Israelin ja arabimaiden kartta

Olavi Syväntö kuvaa Raamatun pohjalta Israelin muodostumista.

Olavi Syväntö

Sivulta löytyvä Keski-idän kartta osoittaa, mitkä maa-alueet Jumala on luvannut omaisuuskansalleen Israelille. Raamatunpaikat ilmoittavat niiden maa-alueiden rajat, jotka Herra on sille varannut. 
Tämä tapahtuu viimeisinä aikoina. Historia todistaa, miten Raamatun lupaukset ovat jo osaksi toteutuneet, mutta vielä on jäljellä paljon valloittamatonta. 
Tutki tarkoin kartalta niin hyvin Raamatun kohtia kuin väri- ja merkkiselityksiä!

Lupausten vastaanottajat

AABRAHAM  1.Moos. 22:17; 13:15; 15:7, 18; 17:8; 24:7.

IISAK              1.Moos. 26:3, 4.

JAAKOB         1.Moos. 28:10-15.

MOOSES        4.Moos. 34-luku; 5.Moos. 34:4.

JOOSUA         Joos. 1:1-4.

HESEKIEL       Hes. 47:13 – 48:29.

Voit avata yllä olevat Raamatun kohdat tästä.

Vahvistetut rajat

POHJOISESSA  

  • Libanon 5.Moos. 11:24; Joos. 1:4; Hamat 1.Kun. 8:65; Hes. 48:1.

LÄNNESSÄ      

  • Välimeri (Suuri Meri) 2.Moos.23:31; 5.Moos. 11:24; 34:3; Joos. 1:4; 13:3
    Egyptin puro (Sihor-Wadi el Arish) 4.Moos. 34:5; Joos. 13:3
    Egyptin virta (Sihor-Niili, vrt. Aamos 8:8; 9:5) 1.Moos. 15:18

ETELÄSSÄ        

  • Kaades-Barnea 4.Moos. 34:4; Joos. 15:3; Hes. 47:19
    Punainen Meri (so. Akaban lahti tai Tiranan salmi) 2.Moos. 23:31

IDÄSSÄ            

  • Eufrat-virta 1.Moos. 15:18; Joos. 1:4

Voit avata yllä olevat Raamatun kohdat tästä.

Täyttyneet lupaukset

MOOSEKSEN aikana:         5.Moos. 34:1-4, vrt 4.Moos. 34.-luku

JOOSUAN aikana:               Joos. 1:4; 15:3; 21:43

DAAVIDIN aikana:              1.Aik. 13:5

SALOMON aikana:              1.Kun. 4:21-24; 8:65; 2.Aik. 1:9; 9:26


Voit avata yllä olevat Raamatun kohdat  tästä.

Täyttymättä olevat lupaukset

Katso Raamatunviitteet vierestä.

Historia osoittaa, ettei Jumala vielä ole kokonaan täyttänyt maan alueellista laajuutta koskevia lupauksiaan. 

Jotkut ennustukset odottavat yhä täyttymistään. 

Mutta aika lähestyy, jolloin Luvattu Maa on kokonaisuudessaan kuuluva Israelin lapsille. 

Viimeistään tämä tulee tapahtumaan silloin, kun Jeesus astuu Öljymäelle ja tuhoaa Antikristuksen Harmageddonilla. 

Silloin Kristus asettuu isänsä Daavidin valtaistuimelle. Luuk. 1:32, vrt. 1.Aik. 17:14; Dan. 2:44; 7:13, 14, 27; Miika 4:7 ym. 

Kun Israel kerran saa haltuunsa Luvatun Maan koko laajuudessaan, tulee sen alue käsittämään nykyisten alueiden lisäksi myös koko Jordanian ja Libanonin, suurimman osan Syyriaa, noin puolet Irakista, Siinain niemimaan ja osan Egyptiä, mm. Goosenin, sekä pohjoisosan Saudi-Arabiasta ja Kuwaitin.

Jeesus sanoo: ”Katsokaa viikunapuuta (Israel) . . .” ja ”Kun näette tämän alkavan tapahtua, tietäkää, että Hän (Ihmisen Poika) on lähellä.” Vrt. Mark. 13:29; Luuk. 21:28-30.

Tulevaisuutta koskevat lupaukset Raamatun kohdittain

Luuk. 1:32
(:31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.)
Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen

vrt. 1.Aik. 17:14
"Ja minä pidän hänet pystyssä huoneessani ja valtakunnassani iäti, ja hänen valtaistuimensa on oleva iäti vahva."

Dan. 2:44
Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti,

Dan. 7:13, 14, 27
Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.
... Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset

Miika 4:7
Minä teen ontuvista talteenjäävät ja kauasjoutuneista väkevän kansan. Ja Herra on oleva heidän kuninkaansa Siionin vuorella siitä alkaen ja iankaikkisesti.

Viikunapuuvertaus:

Mark. 13:28-29
Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. 
29. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.  ; 

Luuk. 21:28-30
Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." 
Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä." 


Raamatun lupaama Israelin maa

ISRAEL JA ARABIMAAT ennen kesäsotaa 1967 (kuuden päivän sota) ja Wikipediasta 2012 tietoja: pinta-alat ja asukasluvut.

Katso tästä.


Israelin historian tärkeitä vuosilukuja

Avaa sivu