Maailman Sionistijärjestö

Maailman sionistijärjestö on juutalaisten kansainvälinen järjestö, joka perustettiin Theodor Herzlin kokoonkutsumassa ensimmäisessä sionistikongressissa, Baselissa, Sveitsissä 3. syyskuuta 1897. Alun perin nimi oli Sionistijärjestö, mutta vuonna 1960 nimi muutettiin Maailman sionistijärjestöksi. Järjestön pääpaikka on Jerusalem.

Sionistisen liikkeen päämäärät ilmaistiin kongressin päätöslauselmassa, joka tuli tunnetuksi Baselin ohjelmana. 

"Sionismi pyrkii luomaan juutalaisille lain turvaaman asuinpaikan Palestiinaan. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kongressi pitää hyödyllisinä seuraavia keinoja: 

  1. juutalaisten maanviljelijöiden, käsityöläisten ja kauppiaiden asutus Israelin maahan, 
  2. juutalaisten järjestäytyminen paikallisiin tai yleisiin ryhmiin eri maiden lakien mukaisesti, 
  3. juutalaisen tunteen ja tietoisuuden vahvistaminen [kansallisen tunteen ja -tietoisuuden], 
  4. valmistavat askelet niiden hallituksilta saatavien myönnytysten saavuttamiseksi, jotka ovat välttämättömiä sionistisen päämäärän toteutumiseksi".

Kun Israelin valtio perustettiin 14. toukokuuta 1948, monet hallinnolliset instituutiot olivat valmiina, sellaisina kuin Sionistikongressi oli ne suunnitellut 50 vuotta aiemmin.