Avoin kirje Kiasman tukisäätiön hallitukselle 9.11.2022


Avoin kirje Kiasman tukisäätiön hallitukselle


Kaksi kuvataiteilijaa vaatii Chaim Zabludowiczin poistamista Kiasman tukisäätiön hallituksesta. Vaateen ensisijainen peruste on, että Israel harjoittaa niin pahaa politiikkaa, että jopa siihen linkittyviä yksityishenkilöitä tulisi boikotoida. Kuvataiteilijat tuovat tuomittavana esiin, että Zabludowiczin perustaman tutkimuskeskus BICOM:n julkaisut ovat haastaneet Amnesty Internationalin raporttia, jossa syytetään Israelia apartheidista, ja että Zabludowicz on investoinut yhdysvaltalaiseen yhtiöön, jonka tuotteita israelilaiset turvallisuuspalvelut ovat käyttäneet. 

Kuvataiteilijoiden mukaan Zabludowiczin läsnäolo tukisäätiön hallituksessa rikkoo Kiasman turvallisen tilan politiikkaa. Heidän mukaansa ensimmäinen askel turvallisen tilan ulottamisessa taidemuseon institutionaalisiin rakenteisiin olisi poistaa sinne epäsopiva henkilö. Vaade on absurdi jo siitä syystä, ettei ketään muuta vaadita boikotoitavaksi esimerkiksi sillä perusteella, että omistaisi osakkeita yhtiössä, jonka kanssa vaikkapa Kiina asioi. Ehdotetulle puhdistukselle ei olisi loppua eikä sellaiselle linjaukselle olisi sijaa demokratiassa. Mikä olisi seuraava askel Kiasman kanssa yhteistyötä tekevien tahojen turvallisuuden parantamiseksi? Entä mikä olisi se moraalisilta mielipiteiltään oikeassa oleva taho, jolla olisi valta päättää henkilöiden turvallisuudesta? 

Herättää huomiota, että taiteilijat ovat laatineet vaatimuksensa vain yhdestä Kiasmaan kytkeytyvästä juutalaisesta henkilöstä perusteena hänen yhteytensä ja suhtautumisensa Israelin valtioon. Tämän lisäksi vaateen lähtökohdat ovat myös tietopohjaltaan huterat. Esimerkiksi Ranskan pääministeri Jean Castex kommentoi Amnestyn raporttia seuraavasti: 

How dare anyone speak of apartheid in a state where Arab citizens are represented in the government, in the parliament, in leadership positions and in positions of responsibility, where all citizens, regardless of their religion, have understood that their only hope is peace together.[1] 

Amnestyn helmikuinen raportti välittää lukijalle vääristellyn kokonaiskuvan (lisäys tälle Gesher Hajetsian sivulle: esimerkkejä, ei sisälly raporttiin) niin Israelin yhteiskunnasta kuin palestiinalaisten ja Israelin välisestä konfliktista ja sisältää räikeitä virheitä. Laadullisten heikkouksien ja poliittisen tendenssin vuoksi raporttia ei voida käyttää minkäänlaisten johtopäätösten tekemiseen, saati perusteena boikotoida henkilöä, joka on esittänyt perusteltua kritiikkiä sitä kohtaan.

Zabludowicziin kohdistuvan erityiskohtelun vakavuus ymmärretään Kiasmassa varmasti hyvin, mutta haluamme vielä jakaa teille liitteessä yksityiskohtaisempaa arviointia siitä, miten puutteelliseen raporttiin vedoten taiteilijat ovat esittäneet ehdotuksensa. Kuka tahansa voi halutessaan lukea raportin lähdeviitteineen ja havaita samat asiat, joita käsitellään liitetekstissä.

Ystävällisin terveisin ja Zabludowiczin kanssa yhteistyötä jatkamaan kannustaen,

Varpu Haavisto, puheenjohtaja
YAPS - Young Adults for Peace, Justice and Solidarity
in the Middle East ry

Kari Teittinen, puheenjohtaja
Elämän marssi ry

John Remes, puheenjohtaja
ICEJ Suomen osasto ry

Risto Auvinen, toiminnanjohtaja
Suomen Karmel-yhdistys ry

Pasi Turunen, toiminnanjohtaja
Patmos Lähetyssäätiö

Timo Rauhalammi, puheenjohtaja
Israelin ystävyysseura ry

Päivi Mishael, puheenjohtaja
WIZO ry

Jarmo Kaksonen, puheenjohtaja
Gesher Hajetsia ry

Ethel Salutskij, puheenjohtaja
Keren Kajemet Finland ry

Ilkka Vakkuri, toiminnanjohtaja
Israelin Ystävät ry

Risto Huvila, puheenjohtaja
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry

Tor G. Gull, puheenjohtaja
European Coalition for Israel Finland[1]https://www.algemeiner.com/2022/02/25/french-prime-minister-denounces-apartheid-labeling-of-israel-in-address-to-jewish-community/

**************************************************************

The International Holocaust Remembrance Alliance IHRA (Kansainvälisen holokaustin muistoa kunnioittavan liitto) on määritellyt antisemitismin. Katso tästä.