Yishuv

Yishuv (heprea: "siirtokunta") tai Ha-Yishuv on juutalaisten asukkaiden siirtokunta Israelin maassa (Land of Israel ) 
(vastaa Ottomaanien Syyrian eteläosaa vuoteen 1918, OETA Etelä 1917–1920 ja Palestiinan Mandaatti 1920–1948) ennen Israelin valtion perustamista vuonna 1948. 

Termiä alettiin käyttää 1880-luvulla, kun Israelissa asui noin 25 000 juutalaista ja jota käytettiin edelleen vuoteen 1948 asti, siihen aikaan siellä oli noin 630 000 juutalaista. Termiä käytetään edelleen kuvaamaan ennen vuotta 1948 juutalaisia Israelin maassa.

  • OETA =Occupied Enemy Territory Administration (OETA) oli Britannian, Ranskan ja Arabien yhteinen sotahallinto entisen Ottomaanien valtakunnan Levantin (alue Lähi-idässä Välimeren itäpäässä) -provinsseissa vuosina 1917–1920, joka perustettiin 23. lokakuuta 1917 Siinain ja Palestiinan taistelujen ja ensimmäisen maailmansodan aikalaisen arabikapinan jälkeen. (Arabisotilaiden kapina Ottomaani imperiumia vastaan Lähi-Idässä).

Joskus tehdään ero Vanhan ja uuden Yishuvin välillä. Vanha Yishuv viittaa kaikkiin juutalaisiin, jotka asuivat Israelin maassa ennen ensimmäistä sionistista maahanmuuttoaaltoa (alija) vuonna 1882, ja heidän jälkeläisiinsä, jotka pitivät vanhaa, ei-sionistista elämäntapaa vuoteen 1948 saakka. Vanhat Yishuvin asukkaat olivat uskonnollisia juutalaisia, jotka asuivat pääasiassa Jerusalemissa, Safedissa, Tiberiasissa ja Hebronissa. Pienempiä yhteisöjä oli Jaffassa, Haifassa, Peki'inissä, Acressa, Nablusissa, Shfaramissa ja vuoteen 1779 saakka myös Gazassa. Viimeisillä vuosisadoilla ennen modernia sionismia suuri osa Vanhasta Yishuvista vietti aikansa Tooraa tutkien ja asui diasporan juutalaisten lahjoittaman avustuksen (halukka) varassa.

Termi New (uusi) Yishuv viittaa niihin, jotka omaksuvat uuden lähestymistavan, joka perustuu taloudelliseen itsenäisyyteen ja erilaisiin kansallisiin ideologioihin, eikä pelkästään uskonnollisiin syihin asua "Pyhässä maassa". New Yishuv’in edelläkävijät alkoivat jo rakentaa koteja Jerusalemin vanhankaupungin muurien ulkopuolelle 1860-luvulla, joita seurasivat pian Petah Tikvan moshavan perustajat ja jotka pääsivät täyteen vauhtiin vuoden 1882 ensimmäisen Aliyan kanssa, minkä jälkeen perustettiin naapurustoja ja kyliä, kunnes Israelin valtio perustettiin vuonna 1948.

✡✡✡✡✡✡

Termi Yishuv, joka yleensä määritellään "juutalaisyhteisöksi Palestiinaa edeltävässä valtiossa", koskee itse asiassa vain niitä juutalaisia, jotka pyrkivät Palestiinan juutalaisten kansalliseen elpymiseen tai Eretz Yisraelin, Israelin maan luomiseen. Yishuv koostui juutalaisyhteisön poliittiseen elämään vaaleilla osallistuneista, valitun johdon auktoriteetin hyväksymisestä ja heprean kieleen perustuvaan kulttuurielämään osallistuneista. 1920-luvun alusta lähtien kaksi juutalaisten ryhmää sulki itsensä Yishuvista: ultraortodoksiset ja kommunistit.

   Mandaatin ajan Palestiinassa asuvat juutalaiset muodostivat vain pienen vähemmistön koko juutalaisesta kansasta. 1900-luvun alussa alle 1 prosentti juutalaisista asui Palestiinassa ja toisen maailmansodan aattona Palestiinan osuus maailman juutalaisista oli 2,84 prosenttia. Tämä osuus tietysti kasvoi valtavasti sen jälkeen, kun noin kolmasosa maailman juutalaisuudesta tuhottiin holokaustin aikana.

   On arvioitu, että ensimmäisen maailmansodan loppuun mennessä noin 56 000 juutalaista ja noin 600 000 arabia asui  Palestiinan mandaatissa; suhde 1:11. 1930-luvun alussa juutalaisia ​​oli 17 prosenttia koko väestöstä, ja toisen maailmansodan aattona heitä oli 450 000 – noin kolmannes Palestiinan väestöstä. Tämä osuus säilyi vuoden 1948 sodan puhkeamiseen saakka, jolloin juutalaisten määrä oli noin 600 000, ja kaksinkertainen määrä arabeja (sekä muslimeja että kristittyjä) (n.1,2 milj.).

   Yishuvin väestönkasvun tärkein lähde mandaatin aikana oli maahanmuutto. Siksi Yishuvin historiaan vaikutti juutalaisten asuinpaikka eri puolilla maailmaa, millä oli vaikutus paitsi maahanmuuttajien tulvaan myös taloudellisiin resursseihin, eli sekä Palestiinaan muuttaneiden juutalaisten että monien muiden ulkomaille jääneiden sijoituksiin. 

Lisäksi maahanmuuttajayhteiskuntana, jonka jäsenistä suurin osa oli uusia tulokkaita, Yishuvilla oli monipuoliset siteet diasporan juutalaisiin, ja monet Yishuv-jäsenet säilyttivät syvän kiintymyksen sukulaisiin ja ystäviin, jotka he olivat jättäneet taakseen.

✡✡✡✡✡✡

Yishuv oli saanut peruspiirteensä itsenäisenä, elämää sykkivänä yhteiskuntana jo mandaattikauden alussa, kuten vuonna 1922 julkaistussa virallisessa brittiläisessä asiakirjassa kuvataan:

Viimeisten kahden tai kolmen sukupolven aikana juutalaiset ovat luoneet Palestiinaan uudelleen yhteisön, tällä hetkellä  määrältään 
80 000, joista noin neljäsosa on maanviljelijöitä tai työntekijöitä. Tällä yhteisöllä on omat poliittiset elimensä; vaaleilla valittu edustajakokous, joka ohjaa sen sisäisiä huolenaiheita; kaupungeissa valitut neuvostot; ja koulujensa valvontaorganisaatio. Sillä on valittu päärabbinaatti ja rabbiinineuvosto ohjaamaan sen uskonnollisia asioita. Sen liiketoimintaa käydään kansankielenä heprea, ja heprealainen lehdistö palvelee sen tarpeita. Sillä on tunnusmerkillinen henkinen elämä, ja sillä on huomattavaa taloudellista toimintaa.

Toimielimet

Yishuvia johti kaksiosainen kansallisten instituutioiden järjestelmä – johon edustajat valitsivat sekä Yishuv että sionistijärjestö. Nämä kaksi instituutiosaa täydensivät toisiaan ja perustuivat yhteiseen pyrkimykseen ajaa Palestiinan juutalaisten itsenäisyyttä ja suvereniteettia. He täyttivät kaksinaisen roolin: he harjoittivat päivittäistä elämää autonomisessa ympäristössä (Yishuv-instituutioiden kautta) ja rakensivat infrastruktuuria itsenäiselle juutalaisvaltiolle (sionististen instituutioiden kautta). Sionististen järjestöjen sateenvarjo, jonka Kansainliitto ja mandaattivalta (Britannia) tunnustivat juutalaisten kansan ainoaksi edustajaksi kaikissa Palestiinaa koskevissa asioissa, oli Yishuv-järjestön yläpuolella. Yishuvin tehokkain ja vaikutusvaltaisin elin oli Palestiinan sionistien johtokunta ja 1930-luvun alusta lähtien Juutalaistoimiston toimeenpanoelin  Jerusalemissa.

Lisää tietoa yishuvista.