Korona-virus

Sivujen päivitykset koronatilanteen osalta on lopetettu pääosin vuoden alussa 2022.

Hyvät Israelin ja alija-työn ystävät

Elämme aikaa, jota emme ole kansakuntana kokeneet aiemmin kuin sota-aikoina. Olemme hallituksen määräämässä poikkeusolojen mukaisessa tilanteessa, mikä tuo tullessaan meidän elämäämme monia uusia tapoja hoitaa päivittäisiä rutiineja ja toimia arkiasioissamme.

Tämä globaali epidemia on pysäyttänyt myös juutalaisten paluun luvattuun maahansa. Rajojen sulkeutumiset tuovat meidänkin kohdalla Suomessa esteen juutalaisten muutolle Venäjältä Israeliin. Emme edes tiedä, mitä on kansakunnallamme, Euroopalla tai Israelilla ja muulla maailmalla vielä edessä. Jumala tietää. Hän on sallinut kaiken näinä päivinä meidän kokemuspiiriimme tulevien asioiden tapahtuvan. Hän tulee viemään myös tapahtumat loppupisteeseensä. Miten maailma ja Jumalan seurakunta tulevat elämään epidemian jälkeistä elämää, se jää nähtäväksi.

Nyt on meidän Jumalan omien aika rukoilla, että maailman laajuinen vitsaus asettuisi ja että sen seurauksena ihmiset etsisivät pelastusta Kolmiyhteisestä Jumalasta, joka ainoana on kykenevä auttamaan meitä. Rukoilkaamme myös Suomen kautta tapahtuvan juutalaisten maahanmuuton puolesta , että se saisi jatkua esteettä ja saisimme Gesher Hajetsian näyn mukaisesti palvella luvattuun maahan muuttajia. Sanansa mukaan Jumala haluaa puhua meille, tavalla tai toisella, ja Hän tulee poikkeusolojen jälkeen osoittamaan meillekin tien, miten viemme saamaamme tehtävää eteenpäin.

Olen liittänyt mukaan alla olevan käännöksen maailmanlaajuisen FGBMFI:n työn presidentin kirjeestä eri kansakuntien johtajille (FGBMFI). Itse aikanaan olin mukana kyseisessä työssä parin vuosikymmenen ajan. Kirjeessä puhutaan monista tärkeistä asioista, jotka avaavat meillekin, koskien omaa työtämme ja elämäämme kotona, monia tähän hetkeen sopivia kehotuksia ja siunattuja näköaloja toimiimme.

Raamatullisen maailmankuvan kannattajat uskovat, että vaikka virukset voivat olla tuhoisia, ne ovat silti osa Jumalan hyvää luomistyötä. Tiede tietää, että virukset ylläpitävät tasapainoa ekosysteemeissä, välittävät suolistomme bakteerikantoja, auttavat torjumaan muita sairauksia ja innoittavat nanoteknologisiin innovaatioihin. Näistä viimeaikaisista tapahtumista huolimatta rohkaiskaamme mielemme ja jättäkäämme kaikki kauhistelu taaksemme ja luottakaamme Jumalan suvereenisuuteen. Johannes kirjoitti: "ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt" (Ilm. 21:4). Sillä vanha luonnon järjestys olettaa, että tulee uusi.

Lunastus on lupaus, eikä vain meille ihmisille, vaan luonto itse odottaa Herran päivää. Ja vaikka taivasten valtakunta on jo täällä, se on vielä vain osittain, mutta se tulee kokonaan. Siihen päivään asti, jolloin kosmokselle kirjoitetaan uudet lait, jotka eivät ole epäjärjestyksen ja rappeutumisen, vaan jatkuvan uudistumisen lakeja, meidän on heijastettava sitä jumalallista luontoa, joka on jo vallannut maan Messiaan muodossa.

Jarmo Kaksonen- - - -


Tässä käännös Mario Garcian kirjeestä:


Rakkaat ystävät,

Haluan puhua tämän edustamani Kansainvälisen toimiston (FGBMFI) puolesta kaikille.

(Voit lukea käännöksen alla olevasta:)

Me kaikki tunnemme tällä hetkellä vallitsevan korona-tilanteen. Tästä COVID-19-viiruksesta on tullut uhka ihmiskunnalle, se on aiheuttanut useita tilanteita, jotka ympäröivät meitä kaikissa maailman kansoissa. Tunteet ovat sekavia, on tilanteita, joissa olen kuullut itsemurhasta, lannistumisesta, jopa epätoivoisista ihmisistä, koska he eivät voi noudattaa päivittäistä rutiiniaan.
 
Haluan kertoa teille jotain. Tämä on loistava tilaisuus, jonka Jumala on antanut meille ottaaksemme tauon jokapäiväisessä elämässämme, rutiineistamme. Asioita, joita emme ole tottuneet näkemään, näemme tänään; niitä, asioita, joita emme kuunnelleet, kuuntelemme tänään; niitä, asioita, joita emme käyttäneet nauttiaksemme, tänään nautimme niistä. Esimerkiksi elääksemme yhdessä perheen kanssa ja palataksemme takaisin niihin aikoihin, jolloin nautimme todella perheemme seurasta, sen sijaan että tämän päivän tapa elää on vetänyt meitä niin paljon, että emme edes tiedä kaikkia asioita, joita lapsemme ja vaimomme ovat halunneet sisällyttää elämäämme.
 
Joten tänään sanomani on kertoa teille, että olemme Luojan yhteydessä, hänen kanssaan joka on antanut elämän kaikelle, mitä meillä on tässä maailmassa. Ja jos Hän on antanut viruksen tulla tänne maailmaan, se on tapahtunut erittäin tärkeästä syystä, jotta me pysähtyisimme elämässämme, koko maailmassa, jotta voimme arvostaa sitä, mitä hän on meille antanut ja mitä hän tuo meille. Voimaa, rohkeutta, toivoa, joilla tämä kaikki ohitetaan ja että tulemme olemaan vapaita, koska olemme hänen suojelunsa ja rakkautensa vaipan alla.
 
Ne meistä, jotka olemme Herran Jeesuksen seuraajia, tietävät, että olemme hänen kanssaan, että hän suojelee meitä, että hän antaa meille elämän. Joka aamu hän lupaa meille, että tulee hyvä päivä, jona hän antaa meille suojan. Loogisesti pyydän teitä ryhtymään tarvittaviin varotoimenpiteisiin. Hän tekee mitä hänen on tehtävä, ja meidän on tehtävä oma osuutemme. Siksi sanon teille, älkää lannistuko, ja että Jumalan Henki jatkaa työtään ja meillä on suuria asioita tehtävänämme, sinulla ja minulla. Veljeskunnalla on erityinen kutsu näitä aikoja varten, ja jopa vastoinkäymisissä Jumala voi tehdä suuria asioita sinun ja minun kauttani.
 
Joten kutsun teidät ja kehotan teitä, älkää lannistuko, älkää olko epätoivoisia, älkää tehkö päätöksiä kevyesti. Pikemminkin meidän on etsittävä joka päivä Jumalan viisautta jokaisessa päätöksessä, jonka teemme koskien tätä virusta, sillä olen varma, että me olemme siirtymässä eteenpäin.
 
Olemme kuulleet paljon asioita, mutta meidän ei tule kiinnittää huomiota niihin kielteisiin asioihin, vaan kiinnitetään huomiomme siihen, että kuuntelemme Häntä päivä toisensa jälkeen, kytkettynä siihen ihmeelliseen hengelliseen elämään, joka meillä kaikilla on oltava, jotta joka päivä jaamme viestin ja vastaanotamme viestin Jumalan sanan mukaan, Hänen ihmeellisen sanansa mukaan, johon on kirjoitettu asiat, mitkä meidän kaikkien on ymmärrettävä ja tehtävä, siinä ovat ne ihmeelliset salaisuudet, jotka Jumala haluaa paljastaa meille, jatkakaamme.
 
Kansainvälinen toimisto (FGBMFI) rohkaisee sinua, mennään ja jatketaan oman asiamme tekemistä. Odotetaan hetkeä mennäksemme eteenpäin, mennäksemme jälleen ​​ja tehdäksemme, mitä suuri Jumalamme on käskenyt meidän tehdä. Mennään epätoivoisten ihmisten luo. On monia tapoja tavoittaa heitä, on olemassa sähköisiä viestimiä, joita jo on käytettävissä kaikissa maissa. He ovat valmistautuneet pitämään yhteyttä, mikä on erittäin tärkeää niille ihmisille, joiden tarve on kuulla hyviä ja positiivisia asioita. Monet johtajamme eri maissa valmistautuvat jo jakamaan viestejä ja rohkaisun sanoja, jotta voisimme kaikki ymmärtää, että tämä tilanne on väliaikainen, joten sillä oli alku ja sillä on myös loppu.
 
Siksi ystävät, mennään eteenpäin ja kuunnellaan edelleen positiivisia asioita. Lähetän teille suuren halauksen tämän veljesliiton kansainvälisiltä johtajilta, haluan kertoa teille, että me rakastamme teitä ja kunnioitamme teitä suuresti työnne johdosta, jota teette päivittäin tuodaksenne lisää sieluja Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Jumala siunatkoon teitä ystävät ja jatkakaamme tässä suuressa työssämme, joka tällä organisaatiolla on maailmassa, ja olkaamme valmiita menemään maailmaan, kiitos ystäväni ja Jumala siunatkoon teitä kaikkia.

Siunausta,
Mario Garcia
Kansainvälinen presidentti
www.fgbmfi.org