Israelin puolustusvoimat IDF ja Israelin sodat

Itsenäistymisensä jälkeen Israel ei ole hävinnyt yhtään sotaa, itsenäisyyssodat mukan lukien. Eikä ole mahdollista hävitäkään, koska Jumala ei tule sallimaan maan, jonka Hän on lupauksensa mukaan uudelleen asettanut sen entiselle paikalleen, enää tuhoutuvan. 


Israel on jälleen yksi maa, juutalaisten kotimaa, ja yksi kansa, joka odottaa Jeesuksen tulemista. Niinkuin mekin kristittyinä odotamme, joskin jo Jeesuksen uudelleen tulemusta, Öljymäelle Jerusalemissa. 
Sieltä Hän parituhatta vuotta sitten myös astui taivaaseen.

Israelin puolustusvoimien missio

Israelin puolustusvoimat (IDF) on Israelin valtion armeija. Sen toiminta on Israelin demokraattisen siviilihallinnon alainen. IDF:n tarkoituksena on säilyttää Israelin valtio, suojella sen itsenäisyyttä ja estää vihollisten yrityksiä häiritä sen normaalia elämää. IDF:n sotilaat ovat velvollisia taistelemaan ja omistautumaan kaikin tavoin, jopa oman henkensä uhalla, Israelin valtion, sen kansalaisten ja asukkaiden suojelemiseksi. IDF:n sotilaiden on toimittava IDF:n ja sen käskyjen arvojen mukaisesti noudattaen lakia, puolustamalla ihmisarvoa ja kunnioittamalla Israelin arvoja juutalaisena ja demokraattisena valtiona.

IDF:n henki

IDF:n henki määrittelee IDF:n arvot. Se on jokaisen IDF-sotilaan toiminnan perusta säännöllisen tai reservipalvelunsa aikana.

IDF:n henki ja siitä johdetut käytännön säännöt ovat IDF:n eettinen koodi. IDF:n henki ohjaa IDF:ää, sen sotilaita, komentajia, yksiköitä ja joukkoja toiminnassaan. IDF:n hengen mukaan heidän tulee johtaa, kouluttaa ja tutkia itseään ja tovereitaan.