Raamatun luotettavuus vahvistui entisestään, kuningas Hiskian kaiverrus ratkesi

Israelilaiset arkeologian asiantuntijat viittaavat 2. Kuninkaiden kirjan 20. luvun rinnakkaiseen kohtaan ja uuteen raamatullisten löydösten luokkaan.

David Shishkoff | 8. marraskuuta 2022.

Kämmenen kokoiseen kalkkikivitauluun kaiverretun kaiverruksen katkennut osa (ks. kuva alla) vahvistaa Raamatun kertomusta entisestään ja antaa uuden näkökulman siihen, miten Israelin kuninkaat näkivät itsensä.

Muinaisilla hepreankielisillä kirjaimilla kaiverretusta osittaisesta kaiverruksesta kerrottiin alun perin vuonna 2008, mutta se pystyttiin tulkitsemaan vasta äskettäin. Kaiverruksessa olevat kirjaimet ovat vain sanojen katkelmia, ja loput kirjaimista on katkennut. Löytöhetkellä esine oli lähellä muinaista ihmisen tekemää uima-allasta yhdessä 800-luvulle eKr. ajoittuvien keramiikan sirpaleiden kanssa. Israelin muinaismuistoviranomainen ei kuitenkaan tuolloin löytänyt ratkaisevaa yhteyttä kaiverruksen, kuningas Hiskian ja altaan välillä.

Katkelma Jerusalemista löydetystä muinaisesta kirjoituksesta, jonka on nyt tulkittu kunnioittavan kuningas Hiskian saavutuksia - kuva Israelin muinaismuistoviranomaisen luvalla (Israel Today).

Nyt kaksi israelilaista arkeologian asiantuntijaa, Gershon Galil ja Eli Shukron, ovat todenneet, että koko kirjoitus oli:

   "Hiskia teki altaan Jerusalemiin".

Samansuuntainen kohta löytyy 2. Kun. 20:20:stä, jossa lukee:

   "Mitä tulee muihin Hiskian valtakauden tapahtumiin, kaikkiin hänen saavutuksiinsa ja siihen, miten hän teki altaan ja tunnelin, jota pitkin hän toi vettä kaupunkiin..." (NKJ).

Vielä muutama vuosi sitten skeptiset arkeologiset minimalistit väittivät, että Raamatun luotettavuudesta oli löydetty vain vähäisiä todisteita. Vuosi vuodelta nuo väitteet osoittautuvat kuitenkin yhä useammin ennenaikaisiksi ja virheellisiksi.

Professori Galilin mukaan:

   "Tämä on äärimmäisen tärkeä löytö, joka muuttaa [joitakin] tutkimuksen perusolettamuksia, sillä tähän päivään asti oli yleisesti hyväksytty, että Israelin ja Juudan kuninkaat, toisin kuin muinaisen Lähi-idän kuninkaat, eivät tehneet itselleen kuninkaallisia kaiverruksia ja muistomerkkejä... saavutustensa muistoksi."

Haifan yliopiston vanhempi professori Galil jatkoi:

   "Israelin kuninkaat mainittiin todellakin Raamatun ulkopuolisissa assyrialaisissa, babylonialaisissa, aramealaisissa ja mooabilaisissa kirjoituksissa sekä heprealaisissa sinettijäljitelmissä - mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun on tulkittu fragmentti monumentaalisesta heprealaisesta kuninkaallisesta kirjoituksesta, jossa mainitaan sen kuninkaan nimi, jonka saavutukset siinä yksityiskohtaisesti mainittiin. Löytö vahvistaa Raamatun luotettavuutta korostavien tutkijoiden lähestymistapaa, sillä se opettaa, että aivan Raamatun kirjoittajien silmien edessä seisoi kuninkaallisia kaiverruksia sisältäviä monumentteja... [kaiverrettu juuri] Raamatussa mainittujen kuninkaiden aikaan." (korostus lisätty)

Arkeologi Eli Shukronin mukaan "Hiskian kaiverrus tukee myös olettamusta, että muut Jerusalemista peräisin olevat kaiverrukset olivat Hiskian aikana samojen kirjurien laatimia...". Siksi useita muita kirjallisia artefakteja tuolta aikakaudelta tarkastellaan nyt uudessa valossa.