Aliya Bet

Alla on käännös Jewish Virtual Libraryn artikkelista.

Ha'apala on nykyaikainen hepreankielinen nimitys juutalaisten salaiselle järjestetylle siirtolaisuudelle Israelin maahan Britannian mandaatin aikana Eretz Israelissa - Palestiinassa.
Ha'apala-hanketta kutsutaan yleisesti myös Aliya Betiksi.

Maahanmuutto Israeliin: Aliyah Bet (1939 - 1948), 
Alija toisen maailmansodan ja heti sen jälkeisenä aikana.

Toisen maailmansodan aikana alija (maahanmuutto) keskittyi juutalaisten pelastamiseen natsien miehitetystä Euroopasta. Jotkut olimit tulivat maahan Valkoisen kirjan kiintiön nojalla myönnetyillä viisumeilla. enemmistö tuli laittomina maahanmuuttajina (Ma’apilim). Tämä maahanmuutto, nimeltään Aliyah Bet, saapui maaitse ja meritse Euroopasta ja Lähi-idästä, vastoin Yhdistyneen kuningaskunnan mandaattihallituksen määräyksiä.

Toisen maailmansodan lopusta Israelin perustamiseen (1945–1948) laiton maahanmuutto oli tärkein maahanmuuttomenetelmä, koska britit, asettamalla kiintiöksi vain 18 000 vuodessa, käytännössä lopettivat laillisen maahanmuuton.

Ison-Britannian viranomaiset lähettivät takaisin useita laivalasteja maahanmuuttajia, jotka onnistuivat pääsemään Palestiinaan, pitäen kiinni kiintiöjärjestelmästä. Monet menettivät henkensä merellä tai natsien helvetissä Euroopassa.

Näiden vuosien aikana järjestettiin 66 laitonta maahanmuuttoa, mutta vain harvat onnistuivat tunkeutumaan Britannian saartoon ja tuomaan matkustajansa maihin. Vuonna 1947 mandaattihallitus lähetti takaisin Eurooppaan 4 500 maahanmuuttajaa. Britit pysäyttivät maahanmuuttajia kuljettavat alukset merellä ja internoivat vangitut maahanmuuttajat Kyproksen leireille; suurin osa näistä henkilöistä saapui Israeliin vasta valtion perustamisen jälkeen. Noin 80 000 laitonta maahanmuuttajaa saapui Palestiinaan vuosina 1945-48.

Vuosina 1944-1948 Itä-Euroopan juutalaiset pyrkivät poistumaan tältä mantereelta millä tahansa tavalla. Yishuvin lähettiläät, juutalaiset partisaanit ja sionistiset nuorisoliikkeet tekivät yhteistyötä perustamalla Beriha (= paeta) -järjestön, joka auttoi lähes 200 000 juutalaista poistumaan Euroopasta. Suurin osa asettui asumaan Palestiinaan.

Laittoman maahanmuuton (Ha’apala) järjesti myös Haganan haara Mossad L’aliyah Bet. Palyamille, Palmachin merihaaralle, annettiin vastuu alusten komentamisesta ja purjehduksesta.

Yhteyden menettäminen Euroopan maihin, meriliikenteen vaarat sodan olosuhteissa ja vaikeudet hankkia aluksia laittomien maahanmuuttajien kuljettamiseen asettivat Aliyah Betille suuria rajoituksia. 

Maan yli noin 9 000 juutalaista, mukaan lukien 1 350 Syyrian juutalaista, kuljetettiin Palestiinaan monimutkaisissa ja rohkeissa operaatioissa.

Kaiken kaikkiaan arvioidaan, että vuosina 1939–1948 noin 110 000 juutalaista maahanmuuttajaa oli osallistunut Aliyah Betiin purjehtimalla Britannian mandaatin alueelle. 

Maahanmuuttajia koko mainittuna kautena, laillisia ja laittomia, oli noin 480 000, lähes 90% heistä Euroopasta. 

Yishuvin väestö oli kasvanut 650 000:een, kun valtio julistettiin itsenäiseksi.

Raamatun sana ve'ya'al - Persian kuninkaan kehotus juutalaisille diasporaan,  tehdä 'Aliya' (alija) ('Aliya' on ya'alin substantiivi-muoto), mikä tarkoittaa paluuta diasporasta asumaan Eretz Israeliin, Israelin maahan. 

  • Esra 1:3: " ...hän menköön Jerusalemiin..." =
                      " ...hän nouskoon Jerusalemiin..."

Ha'apala on moderni hepreankielinen nimi salaiselle järjestäytyneelle juutalaisten alijalle Brittiläisen mandaatin aikana Israelin maahan, Eretz Israeliin - Palestiinaan. 

Ha'apalaa kutsutaan myös Aliya Betiksi, "Bet" on sanan "bilti-legalit" ensimmäinen kirjain, joka tarkoittaa "laitonta". Nimi Ha'apala on gerundi ja nykyaikainen tulkinta verbistä va'ya'apilu, joka esiintyy vain kerran Raamatussa, 4.Moos.14:44 "Mutta he olettivat nousevansa kukkulan laelle" (va'ya'apilu käännettiin 'olettivat'). 

Aliya Betiin osallistuneita maahanmuuttajia kutsutaan hepreaksi ma'apilim.