Nykypäivän tapahtumien ymmärtäminen

Lainauksemme on Karismaväylän sivulta Maa ja Kansa.

On mahdotonta ymmärtää nykypäivän Israelia ja Lähi-idän tapahtumia, jos ei ota tosissaan Raamattua ja kutsumusta, jonka Jumala Israelille antoi. Vain hyväksymällä Jumalan suunnitelmat, jotka löytyvät hänen sanastaan, voimme ymmärtää, mitä Israelissa ja sen ympärillä tapahtuu.

Monilla filosofeilla on abstrakteja teorioita, jotka kuuluvat täysin aatemaailmaan. Jumala on historian Jumala. Hän on päättänyt toimia historian, maantieteen ja tilastojen kautta, eli hän on sitoutunut aikoihin, paikkoihin ja ihmisiin. Hän haluaa siunata ihmiskuntaa, ja siihen Hän tarvitsee maan ja kansan. Ilman tätä maata ja tätä kansaa emme voi ymmärtää Jumalan suunnitelmaa. 

Maan omistusoikeudesta

Tarvitsemme historian perspektiivin ymmärtääksemme, mitä tänä päivänä tapahtuu Israelissa ja koko Lähi-idässä. Jumala puhui ennen muinoin patriarkkojen kanssa. Hän antoi maan Israelin lapsille ikuisiksi ajoiksi. Jumala on tarkka kaikesta, mitä Hän tekee. Hän toimii aina oikeudenmukaisesti ja vanhurskaasti.

Nykyään Israelia syytetään paljon siitä, että se on ryöstänyt arabeilta maata. Kuitenkin ymmärtääksemme koko tilanteen meidän täytyy katsoa asioiden historiallista taustaa.

Kun Jumala puhui Abrahamille, tämä oli edelleen muukalaisena Kanaanin maassa. Kun hänen vaimonsa Saara kuoli, Abraham halusi haudata hänet.  Abraham puhui Hebronissa heettiläisille luolan ostamisesta Makpelasta heettiläisen Efronin vainiolta Saaralle hautapaikaksi. Ensin luola haluttiin antaa Abrahamille, mutta sitten hän osti sen neljälläsadalla hopeasekelillä. Hebronin maapala tulee juridisesti Abrahamin omistukseen. (1. Moos. 23:12–18.) 

”Niin Efronin vainio, joka on Makpelassa itään päin Mamresta, sekä vainio että siellä oleva luola ynnä kaikki puut, jotka kasvoivat vainiolla, koko sillä alueella, joutuivat Abrahamin omaksi kaikkien heettiläisten nähden, jotka kulkivat hänen kaupunkinsa portista.”  (1. Moos. 23:17–18.)

Paljon myöhemmin, kun Joosua oli vallannut maan, haudattiin Joosefin Egyptistä tuodut luut Sikemiin sille maapalalle, jonka Jaakob oli ostanut Hamorin, Sikemin isän lapsilta sadalla kesitalla (Joos. 24:32).

Vielä myöhemmin osti kuningas Daavid Araunan puimatantereen viidelläkymmenellä hopeasekelillä (2. Sam. 24:15–25). Paikka tunnetaan myös Moorian vuorena, jossa Iisak oli uhrattu ja johon myöhemmin rakennettiin temppeli. Abraham kävi sekä Hebronissa, Sikemissä että Moorian vuorella.

Betelillä oli keskeinen sija Israelin historiassa. Se oli ensimmäinen paikka maassa, jonne Abraham rakensi alttarin. (1. Moos. 12:8.) Kaikki nämä kolme paikkaa olivat ennenkuulumattoman tärkeitä siinä, mitä Jumala teki Israelin lapsille. Sikemissä solmittiin liitto (5. Moos. 11:29–30; Joos. 8:30–35). Hebron oli Daavidin pääkaupunki ennen Jerusalemia. Moorian vuori oli temppelin paikka.

Merkillistä vastustusta    

Arabit tänä päivänä vastustavat Israelin olemassaoloa Lähi-idässä ja vaativat takaisin nk. Länsirantaa. Länsirantahan on itse asiassa on Israelin sydänmaata, jota kutsuttiin Juudeaksi ja Samariaksi. On merkillistä, että arabivastustus on voimakkainta Nablusissa (Sikemissä), Hebronilla ja itäisessä Jerusalemissa (Moorian vuorella). Sen lisäksi, että Jumalan Sana lupaa Abrahamin siemenelle, israelilaisille, koko maan, niin Abraham, Jaakob ja Daavid ostivat ja maksoivat juuri nämä kyseiset kaupungit. Näiden paikkojen, jos minkä, pitäisi kuulua Israelille. Kauppaa ei ole koskaan purettu, eikä omistusoikeus vaihdu maasta muuton vuoksi.

Hesekielin ennustus

On huomattavaa, mitä profeetta Hesekiel (Hes. 36:2–11) ennustaa: 

”Israelin vuoret, kuulkaa Herran sana… Koska vihollinen on sanonut teistä: 'Kas niin!' ja: 'Ikuiset kukkulat ovat tulleet meille perinnöksi', sentähden ennusta ja sano… Koska… teitä on hävitetty ja poljettu joka taholta, että joutuisitte muiden kansain omaisuudeksi, ja koska te olette joutuneet pahain kielten ja kansan panettelun alaisiksi, sentähden, Israelin vuoret, kuulkaa Herran… sana: Näin sanoo Herra… vuorille ja kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille, autioille raunioille ja hyljätyille kaupungeille, jotka ovat joutuneet saaliiksi ja pilkaksi muille kansoille, mitä ympärillä on…

Totisesti, kiivauteni tulessa minä puhun muita kansoja vastaan ja koko Edomia vastaan, jotka ovat kaikesta sydämestään iloiten ja sielu täynnä ylenkatsetta ottaneet omakseen minun maani karkoittaaksensa siitä ihmiset ja ryöstääksensä sen. Sentähden ennusta Israelin maasta ja sano vuorille ja kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille… Katso, kiivaudessani ja vihassani minä puhun, koska teidän täytyy kärsiä pakanakansain pilkkaa…

Minä kohotan käteni: totisesti saavat pakanakansat, jotka teidän ympärillänne ovat, itse kärsiä oman pilkkansa. Mutta te, Israelin vuoret, teette lehvänne ja kannatte hedelmänne minun kansalleni Israelille, sillä he ovat aivan lähellä, ovat tulossa. Sillä katso, minä tulen teidän tykönne ja käännyn teidän puoleenne, ja teidät viljellään ja teihin kylvetään. Ja minä lisään teille ihmisiä runsaasti - kaiken Israelin heimon kokonansa - ja kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan. Ja minä lisään teille ihmisiä ja karjaa runsaasti, ja ne lisääntyvät ja ovat hedelmälliset. Minä teen teidät asutuiksi, niinkuin olitte muinaisina päivinänne, ja teen hyvää vielä enemmän kuin alkuaikoinanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra.