia raportteja", joiden mukaan jotkut UNRWA:n työntekijät olivat osallisina lokakuun 7. päivän julmuuksiin.

Päätöslauselmaa johti liberaali keskusta-vasemmistolainen Renew Europe -puolue, joka auttoi saamaan tukea eri puolueryhmien keskuudessa.

Ranskalainen Euroopan parlamentin jäsen Ilana Cicurel, joka on puolueen jäsen ja istuu Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnassa, oli yksi päätöslauselman tärkeimmistä tukijoista. The Times of Israelille antamassaan lausunnossa hän korosti, että on tärkeää luoda yhteys palestiinalaisten oppikirjojen sisällön ja lokakuun 7. päivän tapahtumien välille.

"Vaadin, että viittaus 7. lokakuuta tapahtuneisiin Hamasin terrori-iskuihin säilytetään tekstissä, koska ihmisten on ymmärrettävä, että ne olivat suora seuraus vihaopetuksesta, jota opetetaan myös UNRWA:n kouluissa, ei ainoastaan oppikirjojen vaan myös YK:n koulutusosastojen itse tuottaman institutionaalisen opetusmateriaalin avulla", Cicurel sanoi.

"Se osoittaa, että se on suora uhka israelilaisille elää rauhassa ja turvallisesti, ja samalla se riistää palestiinalaislapsilta heidän perusoikeutensa koulutukseen ja näkymät parempaan tulevaisuuteen", hän lisäsi.

Palestiinalaisten koulukirjoja yli kahden vuosikymmenen ajan seuranneen voittoa tavoittelemattoman IMPACT-se-järjestön toimitusjohtaja Marcus Sheff piti Euroopan parlamentin päätöslauselmia askeleena oikeaan suuntaan.

"Olemme jo vuosia varoittaneet, että palestiinalaislapsille opetettavat oppikirjat luovat edellytykset barbaarisuudelle, jota me kaikki olemme todistaneet. EU:n parlamentti sanoo nyt, että nyt riittää. Tarvitsemme uuden Palestiinan opetussuunnitelman", hän kirjoitti lausunnossaan.

Palestiinalaisten opetussuunnitelmien välttämättömien muutosten lisäksi Euroopan parlamentti ilmaisi huolensa myös siitä, että Israel on tuhonnut ja takavarikoinut EU:n rahoittamia kouluja Länsirannalla.

Vastuuvapauden myöntämisessä vuoden 2022 talousarviosta Euroopan lainsäädäntöelin totesi, että Israel tuhosi tai takavarikoi kyseisenä vuonna 101 koulua, joiden arvo oli yhteensä 337 000 euroa (358 000 dollaria).

Israelin viranomaiset purkavat näitä rakennuksia rutiininomaisesti, kun ne sijaitsevat C-alueella eikä niillä ole rakennuslupaa.

C-alue muodostaa noin 60 prosenttia Länsirannasta, ja se on täysin Israelin turvallisuus- ja hallintovalvonnassa. Israel hyväksyy harvoin palestiinalaisten rakentamista C-alueelle, ja valtaosa hakemuksista hylätään. Tämä on johtanut laajamittaiseen laittomaan rakentamiseen, jotka Israel usein purkaa.