Olavi 2022 - 23 talvikirje

Olavin tervehdys Beershebasta!

Luin lehdestä, että palestiinalaisten kirkkohallitus on julkaissut kutsun paikallisille ja ulkomaalaisille tulla Ramallahin päämajaan juhlistamaan kristittyjen joulujuhlaa. Monet palestiinalaiset kristityt vastustavat tätä päätöstä sen takia, että heidän mielestään Palestiinan johto on kaapannut kristittyjen juhlan. Eräs liikemies Betlehemistä sanoi, että hän on syntynyt Betlehemissä samoin kuin Jeesus on syntynyt Betlehemissä eikä Ramallahissa. ”Tämä tilaisuus Ramallahissa on loukkaavaa Betlehemille ja kaikille kristityille maailmassa”, hän sanoi. Jumala lupasi Sanassaan, että Messias on syntyvä juuri Betlehemissä, mikä toteutuikin kirjaimellisesti Jeesuksessa. Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista (Miika 5:1). Jeesus, joka on iankaikkinen, syntyi Betlehemissä ihmislapsena, sillä näin Jumala tuli meitä pelastamaan oman kärsimyksensä, kuolemansa, ja ylösnousemuksensa kautta.

Omien syntymäpäiviensä lisäksi kristityt juhlivat joulua. Lähestymme nyt tätä Jeesuksen syntymäjuhlaa, tapahtumaa, joka toi maailmaan uuden todellisuuden. Jumala toimii jatkuvasti omalla viisaalla tavallaan. Jumala näki hyväksi toteuttaa suunnitelmansa Jeesuksen syntymän kohdalla niin, että Hän syntyi lapseksi ja Hänet kapaloitiin seimeen. Tämä on Jumalan osoitus hänen rakkaudestaan ihmiskuntaa kohtaan. Jumala astui iankaikkisuudesta tähän maailmaan, määrättyyn paikkaan ja aikaan. Jeesus oli täysin Jumala ja täysin ihminen samanaikaisesti. Tämä totuus on nykyäänkin monille vaikea ymmärtää, miten iankaikkinen Jumala astui maailman näyttämölle Betlehemissä tiettynä aikana ja rajoitti itsensä aikaan ja paikkaan. Emme ymmärrä tätä totuutta Jeesuksesta täysin, mutta uskon kautta voimme hengellisillä silmillä nähdä ja kokea Jumalan rakkauden meitä kohtaan ja ottaa vastaan ilosanoman pelastuksesta.

Miten joulun sanoma Jeesuksen syntymästä tähän maailmaan vaikuttaa meidän elämäämme ja tulevaisuuteemme?

Jos otamme Jumalan sanan vastaan sellaisena, kuin se meille annetaan Raamatussa, niin ne asiat, jotka Jumala haluaa puhua ihmiskunnalle, tulevat meille selviksi. Me emme ymmärrä kaikkia maailman monimutkaisia tapahtumia ja asioita, mutta sen me ymmärrämme, että Hän rakastaa niitä, jotka etsivät Häneltä turvaa ja haluavat elää Raamatun sanan mukaisesti.

Suomalaiset saavat olla kiitollisia Jumalalle siitä, että Suomi on vielä itsenäinen valtio eikä ole sodassa niin kuin Ukraina, joka nyt joutuu kärsimään sodan kynsissä. Meidän tulee olla kiitollisia Jumalalle siitä, mitä meillä on, ja luottaa Häneen siinä tilanteessa, missä itse kukin on.

Jumala kokoaa kansansa Israelin jäseniä, jotka olivat hajotettuina ympäri maailmaa, takaisin omaan maahansa Israeliin. Edelleenkin juutalaisia, uusia siirtolaisia tulee tänne maahan eri puolilta maailmaa ja erikoisesti Ukrainasta (14.000) sekä Venäjältä (30.600), yhteensä kaikista eri maista 58.300 (tänä vuonna 31.10. mennessä). Ei-juutalaisia pakolaisia Ukrainasta on tullut Israeliin noin 32.000, mistä määrästä noin puolet on jo poistunut maasta. Olemme toimittaneet Raamattuja näille uusille siirtolaisille ja pakolaisille, niin että he saavat lukea siitä toivosta, joka on iankaikkinen, ja siitä rauhasta, jota maailma ei pysty antamaan.

Asun edelleen siinä talossa, jonka Jumala on meille antanut Omerin kylästä, vajaan kilometrin päässä raamatullisesta Beersheban kaupungista. Se on sama paikka, jossa Aabraham huusi Jumalaa avukseen. Ja Aabraham istutti tamariskipuun Beersebaan ja huusi siinä avuksi Herran, iankaikkisen Jumalan, nimeä (1. Moos. 21:33). Tyttäreni Anneli ja hänen miehensä David ovat olleet apunani viimeiset kaksi vuotta, sillä en pysty enää itse hoitamaan talon asioita ja terveydenkin puolesta tarvitsen tukea. Olen vuosikymmeninä kokenut Jumalan uskollisuutta monella tavalla. Jumala on antanut minulle pitkän iän, kahdeksankymmentäseitsemän vuotta. Saan olla kiitollinen Jumalalle siitä ajasta ja johdatuksesta, sillä en olisi itse pystynyt tekemään sitä, mitä ajattelin tai suunnittelin, ilman Hänen apuaan. Koska ihminen on heikko ja Jumala on kaiken yläpuolella, me saamme edelleenkin pyytää Häneltä päivittäin sen armon, mitä kunakin päivänä tarvitsemme. Kuten Paavali kirjoitti: Hän sanoi minulle: ”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” Sen tähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan (2. Kor. 12:9).

Toivotan täältä Jeesuksen synnyinmaasta teille kaikille Raamattutyön tukijoille hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta,

Olavi Syväntö