Kolmas temppeli

Kolmas temppeli suunnitteilla

Sanhedrin on perinteinen juutalainen uskonnollisten johtajien neuvosto, joka Raamatun aikoina oli Israelin korkein lainkäyttöyksikkö Tooran puitteissa. Lokakuun 13. päivänä 2004, melkein kahden vuosituhannen jälkeen, Sanhedrin perustettiin jälleen nykyaikaisessa Israelissa.

Rabbi Chaim Richman, yksi Neuvoston toimeenpanevista jäsenistä, sanoi sen olevan mitä sopivinta, että uuden Sanhedrinin pitäisi pohtia temppelin rakentamista, koska sillä on suuri merkitys juutalaisen kansan kulttuurilliselle ja uskonnolliselle identiteetille.  Sanhedrin etsii keinoja vahvistaa juutalaisen uskon juuria yhdistämällä jälleen Israelin Valittuna Kansana temppelimenojen ja Tooran ympärille.

Sanhedrin ei tunnusta Israelin nykyistä demokraattista hallitusta ja on sitoutunut valitsemaan maalle kuninkaan.

Tämä temppeli tarjoaa Antikristukselle ihanteellisen tilaisuuden petollisesti julistaa olevansa universaalinen “tämän aikakauden jumala”

Seuraavassa kirjoituksessaan Prof. Johan Malan kertoo kolmannen temppelin suunnitelmista ja Raamatullisesta pohjasta.

***********************************************************************

Viimeinen Vaihe Israelin Temppelikulttuurin Elvyttämisessä

Final Phase in the Revival of Israel’s Temple Culture

Prof. Johan Malan, Mossel Bay, South Africa (Feb. 2010)

Israelin perinteinen uskonto pyörii temppelimenojen ympärillä, eikä sitä voida asianmukaisesti ilmaista ilman täysin toimivaa Jerusalemin temppeliä. Nykyaikainen Israel on VT:n aikaisen temppelikulttuurinsa elpymisen kynnyksellä ja palaamisella näihin menoihin tulee olemaan kauaskantoiset seuraukset koko juutalaiselle kansalle – heidän hallitusmuotonsa mukaan lukien. Temppeliprojektin johtajat pohtivat seuraavia uudistuksia:

  • Sanhedrinin valtaa pitäisi laajentaa, jotta heille olisi mahdollista hallita valtiota yhteistyössä kuninkaan kanssa. Tämän kuninkaan täytyy tunnustaa Jumalan ylin valta ja hallita hänen kansaansa omien virkamiestensä, kuten myös Sanhedrinin välityksellä. Herran kanssa pitäisi neuvotella ylimmäisen papin välityksellä ennen tärkeitä ratkaisuja siten noudattaen teokraattista hallintomuotoa. Nykyisinhän Israelilla on sekulaari demokraattinen hallitus, jota ortodoksijohtajat eivät tunnusta. 
  • Juutalaisen kulttuurin juuret pitäisi johtaa temppelipalveluksesta, mikä vaatii temppelin rakentamista ennaltamäärätylle paikalle Jerusalemin Temppelivuorella. Israelin paluuta lopunajalla omaan maahansa ei voida pitää täydellisenä, ennen kuin temppeli Israelin poliittisen ja uskonnollisen elämän ilmauksena, kuten myös kulttuurillisena keskuksena, on saatu toimimaan. Temppelin katsotaan olevan raamatullisen Jerusalemin ja koko valtion sydän.
  • Ortodoksisen juutalaisen uskon mukaan Jumalan ja ihmisen välillä ei voi olla sovitusta ilman säännöllisiä uhreja temppelissä ihmisten syntien sovitukseksi: “... ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista” (Hepr. 9:22; 3.Moos. 17:11). Ortodoksijuutalaiset, jotka eivät hyväksy Messiaan lopullista uhria Jumalan Karitsana (vrt. Joh. 1:29; Hepr. 10:1-18), eivät salli itselleen muuta vaihtoehtoa, kuin että palataan VT:n uhrimenoihin. Juutalaisia, jotka eivät jaa tätä vakaumusta, pidetään luopioina ja jopa Israelin vihollisina. 
  • Kansainvälisille suhteille kaavaillaan uutta pohjaa temppelipalvelun ja siihen yhdistetyn hallintomuodon kautta. Kohtaa Jes. 2:2-4 lainataan usein tukemaan heidän näkyään, koska tämä kirjoitus kuvailee Jerusalemia maailman pääkaupunkina, jossa vanhurskauden hallinto kaikille kansoille perustetaan. Jumala hallitsee ja Hänen hallintansa lopettaa kaikki vihollisuudet kansojen keskuudessa. Ns. “Kolmannen Temppelin” rakentaminen yhdistetään Messiaan tulemukseen. Hänen hallinnassaan Israel on oleva siunaus koko maailmalle.

Valmistelut temppelin jälleenrakentamiseksi ovat pitkällä, mikä aiheuttaa voimakkaan Messiaan pikaisen tulemuksen odotuksen.  Seuraavassa merkittävimmät todisteet temppelikulttuurin elpymisestä:

Uusi Sanhedrin

Sanhedrin on perinteinen juutalainen uskonnollisten johtajien neuvosto, joka Raamatun aikoina oli Israelin korkein lainkäyttöyksikkö Tooran puitteissa. Lokakuun 13. päivänä 2004, melkein kahden vuosituhannen jälkeen, Sanhedrin perustettiin jälleen nykyaikaisessa Israelissa. Tämä yksikkö ei kuitenkaan nauti virallista asemaa Israelissa ja sen tunnustavat vain ortodoksijuutalaiset. Uusi Sanhedrin on muodostettu 71 huomattavasta rabbista ja muista juutalaisista oppineista.

Nykyajan Sanhedrinin perustajat sanovat, että he tekevät vain velvollisuutensa (mitzvah) muodostaessaan tällaisen neuvoston. Maimonides, 12. vuosisadan juutalainen oppinut, kuvaili Sanhedrinin muodostamiseksi tarvittavia vaiheita. Toisen Temppelin aikana (Herodeksen Temppeli 1. vuosisadalla) oli Sanhedrin, joka oli ylin elin vastuussa oikeuden toteuttamisesta uskonnolliselta kannalta. Neuvoston 71 jäsentä istuivat Temppelivuorella, puoliympyrässä erikoisessa huoneessa 

Nykyisen Sanhedrinin kokouksissa mahdollisuus temppelin jälleenrakentamiseksi on tärkeä keskustelunaihe. He yrittävät päättää tarkan paikan Kolmannen Temppelin rakennukselle. Se on hyvin vaikea tehtävä, koska heidän ei sallita tehdä arkeologisia kaivauksia muslimikomitean valvomalla Temppelivuorella.

Sen jälkeen, kun Israel oli vallannut Temppelivuoren Jordanialta vuonna 1967, he luovuttivat tämän alueen muslimien valvontaan johtuen paikalla olevista moskeijoista, joissa jatkuvasti vieraillaan. Muslimit pitävät sitä kolmanneksi pyhimpänä paikkana Mekan ja Medinan jälkeen. Jerusalemia ei kuitenkaan mainita Koraanissa ja muslimit käyttävät palestiinalaisten läsnäoloa Israelissa vain juutalaisvaltion tuhoamiseksi ja riistääkseen heiltä heidän oikeutensa maahan ja Jerusalemin kaupunkiin. Tämä on tärkein syy voimakkaaseen islamilaiseen juutalaisen temppelin jälleenrakentamisen, kuten myös Temppelivuoren kaivausten edellisen temppelin perustusten paljastamiseksi, vastustamiseen. Uusi Sanhedrin muodosti professorien, arkeologien ja uskonnollisten johtajien komitean tutkimaan temppelin oikeaa sijaintia näköpiirissä sen jälleenrakentaminen ja alistamaan raporttinsa koko Neuvostolle.

Rabbi Chaim Richman, yksi Neuvoston toimeenpanevista jäsenistä, sanoi sen olevan mitä sopivinta, että uuden Sanhedrinin pitäisi pohtia temppelin rakentamista, koska sillä on suuri merkitys juutalaisen kansan kulttuurilliselle ja uskonnolliselle identiteetille. Hän ilmaisi pettymyksensä heidän nykyisen hallituksensa vetäytymiseen Israelin alueen tietyiltä osilta ja sen kautta luopumiseen Israelin täyden ennallistamisen unelmasta. Sanhedrin etsii keinoja vahvistaa juutalaisen uskon juuria yhdistämällä jälleen Israelin Valittuna Kansana temppelimenojen ja Tooran ympärille.

Sanhedrin ei tunnusta Israelin nykyistä demokraattista hallitusta ja on sitoutunut valitsemaan maalle kuninkaan. Tämä on vaarallinen tie, jolle ortodoksijohtajat ovat lähteneet, koska väärä messias tulee uskottelemaan olevansa Daavidin jälkeläinen ja vaatimaan Israelin kuninkaallista valtaistuinta.

Pyrkimyksessä kunnioittaa Tooran vaatimuksia Neuvosto on kirjoittanut kaikille hallituksille alkuvuodesta 2007 painottaen niille, että maailman on matkalla katastrofiin. Jakeiden Jes. 2:2-4 sanoin he ehdottivat, että temppeli jälleenrakennetaan Jerusalemiin, jotta jälleen koettaisiin Jumalan läsnäoloa rauhan tavoittelussa maan päällä.

On selvät syyt, että Sanhedrin tulee toivottamaan tervetulleeksi väärän messiaan hänen ilmestyessään maisemaan, koska hän uskottelee olevansa todellinen Messias, joka puhuu heidän sydämilleen sallimalla Israelin jälleenrakentaa temppelin. Sitä seuraa kohta suuri silmien avautuminen.

Temppeli-instituutti

Rabbi Chaim Richman on myös Jerusalemin Temppeli-instituutin pääjohtaja (CEO). Tämä Instituutti kokoaa ja valmistaa kalustoa, alttareita, erikoisvarusteita ja pappien pukuja, joita kaikkia tarvitaan temppelimenojen uudelleen aloittamiseksi. He ovat jo valmistaneet kultaisia lampunjalkoja, vaskialtaan, kuten myös kultaisen kruunun ylimmäiselle papille. Ylimmäisen papin puku on valmis, kuten myös vaatteet 120 papille.

Kaikki nämä esineet täytyy puhdistaa pirskoittelemalla ne erikoiskäsitellyllä puhdistusvedellä (vrt. 4.Moos. 19:1-9). Pystyäkseen valmistamaan tätä vettä heidän täytyy ensin löytää punainen hieho, jossa ei ole ainuttakaan muunväristä karvaa. Sitten hieho täytyy teurastaa ja polttaa, minkä jälkeen pieni määrä sen tuhkaa voidaan käyttää veden valmistamiseksi. Ongelma on siinä, että jatkuvuuden vuoksi on löydettävä edellisen punaisen hiehon jäänteet ja ne on asetettava nykyisen hiehon päälle, kun se poltetaan rituaalisesti.

Arkeologit etsivät edelleen tuhka-astiaa, jota käytettiin Toisen Temppelin aikana, kuten myös Liiton Arkkia, jotka kumpikin piilotettiin tuntemattomaan paikkaan. Jos edellisen punaisen hiehon tuhka ei löydy ajoissa eikä hiehoa, joka täyttää kaikki Tooran vaatimukset, ole saatavana Israelissa, niin temppelin varusteita ei voida puhdistaa. Chaim Richman sanoo:

“Temppelin varusteet on valmistettu epäpuhtaassa tilassa, koska me kaikki olemme nykyisin epäpuhtaita. Ja me jäämme epäpuhtaiksi, kunnes löydämme punaisen hiehon, jonka tuhkaa voidaan käyttää puhdistusmenoihin Tooran määräämällä tavalla. Ellei punaista hiehoa löydy, niin Ylimmäinen Pappi menee Kaikkeinpyhimpään sovituspäivänä epäpuhtaassa tilassa.”

Mikä etu meillä onkaan Uudessa Testamentissa olla puhdistettuja Karitsan veren kautta, kun lähestymme Herran armoistuinta revenneen esiripun kautta! Emme tarvitse maallisia pappeja välittäjiksemme, koska meillä on suuri Ylimmäinen Pappi, joka on valmistanut meille tien (Hepr. 10:19-22).

Kouluja papeille

Erilaisia juutalaisia Leevin heimosta on koulutettu papeiksi erikoisissa kouluissa Jerusalemissa ja New York'issa. On olemassa 613 VT:n lakia, joihin heidän on tutustuttava. Heinäkuussa 2007 pidettiin Jerusalemissa iso konferenssi papeille ja leeviläisille. Juutalaiset, joiden sukunimi on Cohen, polveutuvat ensimmäisestä papista Aaronista ja voidaan kouluttaa papeiksi.  

Uusi alttari polttouhreille

Nykyajan Sanhedrin on niin lujasti sitoutunut sovintoon Jumalan kanssa Israelin VT:n uhrimenojen kautta, että he aloittivat alttarin rakentamisen marraskuussa 2009 Raamatun ohjeiden mukaan. Alttari on nyt valmis ja kutsut on levitetty juutalaisille kaikkialla maailmassa osallistua tulevaan Pääsiäiseen Jerusalemissa 29. ja 30. päivinä maaliskuuta (rabbiininen päivämäärä), kun pääsiäiskaritsa teurastetaan ja uhrit suoritetaan uudella alttarilla. Riittävästi karitsoita ostetaan, niin että kaikki osallistuvat juutalaiset voivat saada osansa pääsiäiskaritsansa lihasta, kuten on määritelty 2.Moos. 12. luvussa.

Tämä tulee olemaan tärkeä tapahtuma, koska Israelin uhrimenot siten heräävät eloon jo ennen temppelin jälleenrakentamista. He toivovat näin varmistavansa Jumalan siunauksen ja että Hän tekee Sanhedrinille mahdolliseksi rakentaa temppeli hyvin pian.

Suuren synagogan jälleenrakentaminen

Toinen tärkeä uskonnollinen tapahtuma on vuodesta 2005 jatkunut kuuluisan Hurva'n synagoogan jälleenrakentaminen Jerusalemissa. Tämä synagooga on nyt valmis ja vihitään maaliskuun 15. päivänä 2010. Maaliskuun 16. päivänä ilmoitetaan suunnitelmista Kolmannen Temppelin jälleenrakentamiseksi – kaksi viikkoa ennen tämän vuoden Pääsiäistä ja pääsiäiskaritsan uudistettua uhria.

Vilna Gaon, rabbi 18. vuosisadalla, profetoi, että kun Hurva'n synagooga rakennetaan kolmannen kerran, niin Kolmannen Temppelin rakentaminen alkaa. Tämän suurenmoisen synagoogan  viimeinen tuho tapahtui Jordanian armeijan käsissä Israelin itsenäisyyssodan aikana vuonna 1948. Se oli raunioina monet vuodet, mutta on nyt jälleenrakennettu. Se on profeetallisesti merkittävää! Verkkosivut  (http://www.haaretz.com/) julkaisi artikkelin otsikolla: “If the Vilna Gaon was right, the Third Temple is on its way.” Kaikki maaliskuulle 2010 ajoitetut tapahtumat ovat nostattaneet  suuria odotuksia ortodoksijuutalaisten keskuudessa, että Messias tulee ja että temppeli jälleeenrakennetaan pian.

Lisää juutalaisia profetioita

Eräs toinen juutalainen rabbi, Judah Ben Samuel, profetoi, että kymmenen 50-vuotista riemuvuosijaksoa kuluisi ajasta, jolloin turkkilaiset miehittäisivät Jerusalemin. 
Artikkelissa, The prophecy of Jubilees by Rabbi Judah Ben Samuel (www.wopular.com/prophecy-jubilees-rabbi-judah-ben-samuel
G. Nicoletta (Tammikuu 02, 2010) sanoo muun muassa seuraavaa:

“Rabbi Judah Ben Samuel oli johtava talmudilainen oppinut Saksassa. Juuri ennen kuolemaansa vuonna 1217 hän profetoi, että ottomaaniturkkilaiset hallitsisivat Jerusalemin pyhää kaupunkia kahdeksan riemuvuotta.  Se tekee 400 vuotta (8X50). Ottomaaniturkkilaiset todella ottivat Jerusalemin valvontaansa 300 vuotta rabbin kuoleman jälkeen vuonna 1517 ja profetian mukaisesti menettivät Jerusalemin 400 vuotta myöhemmin vuonna 1917. Oli ensimmäinen maailmansota, kun brittiläinen kenraali Edmund Allenby vuonna 1917 käveli Jerusalemiin Hanukan aikana ampumatta laukaustakaan. Tämän ajoittuminen pyhäpäivään ja se helppous, jolla se tapahtui, todella tekevät tämän historian hetken äärimmäisen merkittäväksi... Rabbi jatkoi sitten sanoen, että kahdeksan riemuvuoden jälkeen yhdeksäntenä riemuvuonna Jerusalem olisi ei-kenenkään maata, mitä se oli vuodesta 1917 vuoden 1967 kuuden päivän sotaan saakka. Sitten rabbin profetia ilmoitti, että Israel valvoisi Jerusalemia yhdeksännen riemuvuoden ajan ja sitten alkaisivat messiaaniset lopunajat. Se veisi ajassa vuoteen 2017.”

Vaikka rabbien profetioista on eriäviä mielipiteitä, niiden toteutuminen siitä huolimatta on merkittävää. Turkin 400-vuotisen Jerusalemin valvonnan päättyminen on tunnettu historian tosiasia.  On hämmästyttävää, että hän näki edeltä sitä seuraavan 50 vuoden jakson, jonka aikana Jerusalem oli ei-kenenkään maata, jota seuraisi 50 vuotta juutalaisten valvontaa ennen Messiaan tulemusta. Vuodesta 1917 Palestiina oli brittiläinen mandaatti, jona aikana se ei todellakaan kuulunut millekään valtiolle. Vuonna 1948 Israelin itsenäistyttyä raamatullinen Jerusalem (kaupungin itäinen osa) oli nimellisesti Jordanian valvonnassa, samalla kun riehui paheneva konflikti siitä, keitä Jerusalemin oikeat omistajat olisivat.

Kuuden päivän sodan aikana kesäkuussa 1967 Israel valtasi koko Vanhan Kaupungin ja koko Länsirannan, minkä seurauksena koko Jerusalem oli pelkästään juutalaisten valvonnassa ensi kerran Babyloniin karkottamisen jälkeen. Näin 50-vuotinen kahakointi Jerusalemin ja suurten osien Israelin maata omistajuudesta loppui. Tätä seuraisi rabbin mukaan 50 vuotta juutalaista kaupungin valvontaa vuoteen 2017 saakka, jolloin messiaanisen rauhan hallinnon odotetaan alkavan. 

Raamatuntutkijat tietävät, että Danielin 70. vuosiviikon (seitsenvuotinen ahdistus) täytyy ensin kulua ennen kuin Messiaan hallinto perustetaan. Tämä tosiasia tekee vuodesta 2010 profeetallisesti hyvin merkittävän juutalaisille ja kristityille yhtälailla. Toteutuuko sitten loput rabbin profetioista samalla huomattavalla tavalla kuin tähän saakka, se jää nähtäväksi. Me emme sitoudu mihinkään päivämääriin ja vain seuraamme näitä tapahtumia mielenkiinnolla ja Herramme Jeesuksen tulemuksen kasvavalla odotuksella. 

Viimeinen vuosiviikko ennen Kristuksen tulemusta sattuu yhteen väärän messiaan hallinnon kanssa, kun hän pettää koko maailman (Ilm. 13:3-4). Hän pettää kaikkien uskontojen kannattajat hyväksymään hänet ja kumartamaan häntä heidän yhteisenä Messiaanaan. Meidän pitäisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka harhan henki valmistaa juutalaisia tähän uskonnollisen tasa-arvon ja uskonnollisen yhteyden tulemukseen.

Uusi lähestymistapa

Sensaatiomainen uutinen Jerusalemin Sanhedrinilta on, että Kolmas Temppeli on oleva rukoushuone kaikille yksijumalaisille uskonnoille, joista tärkeimmät ovat juutalaisuus, kristinusko ja Islam. Herran sanoja jakeessa Jesaja 56:7 lainataan oikeutuksena tälle ilmoitukselle: “Sillä minun huoneeni pitää kutsuttaman kaikkein kansain rukoushuoneeksi.” Tätä ilmoitusta tulkitaan väärin moniuskonnollisella tavalla, jotta voitaisiin tunnustaa myös ei-raamatulliset uskonnot, kuten Islam.

Juutalainen verkkosivu, www.godsholymountain.org/,  mainostaa käsitettä “Jumalan pyhä vuori,” joka on avoin kaikille uskonnoille. Nykyisen suunnittelun mukaan uskonnolliset aktiviteetit läheisissä islamilaisissa moskeijoissa, kuten myös roomalaiskatolisissa pyhäköissä, integroidaan temppelimenoihin. Temppeli-insituutin johtaja, Jehuda Glick, sanoo, että he odottavat Messiaan tulemusta, koska hän yksin voi valtuuttaa temppelin rakentamisen. 

Moniuskonnollinen ajattelu, joka on perustavaa kampanjalle Jerusalemin temppelin jälleenrakentamiseksi, on täsmälleen sopusoinnussa raamatullisen selonteon kanssa temppelistä tulevaa ahdistuksen aikaa varten. Johannes sanoo, että lopunajassa väärä messias ilmestyy näyttämölle ja että kaikkien uskontojen jäsenet seuraavat ja kumartavat häntä: “Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa....  ja kumarsivat petoa sanoen: Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan.? ... ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot” (Ilm. 13:2-7).

Ei ainoastaan Israel tule tunnustamaan Antikristusta messias-kuninkaanaan (vrt. Joh. 5:43), vaan myös maailman kaikki kansat. Tämä väärä rauhan ruhtinas hyväksytään ja tunnustetaan globaalisesti uskonnolliseksi ja poliittiseksi johtajaksi virallisin sopimuksin. Liitto hänen kanssaan on oleva voimassa seitsemän vuotta, joka aika tunnetaan Israelissa vuosiviikkona: “Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä." (Dan. 9:27).

Vuosiviikon alussa kaikkien kansojen sallitaan jatkavan omassa uskonnossaan ehdolla, että ne kaikki tunnustavat, kumartavat ja seuraavat uutta maailmanjohtajaa yhteisenä messiaanaan. Antikristus tulee olemaan Messias juutalaisille, Kristus petetyille kristityille, Krishna hinduille, viides Buddha budhisteille ja imaami Mahdi muslimeille.

Kaikki tärkeimmät uskonnot tulevat täysin tukemaan tätä itsejulistautunutta jumalihmistä – mukaan lukien petetyt kristitilliset kirkot, jotka tulevat tempauksen jälkeen toimimaan käytännössä täydellä teholla. Nämä ovat ne kirkot, jotka aiemmin olivat hyljänneet oikean Kristuksen neitseellisen syntymän, jumaluuden ja ylösnousemuksen yhdessä muiden kristinuskon perusoppien kanssa. Johtuen hengellisestä petoksestaan evankelista kristinuskoa vastaan he ovat kaikkien uskontojen väärän kristuksen sitoutuneita seuraajia ja ilmaisevat itseään tässä globaalissa laittomuuden kulttuurissa. Raamattu kuvailee tätä väärää kristusta hänen todellisen luontonsa mukaan “Antikristuksena” (1.Joh. 2:18) ja “laittomuuden ihmisenä” (2.Ts. 2:3).

Antikristuksen taipumus itsensä jumalallistamiseen antaa hänelle niin voimakkaan motivaation, että hän julistaa seitsenvuotisen ahdistuksen puolivälissä Jerusalemin jälleenrakennetussa temppelissä olevansa Jumala. Edelleen hän korottaa itsensä kaikkien uskontojen yläpuolelle nostamalla asemansa messiaasta Jumalaksi. Paavali kuvailee häntä sinä yhtenä, “joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala” (2.Ts. 2:4).

Kolmen ja puolen vuoden kuluttua hän ei vain lopeta jokapäiväisiä uhreja jälleenrakennetussa temppelissä, vaan myös lakkauttaa muut uskonnot ja hävittää ja polttaa niiden palvontapaikat. Peto ja sen kanssa hallitsevat kuninkaat “vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa” (Ilm. 17:16).

Se merkitseen loppua Antikristuksen yhteistyölle maailmanuskontojen liiton kanssa, jota Johannes kuvailee “porttojen äitinä” -- ekumeenisena yhteisönä, eli äiti-järjestönä kaikille luopioille (Ilm. 17:5). Tämän hetken jälkeen Antikristus ei enää ole heidän yhteinen messiaansa, vaan kaikkien kansojen on kumarrettava häntä ja hänen kuvaansa ainoana Jumalana.

Voimakas palvonnan vaatimus ei kohdistu vain juutalaisiin, vaan myös muiden uskontojen kannattajiin: heidän on joko kumarrettava Antikristusta ja hänen kuvaansa jumalana temppelin Kaikkeinpyhimmässä, tai alistuttava pikateloitukseen. Väärä profeetta pakottaa globaalisen saatanan ja hänen väärän kristuksensa palvonnan ja sillä on myös okkulttinen voima saada kuva puhumaan: “Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin” (Ilm. 13:15).

Herra Jeesus viittasi tähän tilanteeseen, jolloin Antikristus saastuttaa temppelin Kaikkeinpyhimmän asettamalla sinne kuvansa. Juutalaisten, jotka kieltäytyvät polvistumasta kuvan edessä ja palvomasta uutta maailmanjohtajaa Jumalana, on paettava henkensä edestä suurella kiireellä: “Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa...  silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille...  Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään” (Mt. 24:15-22).

Kauan sitten Daniel viittasi tähän lopunajan diktaattoriin ja sanoi: “Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen (pedon kuva)... Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa... ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi” (Dan. 11:31,36,44).

Israelin jatkuva Jeesuksen jumaluuden ja messiaanisuuden hylkääminen valmistaa tietä liiton tekemiselle Antikristuksen kanssa. Todellinen Messias on varoittanut heitä väärän messiaan ja hänen demonisen politiikkansa itsetuhoisesta hyväksymisestä: “Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.” (Joh. 5:43). He tekevät liiton kuoleman kanssa, koska tämä “toinen messias” tulee esiin Saatanasta – ja yksi hänen salaisista tärkeimmistä päämääristään on tuhota kaikki juutalaiset. Kansainvälinen yhteisö toivottaa tervetulleeksi ja kannattaa liiton tekemistä uuden maailmanjohtajan kanssa, koska hänen ekumeeninen ajattelunsa ja väärän rauhan tarjouksensa pettää heidät kaikki.

Israelin nykyinen lähestymistapa rakentaa temppeli, joka tulee olemaan palvontapaikka kaikille kansoille, on osa moniuskonnollista petosta, jolle kaikki ihmiset ja uskonnot on nykyisin alistettu. Se tulee johtamaan liittoon Antikristuksen kanssa ja hän antaa Israelille oikeuden rakentaa temppeli, jossa kaikkien uskontojen jäsenet ovat tervetulleita.

Tämä temppeli tarjoaa Antikristukselle ihanteellisen tilaisuuden petollisesti julistaa olevansa universaalinen “tämän aikakauden jumala” (vrt. 2.Kor. 4:4) ja vaatia kaikkien ihmisten palvontaa. Juutalaisten oikeaoppiset tunteet sopivat hänelle hyvin, koska israelilaisten enemmistö haluaa jälleenrakentaa temppelin, koska he jatkuvasti hylkäävät oikean Messiaan ja hänen uhrinsa ristillä. He tahtovat palauttaa VT:n uhrit syntiensä sovitukseksi. Nämä ovat ne uhrit, jotka Antikristus kieltää julistautuessaan Jumalaksi temppelissä.

Me olemme nyt tempauksen ja kaikkien uskontojen väärän Kristuksen ilmestymisen kynnyksellä.  Israel (lukuun ottamatta pientä messiaanisten juutalaisten ryhmää) valmistaa tietä hänelle, kuten myös kaikki luopiot kristilliset kirkot, jotka ovat tulleet uskottomiksi oikealle Kristukselle. Ei-kristilliset uskonnot ovat jo kauan valmistautuneet väärän messiaan tulemukseen. Kohta sen jälkeen, kun Antikristuksen pidättäjä (todellinen seurakunta Pyhän Hengen temppelinä) on otettu pois tieltä, hänet paljastetaan (2.Ts. 2:6-8). Silloin juutalainen temppeli, päivitettynä kristinuskoa edeltävältä ajalta, jälleenrakennetaan Kristuksen hylkäävän uuden maailmanjärjestyksen symboliksi  Antikristuksen johdolla.

Uudistettu Jeesuksen hylkääminen Messiaana

On ilmeistä, että nykyiset tapahtumat vahvistavat ortodoksisia tunteita Israelissa ja tämä mieliala saa Israelin johtajat jälleen kerran virallisesti hylkäämään Jeesuksen luvattuna Messiaana. Se on osoitus uskomattomasta hengellisestä sokeudesta, varsinkin ottaen huomioon kansan 2000-vuotisen hajotuksen kansojen keskuudessa. On kiistämätön historiallinen tosiasia, että Jerusalem ja Toinen Temppeli revittiin maan tasalle ja juutalaiset hajotettiin kaikkialle maailmassa, koska he hylkäsivät Jeesuksen Messiaana. Jeesus sanoi edellisen Sanhedrinin jäsenille Jerusalemissa: “Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'." (Mt. 23:37-39).

Jerusalemin ja temppelin tuho olivat suora seuraus Herran Jeesuksen hylkäämisestä. Jerusalemin uskonnolliset johtajat sitoutuivat jatkamaan temppelimenoja, koska hylkäsivät Jumalan Karitsan kertakaikkisen uhrin Israelin ja koko maailman syntien tähden (Joh. 1:29). Kansakunnan rakentajat hylkäsivät todellisen Kulmakiven. “Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa (Lk. 20:17-18; vrt. 1.Pet. 2:6-7). Paavali sanoo: “...kulmakivenä itse Kristus Jeesus” (Ef. 2:20).

Näiden tosiasioiden valossa Toinen Temppeli oli tuomittu:

“Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta” (Mt. 24:1-2). Se oli suora seuraus siitä tosiasiasta, että Sanhedrin, kuten myös juutalaisten suuri enemmistö, eivät tiedostaneet, että Jumala oli vieraillut heidän luonansa Jeesuksen Kristuksen persoonassa (Lk. 19:41-44). Vanhan liiton jatkaminen oli selkeä merkki siitä, että uusi liitto Messiaan alaisuudessa hyljättiin.

Juutalaiset tekivät tämän selkeän valinnan seisoessaan roomalaisen maaherra Pontius Pilatuksen edessä ja omaksi häviökseen päättivät hyljätä Jeesuksen ja kantaa seuraukset. He sanoivat: “Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle” (Mt. 27:25). Ja kuinka Israel onkaan kärsinyt tämän traagisen päätöksen vuoksi! Eikä heidän kärsimyksensä vielä ole lopussa, koska he edelleen lujasti vastustavat Jeesuksen messiaanisuutta. Tämän asenteen väistämätön seuraus on, että nykyajan Sanhedrin tulee hyväksymään toisen henkilön (Antikristus) Messias-kuninkaaksi (Joh. 5:43), kun hän tulee johonkin sellaiseen, jonka he kuvittelevat olevan heidän pelastuksensa ja myös antaa heille oikeuden jälleenrakentaa Jerusalemin temppeli.

Väärä messias tekee juuri sen, koska temppelimenojen palauttaminen varmistaa, että juutalaiset johtajat edelleen hylkäävät oikean Messiaan kertakaikkisen uhrin ristillä. Antikristuksella on myös toinen päämäärä jälleenrakennetun temppelin suhteen ja se on julistaa siinä itsensä Jumalaksi (2.Ts. 2:4). Koko idealla jälleenrakentaa temppeli on siksi kauaskantoisia antikristillisiä seurauksia.

Antikristuksen tahallinen temppelin saastuttaminen seitsenvuotisen ahdistuksen puolivälissä, kun hän teeskentelee olevansa Jumala, johtaa suureen silmien avautumiseen juutalaisten keskuudessa. He peruvat liittonsa väärän messiaan kanssa ja heidän on paettava Jerusalemista suurella kiireellä (Mt. 24:15-22). Suuren ahdistuksen lopussa Israelin jäännös näkee oikean Messiaan asettavan jalkansa Öljymäelle (Sak. 14:4-5). Vasta silloin he sanovat Hänelle: “Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen!”(Mt. 23:39).

Se on petollinen ja hyvin vaikea tie, jonka nykyinen Sanhedrin yhdessä muiden Israelin johtajien kanssa ovat valinneet tälle kansalle. Se tulee johtamaan suureen ihmishenkien menetykseen, mutta lopulta Sak. 12:10 tulee ihmeellisesti toteutumaan, kun Israelin jäännös katsoo Häntä, jonka he ovat lävistäneet ja katkerasti valittavat Häntä. Silloin koko kansa tiedostaa, kuinka typerää oli asettaa temppelimenot Messiaan ristinuhrin edelle (Hepr. 7:26-28).